Posted by on 16 listopada 2018

Sok żołądkowy często jest nadkwaśnym. W miarę trwania choroby rozwija się zazwyczaj niedokrwistość, nadto szybkie chudnienie i upadek sił i nawet pomimo zachowanego łaknienia, zwłaszcza jeżeli wytworzy się przetoka czczo-okrężnicza (fistula jejunocolica) lub żołądkowo- okrężnicza (fistula gastrocolica). Najczęstsza bywa przetoka między pętlą odprowadzającą jelita czczego a okrężniczą poprzeczną. Powstanie przetoki objawia się biegunkami, 7 -8 razy dziennie i częściej, parciem na stolec, kruczeniem w brzuchu, odbijaniem się i nieco rzadziej wymiotami. Stolce są płynne, bardzo cuchnące i zawierają niestrawione dopiero co spożyte pokarmy (lienteria). Odbijania się i wymiociny mają woń cuchnącą. Wymiociny okazują duże podobieństwo do stolców, zwłaszcza gdy się je bada drobnowidowo (resztki pokarmowe, krople tłuszczu itd. ) i chemicznie (dodatni odczyn co do sterkobiliny i indolu). Badaniem radiologicznym stwierdza się bardzo szybkie przechodzenie papki kontrastowej z żołądka do jelita. Niebezpieczeństwo wrzodu polega także na tym, że może on przebić się do wolnej jamy otrzewnej, wywołując ostre jej zapalenie wśród objawów zapadu, nagłego gwałtownego bólu w brzuchu, deskowatego napięcia powłok brzusznych w okolicy pępka i zniknięcia stłumienia wątrobnego. Rozpoznanie wrzodu trawiennego jelita czczego opiera się na stwierdzeniu u osoby, która przebyła kiedyś operację połączenia żołądka z jelitem czczym, bólów w dołku sercowym stojących w związku ze spożywaniem pokarmów i bolesności uciskowej odpowiednio do rzutu otworu zespalającego na przednią ścianę, brzucha. [przypisy: implanty zębów, procedury w gabinecie stomatologicznym, chemioterapia adiuwantowa ]

Powiązane tematy z artykułem: chemioterapia adiuwantowa implanty zębów procedury w gabinecie stomatologicznym

Posted by on 16 listopada 2018

Sok żołądkowy często jest nadkwaśnym. W miarę trwania choroby rozwija się zazwyczaj niedokrwistość, nadto szybkie chudnienie i upadek sił i nawet pomimo zachowanego łaknienia, zwłaszcza jeżeli wytworzy się przetoka czczo-okrężnicza (fistula jejunocolica) lub żołądkowo- okrężnicza (fistula gastrocolica). Najczęstsza bywa przetoka między pętlą odprowadzającą jelita czczego a okrężniczą poprzeczną. Powstanie przetoki objawia się biegunkami, 7 -8 razy dziennie i częściej, parciem na stolec, kruczeniem w brzuchu, odbijaniem się i nieco rzadziej wymiotami. Stolce są płynne, bardzo cuchnące i zawierają niestrawione dopiero co spożyte pokarmy (lienteria). Odbijania się i wymiociny mają woń cuchnącą. Wymiociny okazują duże podobieństwo do stolców, zwłaszcza gdy się je bada drobnowidowo (resztki pokarmowe, krople tłuszczu itd. ) i chemicznie (dodatni odczyn co do sterkobiliny i indolu). Badaniem radiologicznym stwierdza się bardzo szybkie przechodzenie papki kontrastowej z żołądka do jelita. Niebezpieczeństwo wrzodu polega także na tym, że może on przebić się do wolnej jamy otrzewnej, wywołując ostre jej zapalenie wśród objawów zapadu, nagłego gwałtownego bólu w brzuchu, deskowatego napięcia powłok brzusznych w okolicy pępka i zniknięcia stłumienia wątrobnego. Rozpoznanie wrzodu trawiennego jelita czczego opiera się na stwierdzeniu u osoby, która przebyła kiedyś operację połączenia żołądka z jelitem czczym, bólów w dołku sercowym stojących w związku ze spożywaniem pokarmów i bolesności uciskowej odpowiednio do rzutu otworu zespalającego na przednią ścianę, brzucha. [przypisy: implanty zębów, procedury w gabinecie stomatologicznym, chemioterapia adiuwantowa ]

Powiązane tematy z artykułem: chemioterapia adiuwantowa implanty zębów procedury w gabinecie stomatologicznym