Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1

Wrz. 7, 2019 by

Skuteczne leczenie zakażenia genotypem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej na wcześniejsze leczenie oparte na interferonie, stanowi niezaspokojoną potrzebę medyczną. Metody Przeprowadziliśmy

52-tygodniowy test kontrolowany za pomoca Evolocumabu w hiperlipidemii AD 7

Wrz. 7, 2019 by

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 34 pacjentów (5,7%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 15 pacjentów (5,0%) w grupie otrzymującej placebo, co spowodowało przerwanie podawania ewolokumabu u pacjenta. Zwiększenie

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 6

Wrz. 7, 2019 by

Poziom cholesterolu LDL na linii podstawowej i procentowe zmniejszenie wartości wyjściowych, które zostały obliczone przy użyciu wzoru Friedewald a były podobne do tych, które zmierzono za pomocą ultrawirowania. Poziom cholesterolu

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 5

Wrz. 7, 2019 by

Powody wyłączenia z badania przed okresem docierania nie są dostępne. Badanie przeprowadzono od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. Spośród 2120 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu, 905 poddano randomizacji, 901

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 9

Wrz. 6, 2019 by

Nie byliśmy w stanie zidentyfikować żadnych podstawowych cech, które mogłyby przewidzieć, którzy pacjenci z marskością będą najprawdopodobniej mieli nawrót po 12 tygodniach leczenia. Wariant NS5B S282T, który zmniejsza wrażliwość na

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 8

Wrz. 6, 2019 by

Wskaźniki odpowiedzi należą do najwyższych odnotowanych do tej pory przypadków zakażenia HCV genotypem 1. Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były podobne, z zachodzącymi na siebie często przedziałami ufności, wśród pacjentów,

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 7

Wrz. 6, 2019 by

Odporny na NS5B wariant S282T nie został wykryty u żadnego pacjenta na początku ani w żadnym późniejszym okresie. Bezpieczeństwo Przerwanie leczenia, zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości hematologiczne. Większość pacjentów w każdej

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 6

Wrz. 6, 2019 by

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86%

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 4

Wrz. 6, 2019 by

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują stopę utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodnie po zakończeniu leczenia. Analiza statystyczna Podstawowymi hipotezami statystycznymi badania było to, że wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w

Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd 7

Wrz. 5, 2019 by

Uczestnicy ci wykazywali asymetryczne zaangażowanie mediany 2 (zakres od do 4) stawów obwodowych, z obrzękiem w badaniu fizykalnym oraz, jak widać w ultrasonografii, zapaleniem pochewki ścięgna lub zapaleniem kaletki w