Posted by on 14 września 2018

Wskaźniki odpowiedzi należą do najwyższych odnotowanych do tej pory przypadków zakażenia HCV genotypem 1. Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były podobne, z zachodzącymi na siebie często przedziałami ufności, wśród pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia i wśród tych, którzy otrzymali 24-tygodniowe leczenie, a także wśród tych, którzy otrzymali tylko sofosbuwir ledipaswiru i wśród pacjentów otrzymujących ledipaswirus. sofosbuwir z rybawiryną. Jednak to badanie nie było zasilane w celu porównania odpowiedzi na schematy zi bez rybawiryny lub do 12 tygodni i 24 tygodni leczenia. Ledloswir-sofosbuwir nie był związany z żadnymi nowymi lub charakterystycznymi zdarzeniami niepożądanymi, chociaż pacjenci otrzymujący sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną wykazywali wyższe wskaźniki zmęczenia, nudności, bezsenności, bóle stawów, kaszel, wysypkę, drażliwość, duszność i niedokrwistość – zdarzenia, które są z godnie ze znanymi skutkami ubocznymi rybawiryny – niż ci, którzy otrzymywali sofosbuwir tylko w obecności ledipaswiru. Ogólnie, odsetek zdarzeń niepożądanych był znacznie niższy w grupie, która otrzymywała 12 tygodni wyłącznie sofosbuwiru ledipaswiru (67%) niż w drugim trzy grupy leczenia (od 81 do 90%).
Populacja badana obejmowała znaczną liczbę pacjentów z cechami historycznie związanymi ze słabą odpowiedzią na leczenie15. W szczególności, 84 do 91% pacjentów miało genotyp IL28B inny niż CC, 41 do 46% miało udokumentowaną wcześniej brak odpowiedzi na interferon. na podstawie terapii opartej na inhibitorach proteazy, a 52% wcześniej było leczonych schematem inhibitora proteazy i dlatego nie było możliwości leczenia. To leczenie było skuteczne u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej przy zastosowaniu schematu inhibitora proteazy – populacji, która stanowi znaczną część pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem HCV. Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej we wszystkich tych trudnych do leczenia podgrupach mieściły się w zakresie od 92% do 100%.
W 12-tygodniowych grupach terapeutycznych pacjenci z marskością wątroby mieli skromnie niższe odsetki odpowiedzi (86% z sofosbuwirem ledipaswiru i 82% z sofosbuwirem ledipaswiru i rybawiryną) niż u pacjentów bez marskości (odpowiednio 95 i 100%), w 24-tygodniowych grupach leczenia częstość odpowiedzi była podobna u pacjentów z marskością wątroby (100% w obu przypadkach) iu osób bez marskości (99% w obu przypadkach). Jednak ta obserwacja jest wstępna, ponieważ badanie nie było dostosowane do porównań międzygrupowych. Zbadaliśmy przydatność supresji wirusologicznej we wczesnym okresie leczenia w przewidywaniu utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów z marskością wątroby. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymywali tylko 12 tygodni wyłącznie sof osbuwiru ledipaswiru, u 80% pacjentów z wykrywalnym poziomem HCV RNA w 2. tygodniu utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna (tabela S10 w dodatkowym dodatku), co wskazuje, że odpowiedź wirusologiczna podczas wczesnego leczenia nie dokładnie zidentyfikować mały podzbiór pacjentów, którzy mogliby skorzystać z 24 tygodni leczenia [hasła pokrewne: jakie są specjalizacje lekarskie, citomed toruń rejestracja, bezpłatne leki dla seniorów ]

Powiązane tematy z artykułem: bezpłatne leki dla seniorów citomed toruń rejestracja jakie są specjalizacje lekarskie

Posted by on 14 września 2018

Wskaźniki odpowiedzi należą do najwyższych odnotowanych do tej pory przypadków zakażenia HCV genotypem 1. Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były podobne, z zachodzącymi na siebie często przedziałami ufności, wśród pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia i wśród tych, którzy otrzymali 24-tygodniowe leczenie, a także wśród tych, którzy otrzymali tylko sofosbuwir ledipaswiru i wśród pacjentów otrzymujących ledipaswirus. sofosbuwir z rybawiryną. Jednak to badanie nie było zasilane w celu porównania odpowiedzi na schematy zi bez rybawiryny lub do 12 tygodni i 24 tygodni leczenia. Ledloswir-sofosbuwir nie był związany z żadnymi nowymi lub charakterystycznymi zdarzeniami niepożądanymi, chociaż pacjenci otrzymujący sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną wykazywali wyższe wskaźniki zmęczenia, nudności, bezsenności, bóle stawów, kaszel, wysypkę, drażliwość, duszność i niedokrwistość – zdarzenia, które są z godnie ze znanymi skutkami ubocznymi rybawiryny – niż ci, którzy otrzymywali sofosbuwir tylko w obecności ledipaswiru. Ogólnie, odsetek zdarzeń niepożądanych był znacznie niższy w grupie, która otrzymywała 12 tygodni wyłącznie sofosbuwiru ledipaswiru (67%) niż w drugim trzy grupy leczenia (od 81 do 90%).
Populacja badana obejmowała znaczną liczbę pacjentów z cechami historycznie związanymi ze słabą odpowiedzią na leczenie15. W szczególności, 84 do 91% pacjentów miało genotyp IL28B inny niż CC, 41 do 46% miało udokumentowaną wcześniej brak odpowiedzi na interferon. na podstawie terapii opartej na inhibitorach proteazy, a 52% wcześniej było leczonych schematem inhibitora proteazy i dlatego nie było możliwości leczenia. To leczenie było skuteczne u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej przy zastosowaniu schematu inhibitora proteazy – populacji, która stanowi znaczną część pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem HCV. Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej we wszystkich tych trudnych do leczenia podgrupach mieściły się w zakresie od 92% do 100%.
W 12-tygodniowych grupach terapeutycznych pacjenci z marskością wątroby mieli skromnie niższe odsetki odpowiedzi (86% z sofosbuwirem ledipaswiru i 82% z sofosbuwirem ledipaswiru i rybawiryną) niż u pacjentów bez marskości (odpowiednio 95 i 100%), w 24-tygodniowych grupach leczenia częstość odpowiedzi była podobna u pacjentów z marskością wątroby (100% w obu przypadkach) iu osób bez marskości (99% w obu przypadkach). Jednak ta obserwacja jest wstępna, ponieważ badanie nie było dostosowane do porównań międzygrupowych. Zbadaliśmy przydatność supresji wirusologicznej we wczesnym okresie leczenia w przewidywaniu utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów z marskością wątroby. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymywali tylko 12 tygodni wyłącznie sof osbuwiru ledipaswiru, u 80% pacjentów z wykrywalnym poziomem HCV RNA w 2. tygodniu utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna (tabela S10 w dodatkowym dodatku), co wskazuje, że odpowiedź wirusologiczna podczas wczesnego leczenia nie dokładnie zidentyfikować mały podzbiór pacjentów, którzy mogliby skorzystać z 24 tygodni leczenia [hasła pokrewne: jakie są specjalizacje lekarskie, citomed toruń rejestracja, bezpłatne leki dla seniorów ]

Powiązane tematy z artykułem: bezpłatne leki dla seniorów citomed toruń rejestracja jakie są specjalizacje lekarskie