Niedroznosc na tle kamicy zólciowej

Wrz. 16, 2019 by

Niedrożność na tle kamicy żółciowej jest najczęstszą postacią niedrożności spowodowanej przez ciało obce. Kamień zatykający światło jelita osiąga wielkość orzecha włoskiego lub jaja gołębiego; z tego powodu kamień taki przedostaje

Jezeli stwierdzamy, ze rak odbytnicy jest wysoko usadowiony

Wrz. 14, 2019 by

Pierwotne przewlekle wrzodziejace zapalenie jelita grubego

Wrz. 11, 2019 by

Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego -Anatomia patologiczna. Zmiany anatomiczno-patologiczne w pierwotnym przewlekłym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego stwierdza się głównie w odbytnicy i w okrężnicy esowatej oraz występującej, rzadziej w

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 6

Wrz. 9, 2019 by

Statystyki opisowe dotyczące bezpieczeństwa populacji (wszyscy losowo przydzieleni pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedno wstrzyknięcie badanego leku) opracowano dla punktów końcowych bezpieczeństwa. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja

52-tygodniowy test kontrolowany za pomoca Evolocumabu w hiperlipidemii AD 7

Wrz. 7, 2019 by

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 34 pacjentów (5,7%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 15 pacjentów (5,0%) w grupie otrzymującej placebo, co spowodowało przerwanie podawania ewolokumabu u pacjenta. Zwiększenie

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 6

Wrz. 6, 2019 by

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86%

Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd 5

Wrz. 5, 2019 by

Populacje badań opisano w Tabeli oraz w Tabeli S2 w Dodatku Uzupełniającym. W Genewie uczestnicy napotkani i ci, którzy zostali poddani randomizacji, zostali porównani pod kątem cech wyjściowych i zdarzeń

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią..

Wrz. 3, 2019 by

Przedwczesne dostarczanie zdefiniowano jako poród przed 37 tygodniem ciąży, który określono za pomocą ultrasonografii. Rejestrowano stan noworodka i masę urodzeniową. Okres poporodowy zdefiniowano jako okres pomiędzy porodem a 6 miesiącem

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd 7

Wrz. 2, 2019 by

Śmiertelność płodów była podobna jak w poprzednich raportach (od 4 do 9%) danych uzyskanych przed udostępnieniem ekulizumabu. W pierwszym trymestrze wystąpiło sześć poronień, co odpowiada częstości poronienia o 8%, co

Porównanie diet odchudzających

Wrz. 1, 2019 by

Sacks i in. (Wydanie 26 lutego) porównaj diety odchudzające, które różnią się zawartością makroskładników, z docelową maksymalną różnicą w odsetku kalorii pochodzących od węglowodanów, tłuszczu i białka odpowiednio 30, 20