Kontrolowanie konfliktu interesów – propozycje Instytutu Medycyny czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Na przykład IOM zauważyła, że termin konsulting wymaga dalszej specyfikacji , ponieważ może odnosić się do relacji, które obejmują udzielanie wsparcia promocyjnego lub marketingowego firmie, oferowanie obiektywnej porady technicznej dotyczącej

Kontrolowanie konfliktu interesów – propozycje Instytutu Medycyny cd

Wrz. 1, 2019 by

Ogólnie rzecz biorąc, komisja IOM, której przewodniczy dr Bernard Lo z University of California w San Francisco, popiera dalsze ograniczenia i nadzór nad stowarzyszeniami finansowymi – ale nie celem 0

Kontrolowanie konfliktu interesów – propozycje Instytutu Medycyny ad

Wrz. 1, 2019 by

Lekarze nie powinni robić prezentacji edukacyjnych ani publikować artykułów naukowych, które są kontrolowane przez przemysł lub zawierają znaczące fragmenty napisane przez kogoś, kto nie jest zidentyfikowany jako autor lub który

Kontrolowanie konfliktu interesów – propozycje Instytutu Medycyny

Wrz. 1, 2019 by

W związku z tym, że Kongres rozważa nakaz ujawnienia prezentów branżowych i płatności lekarzom na stronie internetowej rządu federalnego z możliwością przeszukiwania, inna osoba opracowywała wnioski dotyczące reformy relacji lekarz-przemysł

Koszty Implikacje skróconych godzin pracy i obciążeń dla lekarzy rezydentów ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Koszty pracy związane z przeniesieniem nadwyżki pracy na alternatywnych dostawców byłyby stosunkowo wysokie (1,1 mld USD do 2,5 mld USD), a skuteczność takiego działania jest nieznana. Jeśli zmiany byłyby bardzo

Koszty Implikacje skróconych godzin pracy i obciążeń dla lekarzy rezydentów ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Możliwe strategie, które mogłyby pomóc szpitalom w zarządzaniu dodatkowymi kosztami, obejmują zmniejszenie płac rezydentów, zwiększenie nakładu pracy lekarzy wydziałów bez zwiększenia rekompensaty, zwiększenie opłat dla pacjentów, obniżenie rentowności, ograniczenie usług

Koszty Implikacje skróconych godzin pracy i obciążeń dla lekarzy rezydentów ad 6

Wrz. 1, 2019 by

W 2006 r. Bezpośrednie płatności Medicare GME wyniosły 2,3 mld USD, a pośrednie płatności GME w wysokości 5,9 mld USD80. Wsparcie publiczne i prywatne wyniosło w 2003 r. 18,7 mld

Koszty Implikacje skróconych godzin pracy i obciążeń dla lekarzy rezydentów ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Zakres rocznych kosztów pracy związanych z wdrażaniem czterech głównych zaleceń Instytutu Medycyny. W analizach wrażliwości roczne koszty pracy wahały się od 1,1 miliarda do 2,5 miliarda dolarów (tabela 4), chyba

Koszty Implikacje skróconych godzin pracy i obciążeń dla lekarzy rezydentów czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Koszty na mieszkańca obliczono na podstawie stypendiów i zasiłków, średnich wydatków ze źródeł publicznych na edukację medyczną absolwenta (GME), z wyłączeniem płatności pośrednich i średnich wydatków GME ze wszystkich źródeł.

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1 cd 7

Wrz. 1, 2019 by

Z pozostałych 9 pacjentów, u których wystąpił nawrót, u 2 pacjentów z genotypem 1a zastosowano substytucje NS5A-Q30 pojawiające się w leczeniu: wcześniej leczony pacjent z marskością i wysokim wyjściowym poziomem