Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 7

Wrz. 9, 2019 by

Wszystkie analizy wspomagające i analizy wrażliwości potwierdziły analizę pierwotną. Przeżycie wolne od postępu choroby według podgrup (populacja, która chce leczyć). Przedstawiono współczynniki ryzyka dla centralnie ocenianej progresji choroby lub zgonu

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 6

Wrz. 9, 2019 by

Statystyki opisowe dotyczące bezpieczeństwa populacji (wszyscy losowo przydzieleni pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedno wstrzyknięcie badanego leku) opracowano dla punktów końcowych bezpieczeństwa. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 5

Wrz. 9, 2019 by

Przeżycie wolne od progresji zbadano w wcześniej określonych podgrupach; obejmowały one podgrupy pochodzenia nowotworu, stopnia nowotworu i objętości guza w wątrobie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów, którzy żyli bez

Brak bólów i bolesnosci uciskowej w brzuchu nie wylacza sprawy wrzodziejacej w okreznicy

Wrz. 9, 2019 by

Brak bólów i bolesności uciskowej w brzuchu nie wyłącza sprawy wrzodziejącej w okrężnicy. Ból i bolesność uciskowa mają znaczenie rozpoznawcze tylko wtenczas, gdy je stwierdza się na ograniczonej przestrzeni, przy.

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 4

Wrz. 8, 2019 by

Wszystkie poziomy cholesterolu LDL, które zastosowano jako pierwszorzędowe lub drugorzędowe punkty końcowe badania, mierzono za pomocą ultrawirowania, o ile nie podano inaczej. Długoterminowe profile bezpieczeństwa i działania niepożądanego oceniano za

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 3

Wrz. 8, 2019 by

Wśród pacjentów, u których nie osiągnięto celu zmniejszenia stężenia lipidów, terapię zwiększano do następnego poziomu przez dodatkowe 4 tygodnie; proces został powtórzony miesiąc później, jeśli cel jeszcze nie został osiągnięty.

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 2

Wrz. 8, 2019 by

Amgen sponsorował i projektował wersję próbną (ta druga we współpracy z ostatnim autorem) i był odpowiedzialny za zbieranie i analizę danych. Lokalne rady ds. Przeglądu instytucjonalnego zatwierdziły protokół badania. Pierwszy

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 10

Wrz. 8, 2019 by

Ważne będzie określenie trwałości antyproliferacyjnych skutków lanreotydu, który jest przedmiotem dalszych badań w rozszerzonym badaniu CLARINET. Ponadto, w przypadku pacjentów z wyższym ryzykiem progresji niż ryzyko wśród pacjentów w badaniu

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 9

Wrz. 8, 2019 by

Chociaż szczegółowe porównania wyników dwóch badań muszą być ostrożne, wydaje się prawdopodobne, że pacjenci w naszym badaniu, w porównaniu z tymi w PROMID, mieli generalnie bardziej łagodne guzy, ponieważ mediana

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 2

Wrz. 7, 2019 by

Jedyną opcją bez interferonu obecnie zatwierdzoną do zakażenia HCV genotypem są 24 tygodnie sofosbuwiru i rybawiryny dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do otrzymywania interferonu z powodu bezwzględnych lub względnych