Intubacja

Gru. 23, 2018 by

Intubacja sama lub łącznie z operacją obniżyła śmiertelność w niedrożności z zatkania o dwie trzecie. Intubacja nie jest wskazana w niedrożności na tle raka odbytnicy, gdyż nie odciąża dostatecznie jelit

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 8

Gru. 17, 2018 by

Połowa pacjentów z grupy lanreotydu miała zdarzenia niepożądane związane z badanym lekiem (w porównaniu z 28% w grupie placebo), najczęściej z biegunką (26% w porównaniu z 9%). Badane zdarzenia niepożądane

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd 5

Gru. 11, 2018 by

Ogólnie, leczenie ekulizumabem przerwano u 10 pacjentów w 12 tygodniu po porodzie, ponieważ nie było klinicznej potrzeby takiego leczenia przed zajściem w ciążę. W tym badaniu nie było doniesień o

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 6

Gru. 9, 2018 by

Wyjątkiem był 18% pacjentów z nowotworami ujemnymi na PD-L1, dla których współczynniki ryzyka wynosiły 0,91 dla osób otrzymujących pembrolizumab co 2 tygodnie i 1,02 dla osób otrzymujących pembrolizumab co 3