Dieta powinna byc pelnowartosciowa z zawartoscia bialka do 120 gramów

Gru. 18, 2018 by

W okresie ostrym oraz w czasie zaostrzeń chory powinien pozostawać w łóżku z okładem rozgrzewającym na brzuchu. Prócz tego niezbędne jest uregulowanie trybu życia, unikanie urazów psychicznych i wszelkich wysiłków

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 5

Gru. 17, 2018 by

Przeżycie wolne od progresji zbadano w wcześniej określonych podgrupach; obejmowały one podgrupy pochodzenia nowotworu, stopnia nowotworu i objętości guza w wątrobie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów, którzy żyli bez

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 9

Gru. 16, 2018 by

Chociaż szczegółowe porównania wyników dwóch badań muszą być ostrożne, wydaje się prawdopodobne, że pacjenci w naszym badaniu, w porównaniu z tymi w PROMID, mieli generalnie bardziej łagodne guzy, ponieważ mediana

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 10

Gru. 16, 2018 by

Ważne będzie określenie trwałości antyproliferacyjnych skutków lanreotydu, który jest przedmiotem dalszych badań w rozszerzonym badaniu CLARINET. Ponadto, w przypadku pacjentów z wyższym ryzykiem progresji niż ryzyko wśród pacjentów w badaniu