Posted by on 6 września 2019

Wskaźniki odpowiedzi należą do najwyższych odnotowanych do tej pory przypadków zakażenia HCV genotypem 1. Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były podobne, z zachodzącymi na siebie często przedziałami ufności, wśród pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia i wśród tych, którzy otrzymali 24-tygodniowe leczenie, a także wśród tych, którzy otrzymali tylko sofosbuwir ledipaswiru i wśród pacjentów otrzymujących ledipaswirus. sofosbuwir z rybawiryną. Jednak to badanie nie było zasilane w celu porównania odpowiedzi na schematy zi bez rybawiryny lub do 12 tygodni i 24 tygodni leczenia. Ledloswir-sofosbuwir nie był związany z żadnymi nowymi lub charakterystycznymi zdarzeniami niepożądanymi, chociaż pacjenci otrzymujący sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną wykazywali wyższe wskaźniki zmęczenia, nudności, bezsenności, bóle stawów, kaszel, wysypkę, drażliwość, duszność i niedokrwistość – zdarzenia, które są z godnie ze znanymi skutkami ubocznymi rybawiryny – niż ci, którzy otrzymywali sofosbuwir tylko w obecności ledipaswiru. Ogólnie, odsetek zdarzeń niepożądanych był znacznie niższy w grupie, która otrzymywała 12 tygodni wyłącznie sofosbuwiru ledipaswiru (67%) niż w drugim trzy grupy leczenia (od 81 do 90%).
Populacja badana obejmowała znaczną liczbę pacjentów z cechami historycznie związanymi ze słabą odpowiedzią na leczenie15. W szczególności, 84 do 91% pacjentów miało genotyp IL28B inny niż CC, 41 do 46% miało udokumentowaną wcześniej brak odpowiedzi na interferon. na podstawie terapii opartej na inhibitorach proteazy, a 52% wcześniej było leczonych schematem inhibitora proteazy i dlatego nie było możliwości leczenia. To leczenie było skuteczne u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej przy zastosowaniu schematu inhibitora proteazy – populacji, która stanowi znaczną część pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem HCV. Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej we wszystkich tych trudnych do leczenia podgrupach mieściły się w zakresie od 92% do 100%.
W 12-tygodniowych grupach terapeutycznych pacjenci z marskością wątroby mieli skromnie niższe odsetki odpowiedzi (86% z sofosbuwirem ledipaswiru i 82% z sofosbuwirem ledipaswiru i rybawiryną) niż u pacjentów bez marskości (odpowiednio 95 i 100%), w 24-tygodniowych grupach leczenia częstość odpowiedzi była podobna u pacjentów z marskością wątroby (100% w obu przypadkach) iu osób bez marskości (99% w obu przypadkach). Jednak ta obserwacja jest wstępna, ponieważ badanie nie było dostosowane do porównań międzygrupowych. Zbadaliśmy przydatność supresji wirusologicznej we wczesnym okresie leczenia w przewidywaniu utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów z marskością wątroby. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymywali tylko 12 tygodni wyłącznie sof osbuwiru ledipaswiru, u 80% pacjentów z wykrywalnym poziomem HCV RNA w 2. tygodniu utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna (tabela S10 w dodatkowym dodatku), co wskazuje, że odpowiedź wirusologiczna podczas wczesnego leczenia nie dokładnie zidentyfikować mały podzbiór pacjentów, którzy mogliby skorzystać z 24 tygodni leczenia [hasła pokrewne: kormed jawor, sanmed wieluń, złamanie przezkrętarzowe kości udowej ]

 1. Marek
  11 stycznia 2019

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

 2. Blister
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: hurtownia włosów naturalnych[…]

 3. Natasza
  15 stycznia 2019

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 4. Nadia
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet ginekologiczny warszawa[…]

 5. Adam
  19 stycznia 2019

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 6. Mr. Spy
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapeuta katowice[…]

 7. Wojciech
  23 stycznia 2019

  Kurcze miesni to cukier w diecie

Powiązane tematy z artykułem: kormed jawor sanmed wieluń złamanie przezkrętarzowe kości udowej

Posted by on 6 września 2019

Wskaźniki odpowiedzi należą do najwyższych odnotowanych do tej pory przypadków zakażenia HCV genotypem 1. Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były podobne, z zachodzącymi na siebie często przedziałami ufności, wśród pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia i wśród tych, którzy otrzymali 24-tygodniowe leczenie, a także wśród tych, którzy otrzymali tylko sofosbuwir ledipaswiru i wśród pacjentów otrzymujących ledipaswirus. sofosbuwir z rybawiryną. Jednak to badanie nie było zasilane w celu porównania odpowiedzi na schematy zi bez rybawiryny lub do 12 tygodni i 24 tygodni leczenia. Ledloswir-sofosbuwir nie był związany z żadnymi nowymi lub charakterystycznymi zdarzeniami niepożądanymi, chociaż pacjenci otrzymujący sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną wykazywali wyższe wskaźniki zmęczenia, nudności, bezsenności, bóle stawów, kaszel, wysypkę, drażliwość, duszność i niedokrwistość – zdarzenia, które są z godnie ze znanymi skutkami ubocznymi rybawiryny – niż ci, którzy otrzymywali sofosbuwir tylko w obecności ledipaswiru. Ogólnie, odsetek zdarzeń niepożądanych był znacznie niższy w grupie, która otrzymywała 12 tygodni wyłącznie sofosbuwiru ledipaswiru (67%) niż w drugim trzy grupy leczenia (od 81 do 90%).
Populacja badana obejmowała znaczną liczbę pacjentów z cechami historycznie związanymi ze słabą odpowiedzią na leczenie15. W szczególności, 84 do 91% pacjentów miało genotyp IL28B inny niż CC, 41 do 46% miało udokumentowaną wcześniej brak odpowiedzi na interferon. na podstawie terapii opartej na inhibitorach proteazy, a 52% wcześniej było leczonych schematem inhibitora proteazy i dlatego nie było możliwości leczenia. To leczenie było skuteczne u pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej przy zastosowaniu schematu inhibitora proteazy – populacji, która stanowi znaczną część pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem HCV. Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej we wszystkich tych trudnych do leczenia podgrupach mieściły się w zakresie od 92% do 100%.
W 12-tygodniowych grupach terapeutycznych pacjenci z marskością wątroby mieli skromnie niższe odsetki odpowiedzi (86% z sofosbuwirem ledipaswiru i 82% z sofosbuwirem ledipaswiru i rybawiryną) niż u pacjentów bez marskości (odpowiednio 95 i 100%), w 24-tygodniowych grupach leczenia częstość odpowiedzi była podobna u pacjentów z marskością wątroby (100% w obu przypadkach) iu osób bez marskości (99% w obu przypadkach). Jednak ta obserwacja jest wstępna, ponieważ badanie nie było dostosowane do porównań międzygrupowych. Zbadaliśmy przydatność supresji wirusologicznej we wczesnym okresie leczenia w przewidywaniu utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów z marskością wątroby. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymywali tylko 12 tygodni wyłącznie sof osbuwiru ledipaswiru, u 80% pacjentów z wykrywalnym poziomem HCV RNA w 2. tygodniu utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna (tabela S10 w dodatkowym dodatku), co wskazuje, że odpowiedź wirusologiczna podczas wczesnego leczenia nie dokładnie zidentyfikować mały podzbiór pacjentów, którzy mogliby skorzystać z 24 tygodni leczenia [hasła pokrewne: kormed jawor, sanmed wieluń, złamanie przezkrętarzowe kości udowej ]

 1. Marek
  11 stycznia 2019

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

 2. Blister
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: hurtownia włosów naturalnych[…]

 3. Natasza
  15 stycznia 2019

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 4. Nadia
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet ginekologiczny warszawa[…]

 5. Adam
  19 stycznia 2019

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 6. Mr. Spy
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapeuta katowice[…]

 7. Wojciech
  23 stycznia 2019

  Kurcze miesni to cukier w diecie

Powiązane tematy z artykułem: kormed jawor sanmed wieluń złamanie przezkrętarzowe kości udowej