Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd 6

Wrz. 1, 2019 by

Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24. tygodniu po leczeniu w populacji, która miała zamiar leczyć, wynosiły 92% w dwóch 12-tygodniowych grupach i 72% w 8-tygodniowej grupie, a brakujące dane

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd 5

Wrz. 1, 2019 by

Charakterystyka pacjentów na początku badania. Od 10 lutego 2014 r. Do 28 kwietnia 2014 r. Przebadano 238 pacjentów, a 203 zapisano do 37 ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Większość pacjentów to

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd..

Wrz. 1, 2019 by

Sekwencjonowanie oparte na populacji NS5B HCV przeprowadzono w każdej próbce otrzymanej od pacjentów z niepowodzeniem wirusologicznym, który można było ocenić (plus dopasowaną próbkę wyjściową) oraz w bazowych próbkach porównawczych uzyskanych

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1..

Wrz. 1, 2019 by

Bristol-Myers Squibb, sponsor badania, zaprojektował i monitorował badanie, przeprowadził je wspólnie z głównymi badaczami oraz zebrał i przeanalizował dane. Badane leki dostarczane były zarówno przez sponsora (daklataswir), jak i zakupione

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1.

Wrz. 1, 2019 by

Takie schematy wykazały lepszą skuteczność i lepszy profil działań ubocznych przy krótszych czasach trwania leczenia niż te z terapią opartą na interferonie19. Daclataswir hamuje niestrukturalne białko HCV 5A (NS5A), a

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1

Wrz. 1, 2019 by

Kombinacja daklataswiru, inhibitora NS5A wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) i inhibitora NS5B, sofosbuwiru, wykazała skuteczność u pacjentów z monoterapią HCV. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa tej kombinacji u

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 8

Wrz. 1, 2019 by

W przypadku ekspresji PD-L1 wielkość próbki była zbyt mała (mniej niż 20% pacjentów), aby wyciągnąć ostateczny wniosek dotyczący względnej skuteczności. Kilka czynników zwiększa złożoność interpretacji korelacyjnych analiz ekspresji PD-L1 ze

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 7

Wrz. 1, 2019 by

W przypadku ipilimumabu najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były świąd (25,4%), biegunka (22,7%), zmęczenie (15,2%) i wysypka (14,5%); zdarzenia te miały stopień złośliwości od 3 do 5 u mniej niż 1% pacjentów,

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 6

Wrz. 1, 2019 by

Wyjątkiem był 18% pacjentów z nowotworami ujemnymi na PD-L1, dla których współczynniki ryzyka wynosiły 0,91 dla osób otrzymujących pembrolizumab co 2 tygodnie i 1,02 dla osób otrzymujących pembrolizumab co 3

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 5

Wrz. 1, 2019 by

Mediana czasu obserwacji w momencie odcięcia danych wynosiła 7,9 miesiąca (zakres od 6,1 do 11,5). Pierwotne punkty końcowe Przeżycie bez progresji Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące przeżycia bez progresji i całkowitego przeżycia.