Wziernikowanie odbytnicy w dolnej czesci okreznicy esowatej wykrywa opisane wyzej zmiany anatomiczne

Gru. 18, 2018 by

Wziernikowanie odbytnicy w dolnej części okrężnicy esowatej wykrywa opisane wyżej zmiany anatomiczne i stwierdza szczególną podatność do zranień błony śluzowej. Bardzo często wziernikowania nie można wykonać, gdyż jest ono połączone

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 3

Gru. 16, 2018 by

Wśród pacjentów, u których nie osiągnięto celu zmniejszenia stężenia lipidów, terapię zwiększano do następnego poziomu przez dodatkowe 4 tygodnie; proces został powtórzony miesiąc później, jeśli cel jeszcze nie został osiągnięty.

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1

Gru. 15, 2018 by

Skuteczne leczenie zakażenia genotypem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej na wcześniejsze leczenie oparte na interferonie, stanowi niezaspokojoną potrzebę medyczną. Metody Przeprowadziliśmy

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 4

Gru. 14, 2018 by

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują stopę utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po zakończeniu leczenia. Analiza statystyczna Podstawowymi hipotezami statystycznymi badania było to, że wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w