Posted by on 2 września 2019

RECIST został użyty do podstawowej oceny skuteczności, podczas gdy kryteria odpowiedzi związane z odpornością zostały użyte do zarządzania leczeniem. Przeżywalność oceniano co 3 miesiące po zaprzestaniu stosowania badanego leku. Zdarzenia niepożądane, wartości laboratoryjne i parametry życiowe były regularnie oceniane i klasyfikowane zgodnie z Ogólnymi Kryteriami Terminologii dla zdarzeń niepożądanych National Cancer Institute for wersja 4.0. Punkty końcowe
Pierwotnymi punktami końcowymi były przeżycie wolne od progresji (zdefiniowane jako czas od randomizacji do udokumentowanej progresji choroby według RECIST lub śmierć z dowolnej przyczyny) i całkowite przeżycie (zdefiniowane jako czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały obiektywną odpowiedź (zdefiniowaną jako odsetek pacjentów z całkowitą lub częściową odpowiedzią zgodnie z RECIST), czas trwania odpowiedzi (zdefiniowany jako czas od pierwszej udokumentowanej odpowiedzi na progresję radiologiczną według RECIST) i bezpieczeństwo. Skuteczność oceniano w populacji, która miała zamiar leczyć, przy czym wszyscy pacjenci zostali włączeni do grupy leczenia, do której zostali losowo przydzieleni. Bezpieczeństwo oceniono w populacji leczonej, którą zdefiniowano jako wszystkich pacjentów poddanych randomizacji i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku.
Przestudiuj badanie
Oryginalny protokół i wszystkie poprawki zostały zatwierdzone przez odpowiednią instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym ośrodku badawczym. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz postanowieniami Deklaracji Helsińskiej. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
KEYNOTE-006 został zaprojektowany przez przedstawicieli sponsora badań, firmę Merck Sharp & Dohme, spółkę zależną Merck oraz doradców akademickich. Zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo nadzorował badanie. (Członkowie komitetu są wymienieni w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.) Wszystkie dane zostały zebrane przez badaczy i personel z nimi związanych, przeanalizowane przez statystyków zatrudnionych przez sponsora i zinterpretowane przez autorów, w tym przez sponsora. Odpowiedni i starsi autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu. Pomoc w przygotowaniu manuskryptu została zapewniona przez pisarza naukowego opłaconego przez sponsora. Wszyscy autorzy brali udział w recenzowaniu i redagowaniu manuskryptu, zatwierdzali przedłożony projekt, mieli pełny dostęp do danych służących do napisania manuskryptu i ręczyli za ich dokładność oraz potwierdzali, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z protokołem.
Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy metodę Kaplana-Meiera do obliczenia szacunkowych czasów bez progresji i całkowitego przeżycia. Dane dla pacjentów, którzy nie mieli progresji choroby lub którzy zostali utraceni podczas obserwacji, byli cenzurowani w czasie ostatniej oceny guza, aby przeżyć bez progresji. Różnice w leczeniu dla czasu bez progresji i całkowitego przeżycia oceniano za pomocą stratyfikowanego testu log-rank. Współczynniki zagrożenia i związane z nimi przedziały ufności 95% zostały oszacowane przy użyciu stratyfikowanego modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z wykorzystaniem metody Efrona do obsługi wiązań. Porównaliśmy wskaźniki odpowiedzi w badanych grupach przy użyciu rozwarstwionej metody Miettinena i Nurminena.
Protokół określił wykonanie dwóch analiz pośrednich (podsumowane w tabeli S1 w dodatkowym dodatku)
[więcej w: parestezje nerwica, kalendarz dni plodnych i nieplodnych, rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego ]

 1. Paweł
  11 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

 2. Lady Killer
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zdjęcie panoramiczne zębów gliwice[…]

 3. Breadmaker
  15 stycznia 2019

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 4. Rafał
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu terapia sokami[…]

 5. Gas Man
  19 stycznia 2019

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 6. Mad Rascal
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu detoks[…]

 7. Natural Mess
  23 stycznia 2019

  Chory powinien leżeć na boku.

Powiązane tematy z artykułem: kalendarz dni plodnych i nieplodnych parestezje nerwica rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego

Posted by on 2 września 2019

RECIST został użyty do podstawowej oceny skuteczności, podczas gdy kryteria odpowiedzi związane z odpornością zostały użyte do zarządzania leczeniem. Przeżywalność oceniano co 3 miesiące po zaprzestaniu stosowania badanego leku. Zdarzenia niepożądane, wartości laboratoryjne i parametry życiowe były regularnie oceniane i klasyfikowane zgodnie z Ogólnymi Kryteriami Terminologii dla zdarzeń niepożądanych National Cancer Institute for wersja 4.0. Punkty końcowe
Pierwotnymi punktami końcowymi były przeżycie wolne od progresji (zdefiniowane jako czas od randomizacji do udokumentowanej progresji choroby według RECIST lub śmierć z dowolnej przyczyny) i całkowite przeżycie (zdefiniowane jako czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały obiektywną odpowiedź (zdefiniowaną jako odsetek pacjentów z całkowitą lub częściową odpowiedzią zgodnie z RECIST), czas trwania odpowiedzi (zdefiniowany jako czas od pierwszej udokumentowanej odpowiedzi na progresję radiologiczną według RECIST) i bezpieczeństwo. Skuteczność oceniano w populacji, która miała zamiar leczyć, przy czym wszyscy pacjenci zostali włączeni do grupy leczenia, do której zostali losowo przydzieleni. Bezpieczeństwo oceniono w populacji leczonej, którą zdefiniowano jako wszystkich pacjentów poddanych randomizacji i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku.
Przestudiuj badanie
Oryginalny protokół i wszystkie poprawki zostały zatwierdzone przez odpowiednią instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym ośrodku badawczym. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz postanowieniami Deklaracji Helsińskiej. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
KEYNOTE-006 został zaprojektowany przez przedstawicieli sponsora badań, firmę Merck Sharp & Dohme, spółkę zależną Merck oraz doradców akademickich. Zewnętrzny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo nadzorował badanie. (Członkowie komitetu są wymienieni w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.) Wszystkie dane zostały zebrane przez badaczy i personel z nimi związanych, przeanalizowane przez statystyków zatrudnionych przez sponsora i zinterpretowane przez autorów, w tym przez sponsora. Odpowiedni i starsi autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu. Pomoc w przygotowaniu manuskryptu została zapewniona przez pisarza naukowego opłaconego przez sponsora. Wszyscy autorzy brali udział w recenzowaniu i redagowaniu manuskryptu, zatwierdzali przedłożony projekt, mieli pełny dostęp do danych służących do napisania manuskryptu i ręczyli za ich dokładność oraz potwierdzali, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z protokołem.
Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy metodę Kaplana-Meiera do obliczenia szacunkowych czasów bez progresji i całkowitego przeżycia. Dane dla pacjentów, którzy nie mieli progresji choroby lub którzy zostali utraceni podczas obserwacji, byli cenzurowani w czasie ostatniej oceny guza, aby przeżyć bez progresji. Różnice w leczeniu dla czasu bez progresji i całkowitego przeżycia oceniano za pomocą stratyfikowanego testu log-rank. Współczynniki zagrożenia i związane z nimi przedziały ufności 95% zostały oszacowane przy użyciu stratyfikowanego modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z wykorzystaniem metody Efrona do obsługi wiązań. Porównaliśmy wskaźniki odpowiedzi w badanych grupach przy użyciu rozwarstwionej metody Miettinena i Nurminena.
Protokół określił wykonanie dwóch analiz pośrednich (podsumowane w tabeli S1 w dodatkowym dodatku)
[więcej w: parestezje nerwica, kalendarz dni plodnych i nieplodnych, rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego ]

 1. Paweł
  11 stycznia 2019

  Polecono mi fototerapię

 2. Lady Killer
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zdjęcie panoramiczne zębów gliwice[…]

 3. Breadmaker
  15 stycznia 2019

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 4. Rafał
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu terapia sokami[…]

 5. Gas Man
  19 stycznia 2019

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 6. Mad Rascal
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu detoks[…]

 7. Natural Mess
  23 stycznia 2019

  Chory powinien leżeć na boku.

Powiązane tematy z artykułem: kalendarz dni plodnych i nieplodnych parestezje nerwica rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego

Posted by on 2 września 2019

W tym międzynarodowym, randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym fazy 3 pembrolizumab versus ipilimumab, zwanym KEYNOTE-006, porównaliśmy hamowanie PD-1 z blokadą CTLA-4 w kontrolowanym, randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Metody
Pacjenci
Pacjenci, którzy ukończyli 18 lat byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli potwierdzony histologicznie, nieoperacyjny III lub IV stopień czerniaka i otrzymali nie więcej niż jedną wcześniejszą ogólnoustrojową terapię na zaawansowaną chorobę. Wymagany był status mutacji BRAF V600; poprzednia terapia inhibitorem BRAF nie była wymagana u pacjentów z prawidłowym poziomem dehydrogenazy mleczanowej i brakiem klinicznie istotnych objawów związanych z nowotworem lub oznakami szybko postępującej choroby. Inne kluczowe kryteria kwalifikowalności obejmowały status wydajności Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) wynoszący 0 lub (na 5-punktowej skali, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą niepełnosprawność) i dostarczenie próbki guza odpowiedniej do oceny ekspresji PD-L1. Wykluczono z badania pacjentów, którzy otrzymali wcześniej leczenie inhibitorami CTLA-4, PD-1 lub PD-L1 oraz pacjentów z czerniakiem ocznym, aktywnymi przerzutami do mózgu lub ciężką chorobą autoimmunologiczną w wywiadzie.
Projekt badania i leczenie
Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymywać pembrolizumab w dawce 10 mg na kilogram masy ciała albo co 2 tygodnie lub co 3 tygodnie lub cztery cykle ipilimumabu w dawce 3 mg na kilogram co 3 tygodnie . Randomizacja była stratyfikowana zgodnie ze stanem sprawności ECOG (0 w stosunku do 1), linią terapii (pierwsza versus druga) i ekspresją PD-L1 (pozytywna a negatywna).

(więcej…)

 1. Magdalena
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: BCAA ActivLab[…]

 2. Hog Butcher
  15 stycznia 2019

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 3. Celtic Charger
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Catering dietetyczny Warszawa[…]

 4. 101
  19 stycznia 2019

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

 5. Miłosz
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do klinika stomatologiczna kraków[…]

 6. Maja
  23 stycznia 2019

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

Powiązane tematy z artykułem: międzynarodowe centrum słuchu i mowy przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice zapalenie miazgi zęba objawy

Posted by on 2 września 2019

Inhibitor punktu kontroli immunologicznej ipilimumab jest standardowym leczeniem u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Pembrolizumab hamuje zaprogramowany immunologiczny punkt kontrolny śmierci komórek (PD-1) i wykazuje działanie przeciwnowotworowe u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Metody
W tym randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym III fazy przydzielono 834 pacjentów z zaawansowanym czerniakiem w stosunku 1: 1: do otrzymywania pembrolizumabu (w dawce 10 mg na kilogram masy ciała) co 2 tygodnie lub co 3 tygodnie lub cztery dawki ipilimumabu (3 mg na kilogram) co 3 tygodnie. Pierwotne punkty końcowe były wolne od progresji i całkowite przeżycie.
Wyniki
Szacunkowe 6-miesięczne wskaźniki przeżycia bez progresji wynosiły 47,3% dla pembrolizumabu co 2 tygodnie, 46,4% dla pembrolizumabu co 3 tygodnie i 26,5% dla ipilimumabu (współczynnik ryzyka dla progresji choroby, 0,58; P <0,001 dla obu schematów pembrolizumabu versus ipilimumab; 95% przedziały ufności [CIs], odpowiednio 0,46 do 0,72 i 0,47 do 0,72). Szacunkowe 12-miesięczne przeżycie wynosiło odpowiednio 74,1%, 68,4% i 58,2% (stosunek ryzyka zgonu w przypadku pembrolizumabu co 2 tygodnie, 0,63, 95% CI, 0,47 do 0,83, P = 0,0005, współczynnik ryzyka dla pembrolizumabu co 3 tygodnie 0,69; 95% CI, 0,52 do 0,90; P = 0,0036). Wskaźnik odpowiedzi poprawił się, gdy pembrolizumab podawano co 2 tygodnie (33,7%) i co 3 tygodnie (32,9%) w porównaniu z ipilimumabem (11,9%) (p <0,001 dla obu porównań).

(więcej…)

 1. Zod
  15 stycznia 2019

  od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

 2. Rozalia
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Mleko jaglane[…]

 3. Sofa King
  19 stycznia 2019

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

 4. Cosmo
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta wola warszawa[…]

 5. Mr. Spy
  23 stycznia 2019

  Do tego non stop zimne ręce

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza eskulap łosice jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami