Zanik geograficzny w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki i TLR3

Wrz. 1, 2019 by

Yang i in. (2 wydanie) opisują związek między wariantem genu Toll-like receptor 3 (TLR3) a ochroną przed atrofią geograficzną, główną przyczyną ślepoty. Pokazują również, że genotyp TLR3 wpływa na wrażliwość

Niklowe alergie w duńskich kobietach przed i po regulacji niklowej

Wrz. 1, 2019 by

W XX wieku częstość występowania alergii na nikiel wzrosła w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych1; wzrost ten został przypisany zwiększonej ekspozycji skóry na nikiel w guziki, zamki i inne przedmioty,

Odpowiedzialność za naruszenie i nadużycie

Wrz. 1, 2019 by

W artykule Perspektywy na temat Sądu Najwyższego, prewencji i odpowiedzialności za nadużycia (wydanie z 5 lutego), Kesselheim i Studdert sugerują, że zapobieganie nie spowoduje więcej zarzutów o nadużycia przeciwko lekarzom

Co działa w polityce zdrowotnej zorientowanej na rynek cd

Wrz. 1, 2019 by

Jednak badania i praktyka z taką polityką dostarczają pewnych lekcji. Po pierwsze, konsumenci i dostawcy reagują w sposób przewidywalny na strategie wymagające od nich podziału kosztów związanych z opieką zdrowotną:

Co działa w polityce zdrowotnej zorientowanej na rynek ad

Wrz. 1, 2019 by

Na przykład w kontrolowanym eksperymencie w Wisconsin szpitale, których dane dotyczące jakości zostały publicznie zgłoszone, bardziej aktywnie angażowały się w działania na rzecz poprawy jakości niż szpitale otrzymujące te same

Co działa w polityce zdrowotnej zorientowanej na rynek

Wrz. 1, 2019 by

Istnieje powszechna wiara, przyjęta przez prezydenta Baracka Obamę, a także przywódców kongresów i przemysłu, że następna runda reformy służby zdrowia powinna wykorzystać siły rynkowe, aby obniżyć koszty opieki i poprawić

Wykrywanie choroby cyfrowej – Wykorzystanie sieci do nadzorowania zdrowia publicznego czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Na przykład organizacja o nazwie Innowacyjne wsparcie dla sytuacji kryzysowych, chorób i klęsk (InSTEDD) opracowała technologię open-source, aby umożliwić bezproblemową transgraniczną komunikację między urządzeniami mobilnymi w celu wczesnego ostrzegania i

Wykrywanie choroby cyfrowej – Wykorzystanie sieci do nadzorowania zdrowia publicznego cd

Wrz. 1, 2019 by

Dane zostały ustandaryzowane poprzez odjęcie średniej wielkości z poprzednich 12 miesięcy dla każdego okresu. Przykład siły nadzoru w okresie przeszukiwania można znaleźć w badaniu niedawnego wybuchu serotypu typhimurium Salmonella enterica

Wykrywanie choroby cyfrowej – Wykorzystanie sieci do nadzorowania zdrowia publicznego ad

Wrz. 1, 2019 by

HealthMap wyświetla 319 artykułów na temat epidemii, które dotknęły 38 stanów USA. Niedawno pojawienie się ogólnodostępnych agregatorów wiadomości i narzędzi do wizualizacji stworzyło nową generację mashupów nadzoru chorób (hybrydy aplikacji

Wykrywanie choroby cyfrowej – Wykorzystanie sieci do nadzorowania zdrowia publicznego

Wrz. 1, 2019 by

Internet stał się krytycznym medium dla klinicystów, praktyków zdrowia publicznego i osób świeckich poszukujących informacji o zdrowiu. Dane o chorobach i epidemiach rozpowszechniane są nie tylko w formie ogłoszeń online