Pierwotne przewlekle wrzodziejace zapalenie jelita grubego

Gru. 18, 2018 by

Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Coiit ulcerosa chronica, colitis ulcerosa idiopathica, colitis gravis chronica, colitis chronica purulenta) Określenie i wywód chorobowy. Przez miano: pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 10

Gru. 16, 2018 by

Ważne będzie określenie trwałości antyproliferacyjnych skutków lanreotydu, który jest przedmiotem dalszych badań w rozszerzonym badaniu CLARINET. Ponadto, w przypadku pacjentów z wyższym ryzykiem progresji niż ryzyko wśród pacjentów w badaniu

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 4

Gru. 16, 2018 by

Wszystkie poziomy cholesterolu LDL, które zastosowano jako pierwszorzędowe lub drugorzędowe punkty końcowe badania, mierzono za pomocą ultrawirowania, o ile nie podano inaczej. Długoterminowe profile bezpieczeństwa i działania niepożądanego oceniano za

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 6

Gru. 15, 2018 by

Poziom cholesterolu LDL na linii podstawowej i procentowe zmniejszenie wartości wyjściowych, które zostały obliczone przy użyciu wzoru Friedewald a były podobne do tych, które zmierzono za pomocą ultrawirowania. Poziom cholesterolu