Pierwotne przewlekle wrzodziejace zapalenie jelita grubego rozpoczyna sie niekiedy ostro dreszczami i wysoka goraczka

Gru. 18, 2018 by

Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego rozpoczyna się niekiedy ostro dreszczami i wysoką gorączką, zwykle o torze zwalniającym, oraz częstymi, do 10 i więcej na dobę, stolcami płynnymi ze śluzem,

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 8

Gru. 17, 2018 by

Połowa pacjentów z grupy lanreotydu miała zdarzenia niepożądane związane z badanym lekiem (w porównaniu z 28% w grupie placebo), najczęściej z biegunką (26% w porównaniu z 9%). Badane zdarzenia niepożądane

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 7

Gru. 17, 2018 by

Wszystkie analizy wspomagające i analizy wrażliwości potwierdziły analizę pierwotną. Przeżycie wolne od postępu choroby według podgrup (populacja, która chce leczyć). Przedstawiono współczynniki ryzyka dla centralnie ocenianej progresji choroby lub zgonu

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 6

Gru. 17, 2018 by

Statystyki opisowe dotyczące bezpieczeństwa populacji (wszyscy losowo przydzieleni pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedno wstrzyknięcie badanego leku) opracowano dla punktów końcowych bezpieczeństwa. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja