Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 7

Maj. 12, 2019 by

W przypadku ipilimumabu najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były świąd (25,4%), biegunka (22,7%), zmęczenie (15,2%) i wysypka (14,5%); zdarzenia te miały stopień złośliwości od 3 do 5 u mniej niż 1% pacjentów,

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 6

Maj. 12, 2019 by

Wyjątkiem był 18% pacjentów z nowotworami ujemnymi na PD-L1, dla których współczynniki ryzyka wynosiły 0,91 dla osób otrzymujących pembrolizumab co 2 tygodnie i 1,02 dla osób otrzymujących pembrolizumab co 3

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 5

Maj. 12, 2019 by

Mediana czasu obserwacji w momencie odcięcia danych wynosiła 7,9 miesiąca (zakres od 6,1 do 11,5). Pierwotne punkty końcowe Przeżycie bez progresji Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące przeżycia bez progresji i całkowitego przeżycia.

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd..

Maj. 11, 2019 by

Sekwencjonowanie oparte na populacji NS5B HCV przeprowadzono w każdej próbce otrzymanej od pacjentów z niepowodzeniem wirusologicznym, który można było ocenić (plus dopasowaną próbkę wyjściową) oraz w bazowych próbkach porównawczych uzyskanych

Koszty Implikacje skróconych godzin pracy i obciążeń dla lekarzy rezydentów ad 5

Maj. 10, 2019 by

Zakres rocznych kosztów pracy związanych z wdrażaniem czterech głównych zaleceń Instytutu Medycyny. W analizach wrażliwości roczne koszty pracy wahały się od 1,1 miliarda do 2,5 miliarda dolarów (tabela 4), chyba

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd 7

Maj. 10, 2019 by

Z pozostałych 9 pacjentów, u których wystąpił nawrót, u 2 pacjentów z genotypem 1a zastosowano substytucje NS5A-Q30 pojawiające się w leczeniu: wcześniej leczony pacjent z marskością i wysokim wyjściowym poziomem

Kontrolowanie konfliktu interesów – propozycje Instytutu Medycyny ad

Maj. 9, 2019 by

Lekarze nie powinni robić prezentacji edukacyjnych ani publikować artykułów naukowych, które są kontrolowane przez przemysł lub zawierają znaczące fragmenty napisane przez kogoś, kto nie jest zidentyfikowany jako autor lub który

Odpowiedzialność za naruszenie i nadużycie

Maj. 7, 2019 by

W artykule Perspektywy na temat Sądu Najwyższego, prewencji i odpowiedzialności za nadużycia (wydanie z 5 lutego), Kesselheim i Studdert sugerują, że zapobieganie nie spowoduje więcej zarzutów o nadużycia przeciwko lekarzom

Utrata masy ciała w przypadku nietrzymania moczu u kobiet z nadwagą i otyłością

Maj. 6, 2019 by

Subak i in. (Wydanie z 29 stycznia) informują, że utrata masy ciała u kobiet z nadwagą i otyłością z nietrzymaniem moczu zmniejsza częstość nietrzymania moczu. Mechanizm jest niejasny. Powszechnie przyjmuje

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona ad 5

Maj. 4, 2019 by

Żadni pacjenci nie otrzymywali wcześniej antysensów. Mediana dawki midazolamu podawanego w celu uspokojenia przed włączeniem do badania była podobna w obu grupach. Inne leki uspokajające podawane w okresie przed włączeniem