Posted by on 18 lipca 2018

W rozpoznaniu dopomaga obecność krwi utajonej w stolcach oraz badanie radiologiczne przewodu pokarmowego. -Rokowanie. Wrzód trawienny jelita czczego jest chorobą bardzo uporczywą . Prócz tego istnieje zawsze niebezpieczeństwo przedziurawienia jelita oraz wytworzenia przetoki czczo-okrężniczej, pogarszającej wybitnie stan chorego wskutek wyłączenia trawienia pokarmów w jelicie cienkim. Zapobieganie. Wytworzeniu się trawiennego wrzodu jelita czczego zapobiega się przez wykonywanie wycięcia żołądka zamiast zespolenia żołądkowo-jelitowego, a w przypadkach, gdy chorzy decydują się na zespolenie – przez łączenie żołądka z jelitem czczym otworem o świetle średnio 5-6 cm, wykonywanie zespolenia tylnego, przy tym ile możności bliżej odźwiernika, i nie zamykanie odźwiernika. Po operacji połączenia żołądka z jelitem czczym niezbędne jest stałe przestrzeganie diety, leczenie stosowane w przewlekłym nieżycie żołądka oraz leczenie wzmacniające układ nerwowy. Leczenie w przypadkach trawiennego wrzodu jelita czczego powinno być przede wszystkim zachowawcze- takie, jakie się stosuje w chorobie wrzodowej żołądka. Zwłaszcza poleca się leczenie dietetyczne przez zgłębnik wprowadzony do jelita czczego poniżej wrzodu. Do leczenia chirurgicznego uciekamy się wtedy, gdy metoda zachowawcza, przeprowadzona bardzo starannie, nie odnosi skutku. Operacja polega na wycięciu otworu zespalającego (degastroenterostomia) razem z wrzodem trawiennym jelita (excisio ulceris) i dokonaniu nowego zespolenia ile możności bliżej odźwiernika, albo jeszcze lepiej na wycięciu żołądka połączonym z degastroenterostomią. Utworzenie przetoki jelita czczego (jejunostomia) jest zabiegiem paliatywnym, po którym chorzy, niestety, szybko giną wskutek wyniszczenia. [więcej w: anatomia palpacyjna, transkrypcje nagrań, transkrypcje nagrań zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: anatomia palpacyjna implanty zębów transkrypcje nagrań

Posted by on 18 lipca 2018

W rozpoznaniu dopomaga obecność krwi utajonej w stolcach oraz badanie radiologiczne przewodu pokarmowego. -Rokowanie. Wrzód trawienny jelita czczego jest chorobą bardzo uporczywą . Prócz tego istnieje zawsze niebezpieczeństwo przedziurawienia jelita oraz wytworzenia przetoki czczo-okrężniczej, pogarszającej wybitnie stan chorego wskutek wyłączenia trawienia pokarmów w jelicie cienkim. Zapobieganie. Wytworzeniu się trawiennego wrzodu jelita czczego zapobiega się przez wykonywanie wycięcia żołądka zamiast zespolenia żołądkowo-jelitowego, a w przypadkach, gdy chorzy decydują się na zespolenie – przez łączenie żołądka z jelitem czczym otworem o świetle średnio 5-6 cm, wykonywanie zespolenia tylnego, przy tym ile możności bliżej odźwiernika, i nie zamykanie odźwiernika. Po operacji połączenia żołądka z jelitem czczym niezbędne jest stałe przestrzeganie diety, leczenie stosowane w przewlekłym nieżycie żołądka oraz leczenie wzmacniające układ nerwowy. Leczenie w przypadkach trawiennego wrzodu jelita czczego powinno być przede wszystkim zachowawcze- takie, jakie się stosuje w chorobie wrzodowej żołądka. Zwłaszcza poleca się leczenie dietetyczne przez zgłębnik wprowadzony do jelita czczego poniżej wrzodu. Do leczenia chirurgicznego uciekamy się wtedy, gdy metoda zachowawcza, przeprowadzona bardzo starannie, nie odnosi skutku. Operacja polega na wycięciu otworu zespalającego (degastroenterostomia) razem z wrzodem trawiennym jelita (excisio ulceris) i dokonaniu nowego zespolenia ile możności bliżej odźwiernika, albo jeszcze lepiej na wycięciu żołądka połączonym z degastroenterostomią. Utworzenie przetoki jelita czczego (jejunostomia) jest zabiegiem paliatywnym, po którym chorzy, niestety, szybko giną wskutek wyniszczenia. [więcej w: anatomia palpacyjna, transkrypcje nagrań, transkrypcje nagrań zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: anatomia palpacyjna implanty zębów transkrypcje nagrań