Posted by on 1 września 2019

Sekwencjonowanie oparte na populacji NS5B HCV przeprowadzono w każdej próbce otrzymanej od pacjentów z niepowodzeniem wirusologicznym, który można było ocenić (plus dopasowaną próbkę wyjściową) oraz w bazowych próbkach porównawczych uzyskanych od dwóch pacjentów, którzy mieli utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną. Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna (RNA HCV, <25 IU na mililitr) w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem leczonym przez 12 tygodni. Kluczowymi punktami końcowymi skuteczności były odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem 1, którzy byli leczeni przez 8 tygodni i odpowiadające wskaźniki u wcześniej leczonych pacjentów, którzy byli leczeni przez 12 tygodni. Inne drugorzędowe punkty końcowe obejmowały utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną niezależnie od genotypu, odpowiedź wirusologiczną podczas całego badania i bezpieczeństwo.
Analizy podgrup
Uzyskaliśmy stałe wskaźniki odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu (z 95% przedziałami ufności) dla wielu kategorii w analizach z góry określonych dla każdej z trzech grup badanych. Przeprowadziliśmy także analizy post hoc w celu oceny częstości utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej, w tym współczynniki dla pacjentów z wyjściowym poziomem RNA HCV powyżej lub poniżej 2 milionów IU na mililitr oraz dla wcześniej określonych i post hoc kategorii w połączonych danych z dwóch 12-tygodniowych grup badawczych. Zgłaszanie zarówno wcześniejszych, jak i postgrupowych analiz podgrup ma charakter opisowy, bez porównania statystycznego. Pełne szczegóły dotyczące tych analiz podano w tabeli S6 w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Pierwotnym celem statystycznym było ustalenie, czy wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z genotypem HCV był wyższy po 12 tygodniach daklataswiru i sofosbuwiru niż u historycznych odsetków odpowiedzi u 29% u podobnych pacjentów po 48 tygodnie leczenia peginterferonem-rybawiryną.13 Kluczowymi celami drugorzędowymi było ustalenie, czy odsetek odpowiedzi na genotyp wynosił powyżej 29% u wcześniej nieleczonych pacjentów po 8 tygodniach leczenia i powyżej szacowanego historycznego progu 5% u wcześniej leczonych pacjentów. Brakujące dane odpowiedzi w 12 tygodniu po leczeniu zostały wywiedzione z następnego dostępnego pomiaru RNA HCV z zastosowaniem podejścia opartego na następnej wartości.
W przypadku wyników uzyskanych od 80 wcześniej nieleczonych pacjentów z genotypem 1, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia, 40 wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali 8 tygodni leczenia, i 40 wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia, obserwowano minimalny odsetek odpowiedzi wynoszący 40%, 45 odpowiednio% i 15% zapewniałoby niższe granice dla 95% przedziału ufności (CI) przekraczającego 29% (95% CI, 29,2 do 51,6), 29% (95% CI, 29,3 do 61,5) i 5% ( 95% CI, 5,7 do 29,8). Przy założeniu, że zaobserwowany współczynnik odpowiedzi wynosiłby 85% w każdej grupie, obliczyliśmy, że te wielkości próbek zapewniłyby moc ponad 90%, aby pokazać odpowiedzi wyższe niż odpowiednie progi na dwustronnym poziomie alfa wynoszącym 0,05.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1
[podobne: zapalenie miazgi zęba objawy, rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego, cytoliza ]

 1. Waylay Dave
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: jacuzzi[…]

 2. Arkadiusz
  15 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

 3. Pusher
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu badanie laryngologiczne[…]

 4. Olga
  19 stycznia 2019

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

 5. Kuba
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: kurs przyklejania rzęs[…]

 6. Rooster
  23 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego zapalenie miazgi zęba objawy

Posted by on 1 września 2019

Sekwencjonowanie oparte na populacji NS5B HCV przeprowadzono w każdej próbce otrzymanej od pacjentów z niepowodzeniem wirusologicznym, który można było ocenić (plus dopasowaną próbkę wyjściową) oraz w bazowych próbkach porównawczych uzyskanych od dwóch pacjentów, którzy mieli utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną. Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna (RNA HCV, <25 IU na mililitr) w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem leczonym przez 12 tygodni. Kluczowymi punktami końcowymi skuteczności były odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem 1, którzy byli leczeni przez 8 tygodni i odpowiadające wskaźniki u wcześniej leczonych pacjentów, którzy byli leczeni przez 12 tygodni. Inne drugorzędowe punkty końcowe obejmowały utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną niezależnie od genotypu, odpowiedź wirusologiczną podczas całego badania i bezpieczeństwo.
Analizy podgrup
Uzyskaliśmy stałe wskaźniki odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu (z 95% przedziałami ufności) dla wielu kategorii w analizach z góry określonych dla każdej z trzech grup badanych. Przeprowadziliśmy także analizy post hoc w celu oceny częstości utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej, w tym współczynniki dla pacjentów z wyjściowym poziomem RNA HCV powyżej lub poniżej 2 milionów IU na mililitr oraz dla wcześniej określonych i post hoc kategorii w połączonych danych z dwóch 12-tygodniowych grup badawczych. Zgłaszanie zarówno wcześniejszych, jak i postgrupowych analiz podgrup ma charakter opisowy, bez porównania statystycznego. Pełne szczegóły dotyczące tych analiz podano w tabeli S6 w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Pierwotnym celem statystycznym było ustalenie, czy wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z genotypem HCV był wyższy po 12 tygodniach daklataswiru i sofosbuwiru niż u historycznych odsetków odpowiedzi u 29% u podobnych pacjentów po 48 tygodnie leczenia peginterferonem-rybawiryną.13 Kluczowymi celami drugorzędowymi było ustalenie, czy odsetek odpowiedzi na genotyp wynosił powyżej 29% u wcześniej nieleczonych pacjentów po 8 tygodniach leczenia i powyżej szacowanego historycznego progu 5% u wcześniej leczonych pacjentów. Brakujące dane odpowiedzi w 12 tygodniu po leczeniu zostały wywiedzione z następnego dostępnego pomiaru RNA HCV z zastosowaniem podejścia opartego na następnej wartości.
W przypadku wyników uzyskanych od 80 wcześniej nieleczonych pacjentów z genotypem 1, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia, 40 wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali 8 tygodni leczenia, i 40 wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia, obserwowano minimalny odsetek odpowiedzi wynoszący 40%, 45 odpowiednio% i 15% zapewniałoby niższe granice dla 95% przedziału ufności (CI) przekraczającego 29% (95% CI, 29,2 do 51,6), 29% (95% CI, 29,3 do 61,5) i 5% ( 95% CI, 5,7 do 29,8). Przy założeniu, że zaobserwowany współczynnik odpowiedzi wynosiłby 85% w każdej grupie, obliczyliśmy, że te wielkości próbek zapewniłyby moc ponad 90%, aby pokazać odpowiedzi wyższe niż odpowiednie progi na dwustronnym poziomie alfa wynoszącym 0,05.
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1
[podobne: zapalenie miazgi zęba objawy, rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego, cytoliza ]

 1. Waylay Dave
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: jacuzzi[…]

 2. Arkadiusz
  15 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

 3. Pusher
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu badanie laryngologiczne[…]

 4. Olga
  19 stycznia 2019

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

 5. Kuba
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: kurs przyklejania rzęs[…]

 6. Rooster
  23 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego zapalenie miazgi zęba objawy