Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona ad

Maj. 28, 2018 by

W ciężkich przypadkach leczonych bez antygenu, intensywna opieka podtrzymująca jest konieczna do leczenia gwałtownej neuromotorycznej nadczynności i kompromisu oddechowego. Podczas hospitalizacji pacjenci zwykle otrzymują bardzo wysokie dawki benzodiazepin do uspokajania.

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona

Maj. 28, 2018 by

Klinicznie znaczące zjadanie skorpionów przez Centruroides sculpturatus powoduje dramatyczny zespół neuromotoryczny i niewydolność oddechową, która często wymaga intensywnej opieki podtrzymującej. Postawiliśmy hipotezę, że specyficzne dla skorpiona antygen F (ab )

Polimorfizmy cytochromu P-450 i odpowiedź na klopidogrel

Maj. 28, 2018 by

Na podstawie wyników badania asocjacji genetycznej (wydanie z 22 stycznia), Mega et al. wyciągnąć wniosek, że warianty o zmniejszonej funkcji allelu CYP2C19 odpowiadają za niższe stężenia aktywnego metabolitu klopidogrelu w

Mutacje IDH1 i IDH2 w Glejakach

Maj. 28, 2018 by

Yan i in. (Wydanie z 19 lutego) stwierdzili, że mutacje genów kodujących dehydrogenazy izocytrynianowe (IDH1 i IDH2), w porównaniu z brakiem mutacji, są związane z młodszym wiekiem i lepszym rokowaniem