Nacieki swoiste w nosie gruzlicze

Gru. 26, 2018 by

Nacieki swoiste w nosie gruźlicze, kiłowe lub twardzielowe mają wygląd charakterystyczny dla każdej jednostki chorobowej. W przypadkach wątpliwych rozstrzyga o charakterze polipów badanie drobnowidowe polipa, usuniętego operacyjnie, lub wycinka. Różnicowo

rozpoznajemy wglobienie jelit nawet wówczas, gdy nie stwierdzamy istnienia guza

Gru. 25, 2018 by

Niedroznosc spowodowana zmianami zapalnymi

Gru. 24, 2018 by

Niedrożność spowodowana zmianami zapalnymi. Do 20 roku życia wchodzi w rachubę, biorąc praktycznie, tylko gruźlica dolnego odcinka jelita cienkiego lub odcinka krętniczo-kątniczego. W wywiadach stwierdzamy wówczas, że dolegliwości trwają czas

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 7

Gru. 14, 2018 by

Odporny na NS5B wariant S282T nie został wykryty u żadnego pacjenta na początku ani w żadnym późniejszym okresie. Bezpieczeństwo Przerwanie leczenia, zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości hematologiczne. Większość pacjentów w każdej