W kazdym przypadku podejrzanym o niedroznosc niezbedne jest dokladne kilkakrotne zbadanie wrót przepuklinowych

Wrz. 17, 2019 by

Intubacja

Wrz. 15, 2019 by

Intubacja sama lub łącznie z operacją obniżyła śmiertelność w niedrożności z zatkania o dwie trzecie. Intubacja nie jest wskazana w niedrożności na tle raka odbytnicy, gdyż nie odciąża dostatecznie jelit

SPRAWY WRZODZIEJACE W JELITACH

Wrz. 13, 2019 by

SPRAWY WRZODZIEJĄCE W JELITACH Jelita bywają często siedliskiem spraw wrzodziejących. Niektóre z nich są jednym z objawów lub powikłań ogólnego zakażenia (dur brzuszny, czerwonka, posocznica i in. ), zatrucia (arsen,

Wrzód trawienny jelita czczego jest choroba bardzo uporczywa

Wrz. 12, 2019 by

W rozpoznaniu dopomaga obecność krwi utajonej w stolcach oraz badanie radiologiczne przewodu pokarmowego. -Rokowanie. Wrzód trawienny jelita czczego jest chorobą bardzo uporczywą . Prócz tego istnieje zawsze niebezpieczeństwo przedziurawienia jelita

Pierwotny wrzód prosty jelita kretego

Wrz. 12, 2019 by

Pierwotny wrzód prosty jelita krętego (Ulcus ilei primitivum śimplex) Określenie. Przez miano: pierwotny wrzód prosty jelita krętego rozumie się sprawę chorobową pod względem anatomiczno-patologicznym i klinicznym analogiczną do wrzodu trawiennego

Prócz guza czesto wyczuwa sie stawianie sie petli jelita kretego lezacej najblizej guza, polaczone z bólami

Wrz. 11, 2019 by

Prócz guza często wyczuwa się stawianie się pętli jelita krętego leżącej najbliżej guza, połączone z bólami, zależnie od jej wzmożonych ruchów robaczkowych, mających za zadanie przetłoczyć zawartość jelitową przez zwężone

Pierwotne przewlekle wrzodziejace zapalenie jelita grubego rozpoczyna sie niekiedy ostro dreszczami i wysoka goraczka

Wrz. 10, 2019 by

Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego rozpoczyna się niekiedy ostro dreszczami i wysoką gorączką, zwykle o torze zwalniającym, oraz częstymi, do 10 i więcej na dobę, stolcami płynnymi ze śluzem,

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 5

Wrz. 9, 2019 by

Przeżycie wolne od progresji zbadano w wcześniej określonych podgrupach; obejmowały one podgrupy pochodzenia nowotworu, stopnia nowotworu i objętości guza w wątrobie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów, którzy żyli bez

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 9

Wrz. 8, 2019 by

Chociaż szczegółowe porównania wyników dwóch badań muszą być ostrożne, wydaje się prawdopodobne, że pacjenci w naszym badaniu, w porównaniu z tymi w PROMID, mieli generalnie bardziej łagodne guzy, ponieważ mediana

Faza 1 Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd 10

Wrz. 4, 2019 by

Neutralizujące przeciwciała, które zostały wykryte z zakaźnymi cząstkami ZEBOV, utrzymywały się również przez 180 dni u 45 z 73 uczestników (62%) (rysunek 3D i tabela S11 w dodatkowym dodatku). Przeciwnie,