Posted by on 1 września 2019

W przypadku ekspresji PD-L1 wielkość próbki była zbyt mała (mniej niż 20% pacjentów), aby wyciągnąć ostateczny wniosek dotyczący względnej skuteczności. Kilka czynników zwiększa złożoność interpretacji korelacyjnych analiz ekspresji PD-L1 ze skutecznością.21-23 Na przykład różne poziomy ekspresji można znaleźć w różnych przerzutach czerniaka pochodzących od tych samych pacjentów.24 Ponadto dodatkowe zmienne, takie jak obecność Istniejące wcześniej komórki T CD8 + w obrębie niedojrzałych komórek nowotworowych oraz obciążenie mutacjami nowotworowymi mogą być ważnymi składnikami oceny potencjału terapii anty-PD-1.25,26 W badaniu tym nie zarejestrowano pacjentów z mutacjami BRAF V600, którzy nie otrzymywali wcześniej terapii celowanej anty-BRAF, jeśli mieli wysoki poziom dehydrogenazy mleczanowej i symptomatyczną lub szybko postępującą chorobę, ponieważ ukierunkowane środki anty-BRAF mogą mieć szybkie kliniczne korzyści w tej populacji pacjentów. pacjenci.27 Leczenie pacjentów z mutacjami BRAF V600, a zwłaszcza najbardziej skuteczną sekwencją immunoterapii i inhibitorami BRAF lub MEK pozostaje jednym z najbardziej krytycznych, ale bez odpowiedzi, pytań. Chociaż tego pytania nie można rozwiązać bez randomizowanych, kontrolowanych badań, status BRAF V600 nie wpływał na korzyści pembrolizumabu nad ipilimumabem w tym badaniu. Inne ważne obszary badań klinicznych obejmują rolę immunoterapii skojarzonej i leczenie pacjentów, którzy mają minimalny postęp choroby lub reakcje mieszane.
Profil bezpieczeństwa pembrolizumabu był podobny jak w poprzednich badaniach, 11-14 20, bez nieprzewidzianych problemów związanych z bezpieczeństwem i kilkoma zgłoszonymi do tej pory zdarzeniami niepożądanymi dotyczącymi stopnia 3-5. Chociaż ekspozycja na leczenie była około 3 razy dłuższa w przypadku pembrolizumabu jak w przypadku ipilimumabu, co może wyjaśniać wzrost łącznej liczby zdarzeń niepożądanych, częstość występowania zdarzeń stopnia 3. do 5. przypisywanych leczeniu była niższa w przypadku pembrolizumabu niż w przypadku podawania ipilimumabu, ponieważ było częstym zaprzestaniem działania niepożądanego.
Podsumowując, to randomizowane badanie porównujące dwa inhibitory punktów kontrolnych wykazały, że pembrolizumab, w porównaniu z ipilimumabem, znacząco wydłużał czas wolny od progresji i całkowity czas przeżycia z mniejszą liczbą toksycznych zdarzeń u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.
[podobne: sanmed wieluń, kalendarz dni plodnych i nieplodnych, cytoliza ]

 1. Leon
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: USG piersi[…]

 2. Grave Digger
  19 stycznia 2019

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 3. Captain Peroxide
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Pogotowie stomatologiczne gliwice[…]

 4. Maciej
  23 stycznia 2019

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza kalendarz dni plodnych i nieplodnych sanmed wieluń

Posted by on 1 września 2019

W przypadku ekspresji PD-L1 wielkość próbki była zbyt mała (mniej niż 20% pacjentów), aby wyciągnąć ostateczny wniosek dotyczący względnej skuteczności. Kilka czynników zwiększa złożoność interpretacji korelacyjnych analiz ekspresji PD-L1 ze skutecznością.21-23 Na przykład różne poziomy ekspresji można znaleźć w różnych przerzutach czerniaka pochodzących od tych samych pacjentów.24 Ponadto dodatkowe zmienne, takie jak obecność Istniejące wcześniej komórki T CD8 + w obrębie niedojrzałych komórek nowotworowych oraz obciążenie mutacjami nowotworowymi mogą być ważnymi składnikami oceny potencjału terapii anty-PD-1.25,26 W badaniu tym nie zarejestrowano pacjentów z mutacjami BRAF V600, którzy nie otrzymywali wcześniej terapii celowanej anty-BRAF, jeśli mieli wysoki poziom dehydrogenazy mleczanowej i symptomatyczną lub szybko postępującą chorobę, ponieważ ukierunkowane środki anty-BRAF mogą mieć szybkie kliniczne korzyści w tej populacji pacjentów. pacjenci.27 Leczenie pacjentów z mutacjami BRAF V600, a zwłaszcza najbardziej skuteczną sekwencją immunoterapii i inhibitorami BRAF lub MEK pozostaje jednym z najbardziej krytycznych, ale bez odpowiedzi, pytań. Chociaż tego pytania nie można rozwiązać bez randomizowanych, kontrolowanych badań, status BRAF V600 nie wpływał na korzyści pembrolizumabu nad ipilimumabem w tym badaniu. Inne ważne obszary badań klinicznych obejmują rolę immunoterapii skojarzonej i leczenie pacjentów, którzy mają minimalny postęp choroby lub reakcje mieszane.
Profil bezpieczeństwa pembrolizumabu był podobny jak w poprzednich badaniach, 11-14 20, bez nieprzewidzianych problemów związanych z bezpieczeństwem i kilkoma zgłoszonymi do tej pory zdarzeniami niepożądanymi dotyczącymi stopnia 3-5. Chociaż ekspozycja na leczenie była około 3 razy dłuższa w przypadku pembrolizumabu jak w przypadku ipilimumabu, co może wyjaśniać wzrost łącznej liczby zdarzeń niepożądanych, częstość występowania zdarzeń stopnia 3. do 5. przypisywanych leczeniu była niższa w przypadku pembrolizumabu niż w przypadku podawania ipilimumabu, ponieważ było częstym zaprzestaniem działania niepożądanego.
Podsumowując, to randomizowane badanie porównujące dwa inhibitory punktów kontrolnych wykazały, że pembrolizumab, w porównaniu z ipilimumabem, znacząco wydłużał czas wolny od progresji i całkowity czas przeżycia z mniejszą liczbą toksycznych zdarzeń u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.
[podobne: sanmed wieluń, kalendarz dni plodnych i nieplodnych, cytoliza ]

 1. Leon
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: USG piersi[…]

 2. Grave Digger
  19 stycznia 2019

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 3. Captain Peroxide
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Pogotowie stomatologiczne gliwice[…]

 4. Maciej
  23 stycznia 2019

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza kalendarz dni plodnych i nieplodnych sanmed wieluń