Nacieki swoiste w nosie gruzlicze

Wrz. 18, 2019 by

Nacieki swoiste w nosie gruźlicze, kiłowe lub twardzielowe mają wygląd charakterystyczny dla każdej jednostki chorobowej. W przypadkach wątpliwych rozstrzyga o charakterze polipów badanie drobnowidowe polipa, usuniętego operacyjnie, lub wycinka. Różnicowo

Brodawczaki.

Wrz. 18, 2019 by

Brodawczaki. Oprócz polipów nosowych często spostrzegamy w nosie brodawczaki miękkie, które najczęściej są usadowione na muszlach nosowych. Mówimy wówczas o brodawczakowatym przeroście muszli nosowych lub ich końców tylnych albo przednich.

Otwarcie jamy brzusznej

Wrz. 14, 2019 by

Niedroznosc jelita z zatkania

Wrz. 14, 2019 by

Wrzód trawienny jelita czczego jest choroba bardzo uporczywa

Wrz. 12, 2019 by

W rozpoznaniu dopomaga obecność krwi utajonej w stolcach oraz badanie radiologiczne przewodu pokarmowego. -Rokowanie. Wrzód trawienny jelita czczego jest chorobą bardzo uporczywą . Prócz tego istnieje zawsze niebezpieczeństwo przedziurawienia jelita

Bóle w nadbrzuszu w poblizu pepka na lewo od niego moga stanowic pierwszy objaw choroby

Wrz. 12, 2019 by

Bóle w nadbrzuszu w pobliżu pępka na lewo od niego mogą stanowić pierwszy objaw choroby. Cechy bólu są przeważnie inne niż w okresie przedoperacyjnym. Są to bóle w większości przypadków

Brak bólów i bolesnosci uciskowej w brzuchu nie wylacza sprawy wrzodziejacej w okreznicy

Wrz. 9, 2019 by

Brak bólów i bolesności uciskowej w brzuchu nie wyłącza sprawy wrzodziejącej w okrężnicy. Ból i bolesność uciskowa mają znaczenie rozpoznawcze tylko wtenczas, gdy je stwierdza się na ograniczonej przestrzeni, przy.

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 10

Wrz. 8, 2019 by

Ważne będzie określenie trwałości antyproliferacyjnych skutków lanreotydu, który jest przedmiotem dalszych badań w rozszerzonym badaniu CLARINET. Ponadto, w przypadku pacjentów z wyższym ryzykiem progresji niż ryzyko wśród pacjentów w badaniu

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 4

Wrz. 8, 2019 by

Wszystkie poziomy cholesterolu LDL, które zastosowano jako pierwszorzędowe lub drugorzędowe punkty końcowe badania, mierzono za pomocą ultrawirowania, o ile nie podano inaczej. Długoterminowe profile bezpieczeństwa i działania niepożądanego oceniano za

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 2

Wrz. 7, 2019 by

Jedyną opcją bez interferonu obecnie zatwierdzoną do zakażenia HCV genotypem są 24 tygodnie sofosbuwiru i rybawiryny dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do otrzymywania interferonu z powodu bezwzględnych lub względnych