Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka uczestników badania w zależności od obecności lub braku rodzinnej historii raka jelita grubego. Historię raka jelita grubego u krewnych pierwszego stopnia zgłosiło 3007 (9,4 procent) spośród 32 085 mężczyzn w badaniu follow-up Health Professionals oraz 8727 (10,0 procent) spośród 87 031 kobiet w badaniu pielęgniarskim dotyczącym zdrowia, które kwalifikuje się do analizy. W badanym okresie rozpoznano raka jelita grubego u 148 mężczyzn i 315 kobiet. Spośród tych 463 uczestników z rakiem jelita grubego, 17 procent wcześniej opisywało rodzinną historię raka jelita grubego. Podstawowa charakterystyka uczestników badania w zależności od obecności lub braku historii raka jelita grubego w rodzinie przedstawiono w Tabeli 1. W każdej kohorcie schematy spożycia, wskaźnika masy ciała, poziomu aktywności fizycznej i historii palenia były podobne w grupach uczestników z historią rodziny i bez niej. W obu kohortach uczestnicy z wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego przeszli badanie przesiewowe endoskopii w okresie badania częściej niż osoby bez wywiadu rodzinnego. Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko raka jelita grubego u uczestników badania w zależności od obecności lub braku rodzinnej historii choroby. Uczestnicy badania następczego Health Professionals oraz badania dotyczącego zdrowia pielęgniarek, którzy opisali historię raka jelita grubego u jednego lub więcej krewnych pierwszego stopnia, mieli podobnie zwiększone ryzyko raka jelita grubego. W przypadku mężczyzn z wywiadem rodzinnym względne ryzyko skorygowane względem wieku wyniosło 1,64 (przedział ufności 95%, 1,04 do 2,58), a dla kobiet z wywiadem rodzinnym względne ryzyko skorygowane o wiek wyniosło 1,77 (przedział ufności 95%, 1,32 do 2,37) (tabela 2). Ponadto względne ryzyko związane z wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego nie zmieniło się istotnie po wieloczynnikowej korekcie ze względu na znane lub podejrzewane czynniki ryzyka dla środowiska związane z tą chorobą.
Tabela 3. Tabela 3. Względne ryzyko względne raka jelita grubego w zależności od wieku u uczestników badania z rodzinną historią raka jelita grubego. W obu kohortach względne ryzyko raka jelita grubego związane z wywiadem rodzinnym w kierunku choroby było większe u młodszych uczestników (tab. 3). Wśród kobiet, u których obserwowano znacznie więcej osobolat, względne ryzyko związane z historią rodziny było największe u osób w wieku poniżej 50 lat, a ryzyko to stopniowo malało w przypadku starszych kobiet. Ta tendencja związku między względnym ryzykiem a wiekiem wśród kobiet była znacząca (P = 0,005). Kiedy kohorty mężczyzn i kobiet zostały połączone, wyniki były podobne. Dla uczestników w wieku poniżej 45 lat względne ryzyko raka jelita grubego wynosiło 5,37 (przedział ufności 95%, 1,98 do 14,6), a ryzyko zmniejszało się monotonicznie dla osób starszych. W przypadku uczestników w wieku 65 lat lub starszych, względne ryzyko związane z historią rodziny zbliżyło się do 1. Te wyniki pozostały zasadniczo niezmienione po tym, jak kontrolowano inne czynniki ryzyka raka jelita grubego. W przypadku kobiet i mężczyzn łączna tendencja liniowa zmniejszającego się ryzyka względnego w powiązaniu z wiekiem była istotna (P <0,001).
Rysunek 1
[podobne: złamanie przezkrętarzowe kości udowej, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

 1. Trip
  19 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

 2. Antoni
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty Warszawa[…]

 3. Mia
  23 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

Powiązane tematy z artykułem: procedury w gabinecie stomatologicznym przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice złamanie przezkrętarzowe kości udowej

Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka uczestników badania w zależności od obecności lub braku rodzinnej historii raka jelita grubego. Historię raka jelita grubego u krewnych pierwszego stopnia zgłosiło 3007 (9,4 procent) spośród 32 085 mężczyzn w badaniu follow-up Health Professionals oraz 8727 (10,0 procent) spośród 87 031 kobiet w badaniu pielęgniarskim dotyczącym zdrowia, które kwalifikuje się do analizy. W badanym okresie rozpoznano raka jelita grubego u 148 mężczyzn i 315 kobiet. Spośród tych 463 uczestników z rakiem jelita grubego, 17 procent wcześniej opisywało rodzinną historię raka jelita grubego. Podstawowa charakterystyka uczestników badania w zależności od obecności lub braku historii raka jelita grubego w rodzinie przedstawiono w Tabeli 1. W każdej kohorcie schematy spożycia, wskaźnika masy ciała, poziomu aktywności fizycznej i historii palenia były podobne w grupach uczestników z historią rodziny i bez niej. W obu kohortach uczestnicy z wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego przeszli badanie przesiewowe endoskopii w okresie badania częściej niż osoby bez wywiadu rodzinnego. Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko raka jelita grubego u uczestników badania w zależności od obecności lub braku rodzinnej historii choroby. Uczestnicy badania następczego Health Professionals oraz badania dotyczącego zdrowia pielęgniarek, którzy opisali historię raka jelita grubego u jednego lub więcej krewnych pierwszego stopnia, mieli podobnie zwiększone ryzyko raka jelita grubego. W przypadku mężczyzn z wywiadem rodzinnym względne ryzyko skorygowane względem wieku wyniosło 1,64 (przedział ufności 95%, 1,04 do 2,58), a dla kobiet z wywiadem rodzinnym względne ryzyko skorygowane o wiek wyniosło 1,77 (przedział ufności 95%, 1,32 do 2,37) (tabela 2). Ponadto względne ryzyko związane z wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego nie zmieniło się istotnie po wieloczynnikowej korekcie ze względu na znane lub podejrzewane czynniki ryzyka dla środowiska związane z tą chorobą.
Tabela 3. Tabela 3. Względne ryzyko względne raka jelita grubego w zależności od wieku u uczestników badania z rodzinną historią raka jelita grubego. W obu kohortach względne ryzyko raka jelita grubego związane z wywiadem rodzinnym w kierunku choroby było większe u młodszych uczestników (tab. 3). Wśród kobiet, u których obserwowano znacznie więcej osobolat, względne ryzyko związane z historią rodziny było największe u osób w wieku poniżej 50 lat, a ryzyko to stopniowo malało w przypadku starszych kobiet. Ta tendencja związku między względnym ryzykiem a wiekiem wśród kobiet była znacząca (P = 0,005). Kiedy kohorty mężczyzn i kobiet zostały połączone, wyniki były podobne. Dla uczestników w wieku poniżej 45 lat względne ryzyko raka jelita grubego wynosiło 5,37 (przedział ufności 95%, 1,98 do 14,6), a ryzyko zmniejszało się monotonicznie dla osób starszych. W przypadku uczestników w wieku 65 lat lub starszych, względne ryzyko związane z historią rodziny zbliżyło się do 1. Te wyniki pozostały zasadniczo niezmienione po tym, jak kontrolowano inne czynniki ryzyka raka jelita grubego. W przypadku kobiet i mężczyzn łączna tendencja liniowa zmniejszającego się ryzyka względnego w powiązaniu z wiekiem była istotna (P <0,001).
Rysunek 1
[podobne: złamanie przezkrętarzowe kości udowej, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

 1. Trip
  19 stycznia 2019

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

 2. Antoni
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty Warszawa[…]

 3. Mia
  23 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

Powiązane tematy z artykułem: procedury w gabinecie stomatologicznym przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice złamanie przezkrętarzowe kości udowej