W razie silnego zatrucia i niskiego cisnienia krwi stosujemy eter

Gru. 22, 2018 by

W razie wyraźnych zaburzeń, krążenia nie operujemy od razu, lecz podajemy środki nasercowe. Chorym w młodym wieku dodajemy do kroplówki 3 g koraminy i 0,25 g kofeiny, chorym zaś starszym

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 6

Gru. 14, 2018 by

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86%

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd..

Gru. 11, 2018 by

Oprócz antykoagulantów i ekulizumabu, inne leki, które stosowano, obejmowały aspirynę w 4 ciążach (5%), kwas foliowy w 67 ciążach (89%) i suplementy żelaza w 26 ciążach (35%). Czterech pacjentów leczono

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku..

Gru. 10, 2018 by

RECIST został użyty do podstawowej oceny skuteczności, podczas gdy kryteria odpowiedzi związane z odpornością zostały użyte do zarządzania leczeniem. Przeżywalność oceniano co 3 miesiące po zaprzestaniu stosowania badanego leku. Zdarzenia