Posted by on 4 września 2019

Szybkość seropozytywności (0 do 53%) i miana były niższe w ELISA z pełnym wirionem (figura 3B i tabela S9 i fig. S5 w dodatkowym dodatku), które zidentyfikowały wyjściowe przeciwciała reagujące z nukleokapsydem lub białkami macierzy, ale nie glikoproteiną, w próbkach od Lambaréné (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). W teście neutralizacji pseudowirów oceniającym 50% zdolność neutralizacji surowicy (PsVNA50), przeciwciała neutralizujące były nieobecne na początku badania (w tym wśród uczestników Lambaréné), ale zostały wywołane w 28 dniu w 107 ze 126 szczepionych (85%) (Figura 3C i Tabela S10). w Dodatku Uzupełniającym). Przy użyciu zakaźnych cząstek ZEBOV, neutralne przeciwciała o niskim poziomie (.1: 8) wykryto w punkcie wyjściowym u 6 z 20 uczestników (30%) w Hamburgu, 7 z 40 (18%) w Kilifi i 10 z 38 ( 26%) w Lambaréné (rysunek 3D i tabela S10 w dodatkowym dodatku). Te dwie próby wykazały znaczny wzrost przeciwciał neutralizujących po każdej dawce rVSV-ZEBOV (tabele S10 i S11 w dodatkowym dodatku).
Pomimo silnych korelacji pomiędzy mianami przeciwciał 28 dnia na ELISA glikoproteiny i na PsVNA50 (Fig. S7 w dodatkowym dodatku) zaobserwowano znaczące różnice. W randomizowanym, kontrolowanym badaniu Genewy, dawka 50 milionów PFU wywołała miana przeciwciał wiążących glikoproteiny, które były podobne do wywołanych przez 10 milionów PFU, z geometrycznymi mianami wynoszącymi 1780 (przedział ufności 95% [CI], 1048 do 3022 ) i 1064 (95% CI, 757 do 1495), odpowiednio, ale znacznie wyższe miana przeciwciał PsVNA50, ze średnią geometryczną mianami 273 (95% CI, 157 do 475) i 99 (95% CI, 62 do 159) (P = 0,02). Wpływ wzrastających dawek na dystrybucję przeciwciał neutralizujących potwierdzono na podstawie odwrotnego rozkładu skumulowanego (fig. 3F) i analiz korelacyjnych (tabele S12 i S13 oraz fig. S8 w dodatkowym dodatku). Zatem wyższe dawki rVSV-ZEBOV wywoływały podobne miana wiążące glikoproteinę, ale wyższe miana przeciwciał neutralizujących. W czterech badanych miejscach zaobserwowano słabą, ale istotną korelację między dawką szczepionki a poziomem przeciwciał wiążących glikoproteiny (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym).
Sześć miesięcy po immunizacji, przeciwciała wiążące glikoproteiny utrzymywały się u wszystkich uczestników, w poprzek dawek i miejsc badań, bez znaczącego spadku średnich geometrycznych miana (Tabela 2 i Figura 3A oraz Tabela Miana przeciwciał zwiększyły się ponad dwukrotnie po 28 dniach u 41 z 126 uczestników (33%) i osiągnęły znacząco wyższe średnie geometryczne mian 10 milionów PFU po 180 dniach u genewskich biorców (średni geometryczny stosunek 180-dniowego miana do 28-dniowego miana, 1,59 95% CI, 1,21 do 2,09, P = 0,004). Rozmieszczenie 8 uczestników w krajach dotkniętych epidemią eboli nie znalazło odzwierciedlenia w zwiększeniu miana przeciwciał.
Na podstawie testu ELISA z całych wirionów zaobserwowaliśmy również utrzymujące się miana przeciwciał, które znacząco spadły tylko w genewskich odbiorcach 50 milionów PFU (średni geometryczny stosunek 180-dniowego miana do 28-dniowego miana, 0,54; 95% CI, 0,32 do 0,91; P = 0,03) (rysunek 3B i tabela S9 w dodatkowym dodatku)
[patrz też: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami, zapalenie miazgi zęba objawy, kalendarz dni plodnych i nieplodnych ]

 1. Eryk
  19 stycznia 2019

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 2. Bartosz
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu najlepsze spalacze tłuszczu[…]

 3. Hightower
  23 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

Powiązane tematy z artykułem: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami kalendarz dni plodnych i nieplodnych zapalenie miazgi zęba objawy

Posted by on 4 września 2019

Szybkość seropozytywności (0 do 53%) i miana były niższe w ELISA z pełnym wirionem (figura 3B i tabela S9 i fig. S5 w dodatkowym dodatku), które zidentyfikowały wyjściowe przeciwciała reagujące z nukleokapsydem lub białkami macierzy, ale nie glikoproteiną, w próbkach od Lambaréné (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). W teście neutralizacji pseudowirów oceniającym 50% zdolność neutralizacji surowicy (PsVNA50), przeciwciała neutralizujące były nieobecne na początku badania (w tym wśród uczestników Lambaréné), ale zostały wywołane w 28 dniu w 107 ze 126 szczepionych (85%) (Figura 3C i Tabela S10). w Dodatku Uzupełniającym). Przy użyciu zakaźnych cząstek ZEBOV, neutralne przeciwciała o niskim poziomie (.1: 8) wykryto w punkcie wyjściowym u 6 z 20 uczestników (30%) w Hamburgu, 7 z 40 (18%) w Kilifi i 10 z 38 ( 26%) w Lambaréné (rysunek 3D i tabela S10 w dodatkowym dodatku). Te dwie próby wykazały znaczny wzrost przeciwciał neutralizujących po każdej dawce rVSV-ZEBOV (tabele S10 i S11 w dodatkowym dodatku).
Pomimo silnych korelacji pomiędzy mianami przeciwciał 28 dnia na ELISA glikoproteiny i na PsVNA50 (Fig. S7 w dodatkowym dodatku) zaobserwowano znaczące różnice. W randomizowanym, kontrolowanym badaniu Genewy, dawka 50 milionów PFU wywołała miana przeciwciał wiążących glikoproteiny, które były podobne do wywołanych przez 10 milionów PFU, z geometrycznymi mianami wynoszącymi 1780 (przedział ufności 95% [CI], 1048 do 3022 ) i 1064 (95% CI, 757 do 1495), odpowiednio, ale znacznie wyższe miana przeciwciał PsVNA50, ze średnią geometryczną mianami 273 (95% CI, 157 do 475) i 99 (95% CI, 62 do 159) (P = 0,02). Wpływ wzrastających dawek na dystrybucję przeciwciał neutralizujących potwierdzono na podstawie odwrotnego rozkładu skumulowanego (fig. 3F) i analiz korelacyjnych (tabele S12 i S13 oraz fig. S8 w dodatkowym dodatku). Zatem wyższe dawki rVSV-ZEBOV wywoływały podobne miana wiążące glikoproteinę, ale wyższe miana przeciwciał neutralizujących. W czterech badanych miejscach zaobserwowano słabą, ale istotną korelację między dawką szczepionki a poziomem przeciwciał wiążących glikoproteiny (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym).
Sześć miesięcy po immunizacji, przeciwciała wiążące glikoproteiny utrzymywały się u wszystkich uczestników, w poprzek dawek i miejsc badań, bez znaczącego spadku średnich geometrycznych miana (Tabela 2 i Figura 3A oraz Tabela Miana przeciwciał zwiększyły się ponad dwukrotnie po 28 dniach u 41 z 126 uczestników (33%) i osiągnęły znacząco wyższe średnie geometryczne mian 10 milionów PFU po 180 dniach u genewskich biorców (średni geometryczny stosunek 180-dniowego miana do 28-dniowego miana, 1,59 95% CI, 1,21 do 2,09, P = 0,004). Rozmieszczenie 8 uczestników w krajach dotkniętych epidemią eboli nie znalazło odzwierciedlenia w zwiększeniu miana przeciwciał.
Na podstawie testu ELISA z całych wirionów zaobserwowaliśmy również utrzymujące się miana przeciwciał, które znacząco spadły tylko w genewskich odbiorcach 50 milionów PFU (średni geometryczny stosunek 180-dniowego miana do 28-dniowego miana, 0,54; 95% CI, 0,32 do 0,91; P = 0,03) (rysunek 3B i tabela S9 w dodatkowym dodatku)
[patrz też: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami, zapalenie miazgi zęba objawy, kalendarz dni plodnych i nieplodnych ]

 1. Eryk
  19 stycznia 2019

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 2. Bartosz
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu najlepsze spalacze tłuszczu[…]

 3. Hightower
  23 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

Powiązane tematy z artykułem: jak leczyc rwe kulszowa domowymi sposobami kalendarz dni plodnych i nieplodnych zapalenie miazgi zęba objawy