Posted by on 20 września 2018

Pierwotne wrzodziejące zapalenie końcowej części jelita krętego zdarza się nieczęsto. przeważnie w wieku młodym, u osób poniżej 40 roku życia, częściej u mężczyzn. Anatomia patologiczna. Obraz anatomiczno-patologiczny pierwotnego przewlekłego nieswoistego wrzodziejącego zapalenia końcowej części jelita krętego jest zupełnie odmienny od obrazu pierwotnego prostego wrzodu jelita krętego. W błonie śluzowej zajętej części jelita krętego stwierdza się zmiany zapalne (obrzmienie, przekrwienie, nacieki) a w późniejszym okresie także nadżerki i owrzodzenia o średnicy do jednego cm przebiegające w brzegu przykrezkowym jelita. Błona podśluzowa oraz mięsna okazują również zmiany zapalno-wysiękowe i przerostowe. Błona surowicza w odpowiednich miejscach jest przekrwiona, pokryta włóknikiem, a w jamie otrzewnej stwierdza się płyn surowiczy lub surowiczo-krwisty. Zmieniona pętla jelitowa jest znacznie zgrubiała, 2-3-krotnie w stosunku do stanu prawidłowego. Krezka jelita jest wybitnie rozpulchniona i zgrubiała a gruczoły jej powiększone. Zmiany w jelicie są największe w zastawce okrężnicy od strony jelita krętego, często też w wyrostku robaczkowym i w miarę oddalania się od zastawki w kierunku jelita czczego stopniowo stają się mniejsze i świeższe. W rzadkich przypadkach takie same zmiany anatomiczno-patologiczne stwierdza się także na ograniczonej przestrzeni jelita czczego (jejunoileitis ulcerosa primitiva chronica). Wskutek opisanych wyżej zmian światło zajętej chorobą części jelita oraz otwór łączący je z kątnicą ulegają zwężeniu, dośrodkowa zaś część jelita krętego wybitnie rozszerza się. W dalszym przebiegu może nastąpić przedziurawienie jelita z następowym zapaleniem otrzewnej, przeważnie ograniczonym wskutek zlepiania się pętli jelitowych. [przypisy: na zdrowie po rosyjsku, implanty zębów, kryształy charcota leydena ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zębów kryształy charcota leydena na zdrowie po rosyjsku

Posted by on 20 września 2018

Pierwotne wrzodziejące zapalenie końcowej części jelita krętego zdarza się nieczęsto. przeważnie w wieku młodym, u osób poniżej 40 roku życia, częściej u mężczyzn. Anatomia patologiczna. Obraz anatomiczno-patologiczny pierwotnego przewlekłego nieswoistego wrzodziejącego zapalenia końcowej części jelita krętego jest zupełnie odmienny od obrazu pierwotnego prostego wrzodu jelita krętego. W błonie śluzowej zajętej części jelita krętego stwierdza się zmiany zapalne (obrzmienie, przekrwienie, nacieki) a w późniejszym okresie także nadżerki i owrzodzenia o średnicy do jednego cm przebiegające w brzegu przykrezkowym jelita. Błona podśluzowa oraz mięsna okazują również zmiany zapalno-wysiękowe i przerostowe. Błona surowicza w odpowiednich miejscach jest przekrwiona, pokryta włóknikiem, a w jamie otrzewnej stwierdza się płyn surowiczy lub surowiczo-krwisty. Zmieniona pętla jelitowa jest znacznie zgrubiała, 2-3-krotnie w stosunku do stanu prawidłowego. Krezka jelita jest wybitnie rozpulchniona i zgrubiała a gruczoły jej powiększone. Zmiany w jelicie są największe w zastawce okrężnicy od strony jelita krętego, często też w wyrostku robaczkowym i w miarę oddalania się od zastawki w kierunku jelita czczego stopniowo stają się mniejsze i świeższe. W rzadkich przypadkach takie same zmiany anatomiczno-patologiczne stwierdza się także na ograniczonej przestrzeni jelita czczego (jejunoileitis ulcerosa primitiva chronica). Wskutek opisanych wyżej zmian światło zajętej chorobą części jelita oraz otwór łączący je z kątnicą ulegają zwężeniu, dośrodkowa zaś część jelita krętego wybitnie rozszerza się. W dalszym przebiegu może nastąpić przedziurawienie jelita z następowym zapaleniem otrzewnej, przeważnie ograniczonym wskutek zlepiania się pętli jelitowych. [przypisy: na zdrowie po rosyjsku, implanty zębów, kryształy charcota leydena ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zębów kryształy charcota leydena na zdrowie po rosyjsku