Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią cd 7

Lut. 9, 2019 by

Śmiertelność płodów była podobna jak w poprzednich raportach (od 4 do 9%) danych uzyskanych przed udostępnieniem ekulizumabu. W pierwszym trymestrze wystąpiło sześć poronień, co odpowiada częstości poronienia o 8%, co

Koszty Implikacje skróconych godzin pracy i obciążeń dla lekarzy rezydentów ad 6

Lut. 6, 2019 by

W 2006 r. Bezpośrednie płatności Medicare GME wyniosły 2,3 mld USD, a pośrednie płatności GME w wysokości 5,9 mld USD80. Wsparcie publiczne i prywatne wyniosło w 2003 r. 18,7 mld

Kontrolowanie konfliktu interesów – propozycje Instytutu Medycyny

Lut. 5, 2019 by

W związku z tym, że Kongres rozważa nakaz ujawnienia prezentów branżowych i płatności lekarzom na stronie internetowej rządu federalnego z możliwością przeszukiwania, inna osoba opracowywała wnioski dotyczące reformy relacji lekarz-przemysł

Co działa w polityce zdrowotnej zorientowanej na rynek ad

Lut. 3, 2019 by

Na przykład w kontrolowanym eksperymencie w Wisconsin szpitale, których dane dotyczące jakości zostały publicznie zgłoszone, bardziej aktywnie angażowały się w działania na rzecz poprawy jakości niż szpitale otrzymujące te same

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona ad 5

Lut. 1, 2019 by

Żadni pacjenci nie otrzymywali wcześniej antysensów. Mediana dawki midazolamu podawanego w celu uspokojenia przed włączeniem do badania była podobna w obu grupach. Inne leki uspokajające podawane w okresie przed włączeniem

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona cd

Lut. 1, 2019 by

Jad rzeźbiarski jest podobny do jadów używanych jako immunogeny. W tym badaniu producent wytworzył zakodowane zestawy do badań, z nieaktywnym rozczynnikiem placebo, który był wizualnie nie do odróżnienia od aktywnego

Polimorfizmy cytochromu P-450 i odpowiedź na klopidogrel

Lut. 1, 2019 by

Na podstawie wyników badania asocjacji genetycznej (wydanie z 22 stycznia), Mega et al. wyciągnąć wniosek, że warianty o zmniejszonej funkcji allelu CYP2C19 odpowiadają za niższe stężenia aktywnego metabolitu klopidogrelu w

Obustronna hiperfuzja krwi podczas spontanicznej migreny ad 5

Lut. 1, 2019 by

To, czy objawy migreny z aurą są spowodowane niedokrwieniem, jest kontrowersyjnym pytaniem38, 39, którego nie można rozwiązać w tym przypadku z powodu niedostatku objawów aury u naszego pacjenta. Jej mgliste