52-tygodniowy test kontrolowany za pomoca Evolocumabu w hiperlipidemii AD 7

Gru. 15, 2018 by

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 34 pacjentów (5,7%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 15 pacjentów (5,0%) w grupie otrzymującej placebo, co spowodowało przerwanie podawania ewolokumabu u pacjenta. Zwiększenie

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 6

Gru. 14, 2018 by

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86%

Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd 5

Gru. 13, 2018 by

Populacje badań opisano w Tabeli oraz w Tabeli S2 w Dodatku Uzupełniającym. W Genewie uczestnicy napotkani i ci, którzy zostali poddani randomizacji, zostali porównani pod kątem cech wyjściowych i zdarzeń

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią..

Gru. 11, 2018 by

Przedwczesne dostarczanie zdefiniowano jako poród przed 37 tygodniem ciąży, który określono za pomocą ultrasonografii. Rejestrowano stan noworodka i masę urodzeniową. Okres poporodowy zdefiniowano jako okres pomiędzy porodem a 6 miesiącem