Posted by on 5 września 2019

Spośród 51 uczestników w Genewie 36 (71%) miało zmniejszoną liczbę krążących limfocytów w dniu 1, a 27 (53%) miało zmniejszoną liczbę neutrofili w dniu 3, z szybką rozdzielczością obu stanów (Tabela S4 w Dodatek dodatkowy). Obserwowano również monocytozę w dniu 3 i przejściową redukcję płytek krwi. Czynność wątroby i stężenie kreatyniny pozostały niezmienione. Viremia and Viral Shedding
Ryc. 1. Ryc. 1. Wirusowa rekombinowana wirusowa zapalenia jamy ustnej (rVSV) wiremia w czterech kohortach. Obecność wiremii rVSV oceniano za pomocą ilościowych testów odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) (TaqMan). ) całkowitego RNA pochodzącego z osocza. Obciążenie wirusowe wyraża się w log10 kopii rVSV RNA na mililitr. Każdy pomiar obejmował bez szablonów i standardowe kontrole. Zacieniony obszar wskazuje wartości, które są poniżej granicy oznaczalności (. 100 kopii na mililitr RNA w Lambaréné, Kilifi i Genewie oraz .200 kopii na mililitr w Hamburgu). Panele A i B pokazują miano wirusa osocza w dniu 28 dla dwóch kohort Hamburga, które otrzymały dawki 3 milionów lub 20 milionów jednostek tworzących łysinki (PFU), z codziennym pobieraniem próbek od dnia do dnia 7. Panele C i D pokazują indywidualne wzory wiremii w dwóch kohortach, które otrzymały dawki 300 000 lub 3 miliony PFU, jak monitorowano w Lambaréné. Osocze analizowano pomiędzy dniem 0 a dniem 2 oraz 7 dniem u wszystkich uczestników. Panele E i F pokazują miano wirusa osocza w dniach 0, 1, 3 i 7 wśród uczestników Kilifi, którzy otrzymali dawki 3 milionów lub 20 milionów PFU. Panele G i H pokazują numery RNA rVSV w dniach 0, 1, 3 i 7 u uczestników w Genewie, którzy otrzymali dawki szczepionki 10 milionów lub 50 milionów PFU.
Niskie poziomy RNA rVSV-ZEBOV zidentyfikowano w osoczu w teście RT-PCR w dniach od do 3 u większości uczestników, którzy byli testowani (Figura i Tabela Uczestnicy z pozytywnymi wynikami dla rVSV w teście PCR wahali się od 8 z 20 (40%) wśród szczepionek Lambaréné immunizowanych 300 000 PFU do 46 z 51 (90%) szczepień genewskich. W Lambaréné 18 z 19 uczestników (95%), którzy otrzymali dawkę 3 milionów PFU miało wykrywalną wiremię w dniu lub 2; 15 z 19 uczestników (79%) miało pełne rozwiązanie do 7 dnia. Ten sam schemat zaobserwowano w Kilifi, gdzie 35 z 40 uczestników (88%) miało wartości poniżej poziomu wykrywalności do 7. dnia. W Hamburgu wszyscy uczestnicy otrzymane dawki 3 milionów i 20 milionów PFU, które były monitorowane codziennie do 7 dnia, miały wykrywalną wiremię, ze szczytami w dniu 2 lub 3 i pełną rozdzielczością do 5 dnia.
Wszystkie próbki z wyjątkiem 11 próbek z wszystkich badań były ujemne do 7 dnia, a zakaźny wirus nie został odzyskany z żadnej z próbek krwi poddanych badaniu. W badaniu Genewy nie stwierdzono korelacji pomiędzy szczytową wiremią a dawką szczepionki, wiekiem, płcią, częstością lub intensywnością zdarzeń niepożądanych lub limfocytopenią. Wirusowy RNA nie wykryto w próbkach śliny lub moczu w żadnym miejscu; okazjonalne uszkodzenia jamy ustnej były negatywne dla rVSV w teście PCR.
Artretyzm
W Genewie 11 z 51 uczestników (22%) bez wcześniejszej historii choroby stawów miało początek bóle stawów mediana 11 dni (zakres międzykwartylny, 9 do 13) po wstrzyknięciu; 8 uczestników otrzymało 10 milionów PFU, a 3 otrzymało 50 milionów PFU
[przypisy: rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego, procedury w gabinecie stomatologicznym, szpital bielański ostry dyżur ]

 1. Bartłomiej
  15 stycznia 2019

  mleko nie dostarcza wapnia

 2. Bowie
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: trener personalny szczecin[…]

 3. Zod
  19 stycznia 2019

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 4. Florian
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opieka paliatywna[…]

 5. Nina
  23 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: procedury w gabinecie stomatologicznym rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego szpital bielański ostry dyżur

Posted by on 5 września 2019

Spośród 51 uczestników w Genewie 36 (71%) miało zmniejszoną liczbę krążących limfocytów w dniu 1, a 27 (53%) miało zmniejszoną liczbę neutrofili w dniu 3, z szybką rozdzielczością obu stanów (Tabela S4 w Dodatek dodatkowy). Obserwowano również monocytozę w dniu 3 i przejściową redukcję płytek krwi. Czynność wątroby i stężenie kreatyniny pozostały niezmienione. Viremia and Viral Shedding
Ryc. 1. Ryc. 1. Wirusowa rekombinowana wirusowa zapalenia jamy ustnej (rVSV) wiremia w czterech kohortach. Obecność wiremii rVSV oceniano za pomocą ilościowych testów odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) (TaqMan). ) całkowitego RNA pochodzącego z osocza. Obciążenie wirusowe wyraża się w log10 kopii rVSV RNA na mililitr. Każdy pomiar obejmował bez szablonów i standardowe kontrole. Zacieniony obszar wskazuje wartości, które są poniżej granicy oznaczalności (. 100 kopii na mililitr RNA w Lambaréné, Kilifi i Genewie oraz .200 kopii na mililitr w Hamburgu). Panele A i B pokazują miano wirusa osocza w dniu 28 dla dwóch kohort Hamburga, które otrzymały dawki 3 milionów lub 20 milionów jednostek tworzących łysinki (PFU), z codziennym pobieraniem próbek od dnia do dnia 7. Panele C i D pokazują indywidualne wzory wiremii w dwóch kohortach, które otrzymały dawki 300 000 lub 3 miliony PFU, jak monitorowano w Lambaréné. Osocze analizowano pomiędzy dniem 0 a dniem 2 oraz 7 dniem u wszystkich uczestników. Panele E i F pokazują miano wirusa osocza w dniach 0, 1, 3 i 7 wśród uczestników Kilifi, którzy otrzymali dawki 3 milionów lub 20 milionów PFU. Panele G i H pokazują numery RNA rVSV w dniach 0, 1, 3 i 7 u uczestników w Genewie, którzy otrzymali dawki szczepionki 10 milionów lub 50 milionów PFU.
Niskie poziomy RNA rVSV-ZEBOV zidentyfikowano w osoczu w teście RT-PCR w dniach od do 3 u większości uczestników, którzy byli testowani (Figura i Tabela Uczestnicy z pozytywnymi wynikami dla rVSV w teście PCR wahali się od 8 z 20 (40%) wśród szczepionek Lambaréné immunizowanych 300 000 PFU do 46 z 51 (90%) szczepień genewskich. W Lambaréné 18 z 19 uczestników (95%), którzy otrzymali dawkę 3 milionów PFU miało wykrywalną wiremię w dniu lub 2; 15 z 19 uczestników (79%) miało pełne rozwiązanie do 7 dnia. Ten sam schemat zaobserwowano w Kilifi, gdzie 35 z 40 uczestników (88%) miało wartości poniżej poziomu wykrywalności do 7. dnia. W Hamburgu wszyscy uczestnicy otrzymane dawki 3 milionów i 20 milionów PFU, które były monitorowane codziennie do 7 dnia, miały wykrywalną wiremię, ze szczytami w dniu 2 lub 3 i pełną rozdzielczością do 5 dnia.
Wszystkie próbki z wyjątkiem 11 próbek z wszystkich badań były ujemne do 7 dnia, a zakaźny wirus nie został odzyskany z żadnej z próbek krwi poddanych badaniu. W badaniu Genewy nie stwierdzono korelacji pomiędzy szczytową wiremią a dawką szczepionki, wiekiem, płcią, częstością lub intensywnością zdarzeń niepożądanych lub limfocytopenią. Wirusowy RNA nie wykryto w próbkach śliny lub moczu w żadnym miejscu; okazjonalne uszkodzenia jamy ustnej były negatywne dla rVSV w teście PCR.
Artretyzm
W Genewie 11 z 51 uczestników (22%) bez wcześniejszej historii choroby stawów miało początek bóle stawów mediana 11 dni (zakres międzykwartylny, 9 do 13) po wstrzyknięciu; 8 uczestników otrzymało 10 milionów PFU, a 3 otrzymało 50 milionów PFU
[przypisy: rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego, procedury w gabinecie stomatologicznym, szpital bielański ostry dyżur ]

 1. Bartłomiej
  15 stycznia 2019

  mleko nie dostarcza wapnia

 2. Bowie
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: trener personalny szczecin[…]

 3. Zod
  19 stycznia 2019

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 4. Florian
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opieka paliatywna[…]

 5. Nina
  23 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: procedury w gabinecie stomatologicznym rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego szpital bielański ostry dyżur