Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 7

Gru. 17, 2018 by

Wszystkie analizy wspomagające i analizy wrażliwości potwierdziły analizę pierwotną. Przeżycie wolne od postępu choroby według podgrup (populacja, która chce leczyć). Przedstawiono współczynniki ryzyka dla centralnie ocenianej progresji choroby lub zgonu

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 8

Gru. 17, 2018 by

Połowa pacjentów z grupy lanreotydu miała zdarzenia niepożądane związane z badanym lekiem (w porównaniu z 28% w grupie placebo), najczęściej z biegunką (26% w porównaniu z 9%). Badane zdarzenia niepożądane

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 2

Gru. 15, 2018 by

Jedyną opcją bez interferonu obecnie zatwierdzoną do zakażenia HCV genotypem są 24 tygodnie sofosbuwiru i rybawiryny dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do otrzymywania interferonu z powodu bezwzględnych lub względnych

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 6

Gru. 14, 2018 by

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86%