Prócz guza czesto wyczuwa sie stawianie sie petli jelita kretego lezacej najblizej guza, polaczone z bólami

Gru. 19, 2018 by

Prócz guza często wyczuwa się stawianie się pętli jelita krętego leżącej najbliżej guza, połączone z bólami, zależnie od jej wzmożonych ruchów robaczkowych, mających za zadanie przetłoczyć zawartość jelitową przez zwężone

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 2

Gru. 16, 2018 by

Amgen sponsorował i projektował wersję próbną (ta druga we współpracy z ostatnim autorem) i był odpowiedzialny za zbieranie i analizę danych. Lokalne rady ds. Przeglądu instytucjonalnego zatwierdziły protokół badania. Pierwszy

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 7

Gru. 14, 2018 by

Odporny na NS5B wariant S282T nie został wykryty u żadnego pacjenta na początku ani w żadnym późniejszym okresie. Bezpieczeństwo Przerwanie leczenia, zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości hematologiczne. Większość pacjentów w każdej

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 9

Gru. 14, 2018 by

Nie byliśmy w stanie zidentyfikować żadnych podstawowych cech, które mogłyby przewidzieć, którzy pacjenci z marskością będą najprawdopodobniej mieli nawrót po 12 tygodniach leczenia. Wariant NS5B S282T, który zmniejsza wrażliwość na