Posted by on 7 września 2019

Skuteczne leczenie zakażenia genotypem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej na wcześniejsze leczenie oparte na interferonie, stanowi niezaspokojoną potrzebę medyczną. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane badanie kliniczne III fazy, obejmujące pacjentów zakażonych HCV o genotypie 1, u których nie wystąpiła trwała odpowiedź wirusologiczna po leczeniu peginterferonem i rybawiryną, z lub bez inhibitora proteazy. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania inhibitora NS5A ledipaswiru i inhibitora polimerazy nukleotydowej sofosbuwiru w postaci podawanej raz na dobę, złożonej tabletki o stałej dawce przez 12 tygodni, ledipaswiru-sofosbuwiru z rybawiryną przez 12 tygodni, ledipaswiru-sofosbuwiru przez 24 tygodnie lub ledipaswiru. sofosbuwir z rybawiryną przez 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna w 12 tygodniu po zakończeniu terapii.
Wyniki
Spośród 440 pacjentów poddanych randomizacji i leczonych, 20% miało marskość, a 79% miało zakażenie genotypem 1a HCV. Odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej był wysoki we wszystkich grupach terapeutycznych: 94% (95% przedział ufności [CI], 87 do 97) w grupie, która otrzymywała 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru; 96% (95% CI, 91 do 99) w grupie otrzymującej 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny; 99% (95% CI, 95 do 100) w grupie, która otrzymywała 24 tygodnie sofosbuwiru ledipaswiru; i 99% (95% CI, 95 do 100) w grupie, która otrzymywała 24 tygodnie sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny. Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu zdarzenia niepożądanego. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie, ból głowy i nudności.
Wnioski
Leczenie schematami ledipaswiru i sofosbuwiru raz na dobę powodowało wysokie wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologiczn ej u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, u których nie wystąpiła trwała odpowiedź wirusologiczna na wcześniejsze leczenie oparte na interferonie. (Finansowane przez Gilead Sciences; ION-2 ClinicalTrials.gov number, NCT01768286.)
Wprowadzenie
Spośród około 170 milionów osób na świecie, które mają przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), około 60% ma genotyp szczepu wirusa.1 Leczenie pacjentów zakażonych genotypem HCV rozwija się bardzo szybko. 2-6 do końca 2013 r. Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziło dwa nowe, bezpośrednio działające środki przeciwwirusowe do leczenia infekcji HCV: inhibitor polimerazy nukleotydów, sofosbuwir (Gilead Sciences) i inhibitor simsektrylu (Janssen Therapeutics) .7,8
Wśród reżimów, które zostały zatwierdzone przez FDA dla pacjentów zakażonych HCV o genotypie 1, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej na wcześniejsze leczenie oparte na inte rferonie – historycznie, najtrudniej jest wyleczyć się z populacji – to 12 tygodni sofosbuwiru z peginterferonem i rybawiryną lub 24 do 48 tygodni symeprewiru z peginterferonem i rybawiryną [patrz też: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami, zapalenie miazgi zęba objawy, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice ]

 1. Sherwood Gladiator
  19 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 2. Snow Hound
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stoły do masażu[…]

 3. Stanisław
  23 stycznia 2019

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice zapalenie miazgi zęba objawy

Posted by on 7 września 2019

Skuteczne leczenie zakażenia genotypem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej na wcześniejsze leczenie oparte na interferonie, stanowi niezaspokojoną potrzebę medyczną. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowane badanie kliniczne III fazy, obejmujące pacjentów zakażonych HCV o genotypie 1, u których nie wystąpiła trwała odpowiedź wirusologiczna po leczeniu peginterferonem i rybawiryną, z lub bez inhibitora proteazy. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania inhibitora NS5A ledipaswiru i inhibitora polimerazy nukleotydowej sofosbuwiru w postaci podawanej raz na dobę, złożonej tabletki o stałej dawce przez 12 tygodni, ledipaswiru-sofosbuwiru z rybawiryną przez 12 tygodni, ledipaswiru-sofosbuwiru przez 24 tygodnie lub ledipaswiru. sofosbuwir z rybawiryną przez 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna w 12 tygodniu po zakończeniu terapii.
Wyniki
Spośród 440 pacjentów poddanych randomizacji i leczonych, 20% miało marskość, a 79% miało zakażenie genotypem 1a HCV. Odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej był wysoki we wszystkich grupach terapeutycznych: 94% (95% przedział ufności [CI], 87 do 97) w grupie, która otrzymywała 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru; 96% (95% CI, 91 do 99) w grupie otrzymującej 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny; 99% (95% CI, 95 do 100) w grupie, która otrzymywała 24 tygodnie sofosbuwiru ledipaswiru; i 99% (95% CI, 95 do 100) w grupie, która otrzymywała 24 tygodnie sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny. Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu zdarzenia niepożądanego. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie, ból głowy i nudności.
Wnioski
Leczenie schematami ledipaswiru i sofosbuwiru raz na dobę powodowało wysokie wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologiczn ej u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, u których nie wystąpiła trwała odpowiedź wirusologiczna na wcześniejsze leczenie oparte na interferonie. (Finansowane przez Gilead Sciences; ION-2 ClinicalTrials.gov number, NCT01768286.)
Wprowadzenie
Spośród około 170 milionów osób na świecie, które mają przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), około 60% ma genotyp szczepu wirusa.1 Leczenie pacjentów zakażonych genotypem HCV rozwija się bardzo szybko. 2-6 do końca 2013 r. Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziło dwa nowe, bezpośrednio działające środki przeciwwirusowe do leczenia infekcji HCV: inhibitor polimerazy nukleotydów, sofosbuwir (Gilead Sciences) i inhibitor simsektrylu (Janssen Therapeutics) .7,8
Wśród reżimów, które zostały zatwierdzone przez FDA dla pacjentów zakażonych HCV o genotypie 1, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej na wcześniejsze leczenie oparte na inte rferonie – historycznie, najtrudniej jest wyleczyć się z populacji – to 12 tygodni sofosbuwiru z peginterferonem i rybawiryną lub 24 do 48 tygodni symeprewiru z peginterferonem i rybawiryną [patrz też: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami, zapalenie miazgi zęba objawy, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice ]

 1. Sherwood Gladiator
  19 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 2. Snow Hound
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stoły do masażu[…]

 3. Stanisław
  23 stycznia 2019

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice zapalenie miazgi zęba objawy