Objawy polipów nosowych wystepuja pod postacia zatkania nosa

Wrz. 18, 2019 by

Objawy polipów nosowych występują pod postacią zatkania nosa, nasilonego przewlekłego nieżytu nosa i zwiększonej wydzieliny z nosa, śluzowej lub śluzowo-ropnej, sapki przy chodzeniu i chrapania w czasie snu. Polipom towarzyszą

Rozpoznanie polipów nosowych

Wrz. 18, 2019 by

Rozpoznanie polipów nosowych stawiamy na podstawie wyżej wymienionych objawów oraz badania rynoskopowego. Rynoskopia przednia pozwala nam stwierdzić w jednej jamie nosowej, niekiedy zaś w obu jamach nosowych blade, szaroróżowe guzy

Tuz przed przystapieniem do znieczulenia ogólnego robimy wlew doodbytniczy ze 100 ml oliwy

Wrz. 15, 2019 by

Niebezpieczenstwo powstania wrzodu jelita czczego

Wrz. 13, 2019 by

Niebezpieczeństwo powstania wrzodu jelita czczego jest tym większe, im otwór łączący żołądek z jelitem czczym znajduje się dalej od odźwiernika. Pozostając w tych warunkach dłużej w żołądku pokarm podrażnia jego

Dieta powinna byc pelnowartosciowa z zawartoscia bialka do 120 gramów

Wrz. 10, 2019 by

W okresie ostrym oraz w czasie zaostrzeń chory powinien pozostawać w łóżku z okładem rozgrzewającym na brzuchu. Prócz tego niezbędne jest uregulowanie trybu życia, unikanie urazów psychicznych i wszelkich wysiłków

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 5

Wrz. 9, 2019 by

Przeżycie wolne od progresji zbadano w wcześniej określonych podgrupach; obejmowały one podgrupy pochodzenia nowotworu, stopnia nowotworu i objętości guza w wątrobie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów, którzy żyli bez

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 9

Wrz. 8, 2019 by

Chociaż szczegółowe porównania wyników dwóch badań muszą być ostrożne, wydaje się prawdopodobne, że pacjenci w naszym badaniu, w porównaniu z tymi w PROMID, mieli generalnie bardziej łagodne guzy, ponieważ mediana

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 10

Wrz. 8, 2019 by

Ważne będzie określenie trwałości antyproliferacyjnych skutków lanreotydu, który jest przedmiotem dalszych badań w rozszerzonym badaniu CLARINET. Ponadto, w przypadku pacjentów z wyższym ryzykiem progresji niż ryzyko wśród pacjentów w badaniu

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 4

Wrz. 6, 2019 by

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują stopę utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po zakończeniu leczenia. Analiza statystyczna Podstawowymi hipotezami statystycznymi badania było to, że wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w

Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd..

Wrz. 5, 2019 by

Przeprowadziliśmy test immunoenzymatyczny (ELISA) dla przeciwciał swoistych wobec glikoproteiny ZEBOV z użyciem homologicznej glikoproteiny szczepu Zaire-Kikwit (zgodnie ze standardową procedurą operacyjną Instytutu Badań Medycznych US Army ds. Chorób Zakaźnych [SOP