Posted by on 6 września 2019

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86% w przypadku pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipaswiru i 82% w przypadku pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipasvir z rybawiryną; odpowiednie wskaźniki wśród pacjentów bez marskości wynosiły 95% i 100%. Wśród pacjentów otrzymujących 24-tygodniowe leczenie odsetek odpowiedzi był podobny u pacjentów z marskością wątroby i bez marskości. Różnica między odsetkiem odpowiedzi u pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia, a odsetkami u pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymali 24 tygodnie leczenia była istotna (P = 0,007 w przypadku stratyfikowanego testu Cochrana-Mantela-Haenszela).
Wielowariantowa analiza logistyczno-regresyjna wykazała br ak marskości jako jedynego wyjściowego czynnika związanego ze znacznym wzrostem szybkości odpowiedzi (tabele S6 i S7 w dodatkowym dodatku). Ogólnie, wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 98% (95% CI, od 96 do 99) wśród pacjentów bez marskości i 92% (95% CI, 84 do 97) wśród osób z marskością. Zbadaliśmy, czy różnice w kinetyce supresji wirusologicznej podczas wczesnego leczenia u pacjentów z marskością wątroby i bez marskości mogą przewidywać różnice w odsetku odpowiedzi. Kinetyka wirusowa podczas pierwszych 2 tygodni leczenia nie przewidywała wyniku leczenia z ledipaswir-sofosbuwiru, niezależnie od stanu marskości (tabele S9 i S10 w dodatkowym dodatku). Nie zidentyfikowano wyjściowych czynników predykcyjnych do nawrotu choroby u pacjentów z marskością wątroby.
Testowanie odporności wirusologicznej
W punkcie wyjściowym wykryto warianty związane z opornością na inhibitory NS5A za pomocą głębokiego sekw encjonowania u 62 z 439 pacjentów (14%), dla których dostępne były dane; 55 z 62 pacjentów (89%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną. Warianty związane z opornością na inhibitory proteazy NS3 / 4A wykryto w punkcie wyjściowym u 163 z 228 pacjentów (71%), którzy przeszli skuteczne sekwencjonowanie i otrzymali wcześniej leczenie schematem inhibitora proteazy; 159 ze 163 pacjentów (98%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną.
Spośród 7 pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru i mieli nawrót, 4 (57%) miało warianty oporne na NS5A w punkcie wyjściowym. Spośród 4 pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny, u których wystąpił nawrót, 2 (50%) miało początkowo oporne na NS5A warianty. Wszystkich 11 pacjentów, u których wystąpił nawrót choroby, miało w momencie nawrotu wykrywalne warianty NS5A. Pacjenci z wariantami opornymi na NS5A na początku badania i bez warian tów z opornością NS5A na początku mieli podobną kinetykę wirusową podczas wczesnego leczenia (ryc. [więcej w: parestezje nerwica, kormed jawor, termolezja ]

 1. Gustaw
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dietetyk warszawa opinie[…]

 2. Screwtape
  15 stycznia 2019

  częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

 3. Eliza
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog Rzeszów[…]

 4. Paulina
  19 stycznia 2019

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

 5. Rafał
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: prywatny ginekolog poznań[…]

 6. Swerve
  23 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: kormed jawor parestezje nerwica termolezja

Posted by on 6 września 2019

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86% w przypadku pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipaswiru i 82% w przypadku pacjentów otrzymujących sofosbuwir ledipasvir z rybawiryną; odpowiednie wskaźniki wśród pacjentów bez marskości wynosiły 95% i 100%. Wśród pacjentów otrzymujących 24-tygodniowe leczenie odsetek odpowiedzi był podobny u pacjentów z marskością wątroby i bez marskości. Różnica między odsetkiem odpowiedzi u pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia, a odsetkami u pacjentów z marskością wątroby, którzy otrzymali 24 tygodnie leczenia była istotna (P = 0,007 w przypadku stratyfikowanego testu Cochrana-Mantela-Haenszela).
Wielowariantowa analiza logistyczno-regresyjna wykazała br ak marskości jako jedynego wyjściowego czynnika związanego ze znacznym wzrostem szybkości odpowiedzi (tabele S6 i S7 w dodatkowym dodatku). Ogólnie, wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 98% (95% CI, od 96 do 99) wśród pacjentów bez marskości i 92% (95% CI, 84 do 97) wśród osób z marskością. Zbadaliśmy, czy różnice w kinetyce supresji wirusologicznej podczas wczesnego leczenia u pacjentów z marskością wątroby i bez marskości mogą przewidywać różnice w odsetku odpowiedzi. Kinetyka wirusowa podczas pierwszych 2 tygodni leczenia nie przewidywała wyniku leczenia z ledipaswir-sofosbuwiru, niezależnie od stanu marskości (tabele S9 i S10 w dodatkowym dodatku). Nie zidentyfikowano wyjściowych czynników predykcyjnych do nawrotu choroby u pacjentów z marskością wątroby.
Testowanie odporności wirusologicznej
W punkcie wyjściowym wykryto warianty związane z opornością na inhibitory NS5A za pomocą głębokiego sekw encjonowania u 62 z 439 pacjentów (14%), dla których dostępne były dane; 55 z 62 pacjentów (89%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną. Warianty związane z opornością na inhibitory proteazy NS3 / 4A wykryto w punkcie wyjściowym u 163 z 228 pacjentów (71%), którzy przeszli skuteczne sekwencjonowanie i otrzymali wcześniej leczenie schematem inhibitora proteazy; 159 ze 163 pacjentów (98%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną.
Spośród 7 pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru i mieli nawrót, 4 (57%) miało warianty oporne na NS5A w punkcie wyjściowym. Spośród 4 pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru i rybawiryny, u których wystąpił nawrót, 2 (50%) miało początkowo oporne na NS5A warianty. Wszystkich 11 pacjentów, u których wystąpił nawrót choroby, miało w momencie nawrotu wykrywalne warianty NS5A. Pacjenci z wariantami opornymi na NS5A na początku badania i bez warian tów z opornością NS5A na początku mieli podobną kinetykę wirusową podczas wczesnego leczenia (ryc. [więcej w: parestezje nerwica, kormed jawor, termolezja ]

 1. Gustaw
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dietetyk warszawa opinie[…]

 2. Screwtape
  15 stycznia 2019

  częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

 3. Eliza
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog Rzeszów[…]

 4. Paulina
  19 stycznia 2019

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

 5. Rafał
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: prywatny ginekolog poznań[…]

 6. Swerve
  23 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: kormed jawor parestezje nerwica termolezja