Posted by on 9 września 2019

Wszystkie analizy wspomagające i analizy wrażliwości potwierdziły analizę pierwotną. Przeżycie wolne od postępu choroby według podgrup (populacja, która chce leczyć). Przedstawiono współczynniki ryzyka dla centralnie ocenianej progresji choroby lub zgonu w podgrupach zdefiniowanych zgodnie z wyjściowym początkiem guza i oceną oraz objętością guza w wątrobie. Zmieniono podgrupy we wszystkich przypadkach, chociaż liczba kategorii objętości guza wątroby została uproszczona z pięciu (szacowane współczynniki ryzyka w zakresie od 0,24 do 0,54) do dwóch. Współczynnik ryzyka dla wszystkich pacjentów został ustalony na podstawie modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z warunkami leczenia w badaniu, obecnością lub brakiem progresji guza w punkcie wyjściowym oraz przyjęciem lub brakiem powrotu do poprzedniej terapii. Współczynnik hazardu dla każdej podgrupy uzyskano z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z pojedynczym terminem leczenia.
Współczynniki zagrożenia dla progresji lub śmierci choroby zazwyczaj sprzyjały lanreotydowi w porównaniu z placebo w predefiniowanych podgrupach. Wyjątkami były mniejsze podgrupy (np. Podgrupa pacjentów z nowotworami pochodzącymi z tylnej części jelita, dla których współczynniki ryzyka miały szerokie przedziały ufności, a wyniki były nieprecyzyjne.
Inne punkty końcowe
Punkty końcowe drugorzędnej skuteczności (populacja do leczenia). Iloraz szans na przeżycie bez centralnie ocenianej progresji choroby w 48 i 96 tygodniu (dodatkowa miara czasu przeżycia wolnego od progresji), jak również czas do progresji nowotworu, znacząco sprzyjał lanreotydowi w porównaniu z placebo w każdym punkcie czasowym. Chociaż całkowite przeżycie nie różniło się istotnie pomiędzy badanymi grupami, analiza była skomplikowana przez zwrotnicę od grupy placebo do grupy lanreotydu i niepewność w stosunku do leczenia po progresji).
Różnice międ zy grupami pod względem jakości życia nie były znaczące. Wśród pacjentów z wyjściowymi poziomami chromograniny A, które przekroczyły górną granicę prawidłowego zakresu, szansa co najmniej 50% redukcji tych poziomów była istotnie większa w przypadku stosowania lanreotydu niż w przypadku placebo.
Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożądane (populacja bezpieczeństwa). Podobne proporcje pacjentów w obu grupach miały zdarzenia niepożądane (88% w grupie leczonej lanreotydem i 90% w grupie otrzymującej placebo) (Tabela 3). Większość z tych pacjentów miała łagodne zdarzenia (17% w każdej grupie) lub umiarkowane wydarzenia (44% w grupie leczonej lanreotydem i 43% w grupie placebo) [hasła pokrewne: kormed jawor, nfz lista oczekujących na sanatorium, złamanie przezkrętarzowe kości udowej ]

 1. Krystian
  11 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Grave Digger
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fitamina[…]

 3. Wanda
  15 stycznia 2019

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 4. Marcelina
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: leczenie chorób prostaty[…]

 5. Cereal Killer
  19 stycznia 2019

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

 6. Nel
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olej słonecznikowy[…]

 7. Cezary
  23 stycznia 2019

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: kormed jawor nfz lista oczekujących na sanatorium złamanie przezkrętarzowe kości udowej

Posted by on 9 września 2019

Wszystkie analizy wspomagające i analizy wrażliwości potwierdziły analizę pierwotną. Przeżycie wolne od postępu choroby według podgrup (populacja, która chce leczyć). Przedstawiono współczynniki ryzyka dla centralnie ocenianej progresji choroby lub zgonu w podgrupach zdefiniowanych zgodnie z wyjściowym początkiem guza i oceną oraz objętością guza w wątrobie. Zmieniono podgrupy we wszystkich przypadkach, chociaż liczba kategorii objętości guza wątroby została uproszczona z pięciu (szacowane współczynniki ryzyka w zakresie od 0,24 do 0,54) do dwóch. Współczynnik ryzyka dla wszystkich pacjentów został ustalony na podstawie modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z warunkami leczenia w badaniu, obecnością lub brakiem progresji guza w punkcie wyjściowym oraz przyjęciem lub brakiem powrotu do poprzedniej terapii. Współczynnik hazardu dla każdej podgrupy uzyskano z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa z pojedynczym terminem leczenia.
Współczynniki zagrożenia dla progresji lub śmierci choroby zazwyczaj sprzyjały lanreotydowi w porównaniu z placebo w predefiniowanych podgrupach. Wyjątkami były mniejsze podgrupy (np. Podgrupa pacjentów z nowotworami pochodzącymi z tylnej części jelita, dla których współczynniki ryzyka miały szerokie przedziały ufności, a wyniki były nieprecyzyjne.
Inne punkty końcowe
Punkty końcowe drugorzędnej skuteczności (populacja do leczenia). Iloraz szans na przeżycie bez centralnie ocenianej progresji choroby w 48 i 96 tygodniu (dodatkowa miara czasu przeżycia wolnego od progresji), jak również czas do progresji nowotworu, znacząco sprzyjał lanreotydowi w porównaniu z placebo w każdym punkcie czasowym. Chociaż całkowite przeżycie nie różniło się istotnie pomiędzy badanymi grupami, analiza była skomplikowana przez zwrotnicę od grupy placebo do grupy lanreotydu i niepewność w stosunku do leczenia po progresji).
Różnice międ zy grupami pod względem jakości życia nie były znaczące. Wśród pacjentów z wyjściowymi poziomami chromograniny A, które przekroczyły górną granicę prawidłowego zakresu, szansa co najmniej 50% redukcji tych poziomów była istotnie większa w przypadku stosowania lanreotydu niż w przypadku placebo.
Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożądane (populacja bezpieczeństwa). Podobne proporcje pacjentów w obu grupach miały zdarzenia niepożądane (88% w grupie leczonej lanreotydem i 90% w grupie otrzymującej placebo) (Tabela 3). Większość z tych pacjentów miała łagodne zdarzenia (17% w każdej grupie) lub umiarkowane wydarzenia (44% w grupie leczonej lanreotydem i 43% w grupie placebo) [hasła pokrewne: kormed jawor, nfz lista oczekujących na sanatorium, złamanie przezkrętarzowe kości udowej ]

 1. Krystian
  11 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

 2. Grave Digger
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fitamina[…]

 3. Wanda
  15 stycznia 2019

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 4. Marcelina
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: leczenie chorób prostaty[…]

 5. Cereal Killer
  19 stycznia 2019

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

 6. Nel
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu olej słonecznikowy[…]

 7. Cezary
  23 stycznia 2019

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

Powiązane tematy z artykułem: kormed jawor nfz lista oczekujących na sanatorium złamanie przezkrętarzowe kości udowej