52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 5

Wrz. 7, 2019 by

Powody wyłączenia z badania przed okresem docierania nie są dostępne. Badanie przeprowadzono od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. Spośród 2120 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu, 905 poddano randomizacji, 901

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 8

Wrz. 6, 2019 by

Wskaźniki odpowiedzi należą do najwyższych odnotowanych do tej pory przypadków zakażenia HCV genotypem 1. Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były podobne, z zachodzącymi na siebie często przedziałami ufności, wśród pacjentów,

Mechanizmy opornosci dla inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona Ibutynib

Wrz. 5, 2019 by

Ibutynib jest nieodwracalnym inhibitorem kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) i jest skuteczny w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL). Nie scharakteryzowano oporności na nieodwracalne inhibitory kinaz i oporność związaną z hamowaniem BTK. Chociaż

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią

Wrz. 4, 2019 by

Wykazano, że ekulizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciw białku dopełniacza C5, które hamuje końcową aktywację dopełniacza, zapobiega powikłaniom napadowej nocnej hemoglobinurii (PNH) i poprawia jakość życia oraz całkowite przeżycie, ale dane

Faza 1 Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd 11

Wrz. 4, 2019 by

Dwa przypadki odnotowano wśród 60 uczestników w Hamburgu i Kilifi (3%), aczkolwiek w mniejszej intensywności i krócej niż w Genewie. Możliwe mechanizmy zapalenia stawów wywołane wirusem obejmują autoimmunizację, efekty lityczne

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd 5

Wrz. 3, 2019 by

Ogólnie, leczenie ekulizumabem przerwano u 10 pacjentów w 12 tygodniu po porodzie, ponieważ nie było klinicznej potrzeby takiego leczenia przed zajściem w ciążę. W tym badaniu nie było doniesień o

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd 7

Wrz. 2, 2019 by

Śmiertelność płodów była podobna jak w poprzednich raportach (od 4 do 9%) danych uzyskanych przed udostępnieniem ekulizumabu. W pierwszym trymestrze wystąpiło sześć poronień, co odpowiada częstości poronienia o 8%, co

Chemioterapia uzupełniająca u starszych kobiet z wczesnym stadium raka piersi ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące braku nawrotów i całkowitego przeżycia według grupy leczenia. Uwzględniono przeżycie bez nawrotów (panel A) i przeżycie całkowite (panel B) dla wszystkich pacjentów. Panel C pokazuje czas przeżycia

Chemioterapia uzupełniająca u starszych kobiet z wczesnym stadium raka piersi

Wrz. 1, 2019 by

Starsze kobiety z rakiem piersi są niedostatecznie reprezentowane w badaniach klinicznych, a dane na temat wpływu chemioterapii adiuwantowej u takich pacjentów są niewielkie. Testowaliśmy pod kątem braku lepkości kapecytabiny w

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona cd

Wrz. 1, 2019 by

Jad rzeźbiarski jest podobny do jadów używanych jako immunogeny. W tym badaniu producent wytworzył zakodowane zestawy do badań, z nieaktywnym rozczynnikiem placebo, który był wizualnie nie do odróżnienia od aktywnego