Posted by on 6 września 2019

Odporny na NS5B wariant S282T nie został wykryty u żadnego pacjenta na początku ani w żadnym późniejszym okresie. Bezpieczeństwo
Przerwanie leczenia, zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości hematologiczne. Większość pacjentów w każdej z grup leczenia (67 do 90%) miało zdarzenia niepożądane, z których większość miała nasilenie łagodne do umiarkowanego. Żaden z 440 pacjentów w badaniu nie przerwał leczenia przedwcześnie z powodu zdarzeń niepożądanych. Żaden pacjent w żadnej z 12-tygodniowych grup nie miał ciężkiego zdarzenia niepożądanego. Wśród pacjentów przypisanych do reżimu 24-tygodniowego, częstość poważnych działań niepożądanych wynosiła 6% wśród osób otrzymujących sofosbuwir ledipaswiru i 3% wśród otrzymujących sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną (P = 0,36).
Wśród pacjentów, którzy otrzymywali tylko sofosbuwir ledipaswir, częstość występowania zdarzeń niepożądanych była większa w g rupie 24-tygodniowej niż w grupie 12-tygodniowej (81% w porównaniu z 67%). Wśród tych, którzy otrzymali sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną, częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w grupie 12-tygodniowej i grupie 24-tygodniowej (odpowiednio 86% i 90%). Pacjenci w grupach otrzymujących rybawirynę mieli częstsze występowanie zdarzeń, o których wiadomo, że są związani z leczeniem rybawiryną14 – zmęczenie, nudności, bezsenność, bóle stawów, kaszel, wysypka, drażliwość, duszność i niedokrwistość – niż pacjenci, którzy otrzymywali sofosbuwir ledipaswiru sam (tabela 3).
Średnia zmiana stężenia hemoglobiny od wartości wyjściowej do 12. tygodnia wynosiła -0,5 g na decylitr i -0,6 g na decylitr u pacjentów, którzy odpowiednio otrzymali sofosbuwir ledipaswiru w ciągu 12 tygodni i 24 tygodni, w porównaniu z -2,5 g na decylitr i -2,4 g na decylitr u pacjentów otrzymujących odpowiednio 12 tygodni i 24 tygodnie sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny. Nasilona do umiarkowanej (stopień lub 2) hiperbilirubinemia występująca u większej liczby pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną (u 32% pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni terapii i 41% pacjentów otrzymujących 24 tygodnie terapii) niż u pacjentów którzy otrzymali tylko sofosbuwir ledipaswiru (odpowiednio 1% i 7%). Dwóch pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną miało hiperbilirubinemię 3 stopnia. Wskaźniki nieprawidłowości laboratoryjnych były poza tym podobne w czterech grupach terapeutycznych. Liczebność płytek i poziomy albuminy podczas leczenia przedstawiono w tabelach S11 i S12 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
W tym badaniu leczenie schematem sofosbuwiru ledipaswiru raz na dobę wykazało trwałą odpowiedź wirusologiczną u 94 do 99% pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, u których nie wystąpiła trwała odpowiedź wirusologiczna po wcześniejszym podaniu interferonu. leczenie, w tym schematy inhibitorów proteazy [więcej w: cytoliza, międzynarodowe centrum słuchu i mowy, zapalenie miazgi zęba objawy ]

 1. Radosław
  11 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

 2. Cabbie
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: profesjonalne młynki do kawy[…]

 3. Krystian
  15 stycznia 2019

  Nic nie piszą o potasie

 4. Maciej
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kanałowe poznań[…]

 5. Emil
  19 stycznia 2019

  Zrobiłem to badanie.

 6. Mateusz
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: protetyka[…]

 7. High Kingdom Warrior
  23 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza międzynarodowe centrum słuchu i mowy zapalenie miazgi zęba objawy

Posted by on 6 września 2019

Odporny na NS5B wariant S282T nie został wykryty u żadnego pacjenta na początku ani w żadnym późniejszym okresie. Bezpieczeństwo
Przerwanie leczenia, zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości hematologiczne. Większość pacjentów w każdej z grup leczenia (67 do 90%) miało zdarzenia niepożądane, z których większość miała nasilenie łagodne do umiarkowanego. Żaden z 440 pacjentów w badaniu nie przerwał leczenia przedwcześnie z powodu zdarzeń niepożądanych. Żaden pacjent w żadnej z 12-tygodniowych grup nie miał ciężkiego zdarzenia niepożądanego. Wśród pacjentów przypisanych do reżimu 24-tygodniowego, częstość poważnych działań niepożądanych wynosiła 6% wśród osób otrzymujących sofosbuwir ledipaswiru i 3% wśród otrzymujących sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną (P = 0,36).
Wśród pacjentów, którzy otrzymywali tylko sofosbuwir ledipaswir, częstość występowania zdarzeń niepożądanych była większa w g rupie 24-tygodniowej niż w grupie 12-tygodniowej (81% w porównaniu z 67%). Wśród tych, którzy otrzymali sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną, częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w grupie 12-tygodniowej i grupie 24-tygodniowej (odpowiednio 86% i 90%). Pacjenci w grupach otrzymujących rybawirynę mieli częstsze występowanie zdarzeń, o których wiadomo, że są związani z leczeniem rybawiryną14 – zmęczenie, nudności, bezsenność, bóle stawów, kaszel, wysypka, drażliwość, duszność i niedokrwistość – niż pacjenci, którzy otrzymywali sofosbuwir ledipaswiru sam (tabela 3).
Średnia zmiana stężenia hemoglobiny od wartości wyjściowej do 12. tygodnia wynosiła -0,5 g na decylitr i -0,6 g na decylitr u pacjentów, którzy odpowiednio otrzymali sofosbuwir ledipaswiru w ciągu 12 tygodni i 24 tygodni, w porównaniu z -2,5 g na decylitr i -2,4 g na decylitr u pacjentów otrzymujących odpowiednio 12 tygodni i 24 tygodnie sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny. Nasilona do umiarkowanej (stopień lub 2) hiperbilirubinemia występująca u większej liczby pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną (u 32% pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni terapii i 41% pacjentów otrzymujących 24 tygodnie terapii) niż u pacjentów którzy otrzymali tylko sofosbuwir ledipaswiru (odpowiednio 1% i 7%). Dwóch pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipaswir z rybawiryną miało hiperbilirubinemię 3 stopnia. Wskaźniki nieprawidłowości laboratoryjnych były poza tym podobne w czterech grupach terapeutycznych. Liczebność płytek i poziomy albuminy podczas leczenia przedstawiono w tabelach S11 i S12 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
W tym badaniu leczenie schematem sofosbuwiru ledipaswiru raz na dobę wykazało trwałą odpowiedź wirusologiczną u 94 do 99% pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, u których nie wystąpiła trwała odpowiedź wirusologiczna po wcześniejszym podaniu interferonu. leczenie, w tym schematy inhibitorów proteazy [więcej w: cytoliza, międzynarodowe centrum słuchu i mowy, zapalenie miazgi zęba objawy ]

 1. Radosław
  11 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

 2. Cabbie
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: profesjonalne młynki do kawy[…]

 3. Krystian
  15 stycznia 2019

  Nic nie piszą o potasie

 4. Maciej
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie kanałowe poznań[…]

 5. Emil
  19 stycznia 2019

  Zrobiłem to badanie.

 6. Mateusz
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: protetyka[…]

 7. High Kingdom Warrior
  23 stycznia 2019

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza międzynarodowe centrum słuchu i mowy zapalenie miazgi zęba objawy