Posted by on 18 września 2018

Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Coiit ulcerosa chronica, colitis ulcerosa idiopathica, colitis gravis chronica, colitis chronica purulenta) Określenie i wywód chorobowy. Przez miano: pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego rozumie się ciężkie zapalenie jelita grubego przypominające anatomicznie i klinicznie czerwonkę (dysenteria), różniącą się jednak od niej stałą nieobecnością w stolcach pałeczek czerwonkowych i rzekomo- czerwonkowych, a także niektórymi odrębnymi cechami klinicznymi. Nie należą tu również zapalenia wrzodziejące jelita grubego, w których owrzodzenia stanowią tylko jeden z objawów choroby powstającej na tle zakażenia ustroju, np. gruźliczego, kiłowego, wiewiórowego, czerwonkowego, pełzakowego, posoczniczego i, in. , lub na tle zatrucia, samozatrucia, na tle nowotworowym itd. Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego spotyka się przeważnie u osób młodych, bez różnicy płci. Dotychczas nie powiodło się wyjaśnić przyczyn, ani patogenezy tej choroby. Jedni przypisują ją zakażeniu jelita grubego bakteriami odmiennymi od pałeczek czerwonkowych. Antoni Gluziński uważa jej wyodrębnienie jako osobnej jednostki chorobowej za nieuzasadnione, zanim. jej przypadki nie zostaną dokładnie zbadane co do odczynów zlepnych z różnymi szczepami pałeczek czerwonkowych i rzekomo czerwonkowych. Inni utrzymują, że jest to choroba alergiczna, zależna od nadmiernej wrażliwości jelita grubego, wskutek czego oddziaływa ono ciężkimi zmianami na różne czynniki szkodliwe. Zwolennicy teorii alergicznej powołują się na eozynofilię w krwi i w stolcach tych chorych. Zwolnienia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, następujące nierzadko w związku z dodatnimi wpływami nerwowymi (wypoczynek od wytężonej pracy, uregulowanie snu, usunięcie zmartwień, większych trosk itp. ), oraz pogorszenia po wpływach ujemnych, przygnębiających itp. przemawiają za udziałem w powstawaniu choroby zaburzeń układu nerwowego korowo-trzewnego, który wywiera wpływ nie tylko a czynności jelit, ale i na stan ich odżywiania. [przypisy: kryształy charcota leydena, lek do czyszczenia uszu, na zdrowie po rosyjsku ]

Powiązane tematy z artykułem: kryształy charcota leydena lek do czyszczenia uszu na zdrowie po rosyjsku

Posted by on 18 września 2018

Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Coiit ulcerosa chronica, colitis ulcerosa idiopathica, colitis gravis chronica, colitis chronica purulenta) Określenie i wywód chorobowy. Przez miano: pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego rozumie się ciężkie zapalenie jelita grubego przypominające anatomicznie i klinicznie czerwonkę (dysenteria), różniącą się jednak od niej stałą nieobecnością w stolcach pałeczek czerwonkowych i rzekomo- czerwonkowych, a także niektórymi odrębnymi cechami klinicznymi. Nie należą tu również zapalenia wrzodziejące jelita grubego, w których owrzodzenia stanowią tylko jeden z objawów choroby powstającej na tle zakażenia ustroju, np. gruźliczego, kiłowego, wiewiórowego, czerwonkowego, pełzakowego, posoczniczego i, in. , lub na tle zatrucia, samozatrucia, na tle nowotworowym itd. Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego spotyka się przeważnie u osób młodych, bez różnicy płci. Dotychczas nie powiodło się wyjaśnić przyczyn, ani patogenezy tej choroby. Jedni przypisują ją zakażeniu jelita grubego bakteriami odmiennymi od pałeczek czerwonkowych. Antoni Gluziński uważa jej wyodrębnienie jako osobnej jednostki chorobowej za nieuzasadnione, zanim. jej przypadki nie zostaną dokładnie zbadane co do odczynów zlepnych z różnymi szczepami pałeczek czerwonkowych i rzekomo czerwonkowych. Inni utrzymują, że jest to choroba alergiczna, zależna od nadmiernej wrażliwości jelita grubego, wskutek czego oddziaływa ono ciężkimi zmianami na różne czynniki szkodliwe. Zwolennicy teorii alergicznej powołują się na eozynofilię w krwi i w stolcach tych chorych. Zwolnienia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, następujące nierzadko w związku z dodatnimi wpływami nerwowymi (wypoczynek od wytężonej pracy, uregulowanie snu, usunięcie zmartwień, większych trosk itp. ), oraz pogorszenia po wpływach ujemnych, przygnębiających itp. przemawiają za udziałem w powstawaniu choroby zaburzeń układu nerwowego korowo-trzewnego, który wywiera wpływ nie tylko a czynności jelit, ale i na stan ich odżywiania. [przypisy: kryształy charcota leydena, lek do czyszczenia uszu, na zdrowie po rosyjsku ]

Powiązane tematy z artykułem: kryształy charcota leydena lek do czyszczenia uszu na zdrowie po rosyjsku