Posted by on 1 września 2019

Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24. tygodniu po leczeniu w populacji, która miała zamiar leczyć, wynosiły 92% w dwóch 12-tygodniowych grupach i 72% w 8-tygodniowej grupie, a brakujące dane uznawano za niepowodzenia leczenia. Różnice między stawkami w 12. tygodniu po leczeniu a tymi w 24. tygodniu były głównie spowodowane brakującymi danymi. Zgodność między dwoma okresami po leczeniu wynosiła 98 do 99% u pacjentów, u których dane były dostępne w dwóch punktach czasowych. Znaleziono dwie prawdopodobne reinfekcje po 12. tygodniu po leczeniu (tabela S12 w dodatkowym dodatku). Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w dwóch 12-tygodniowych grupach były podobne bez względu na podgrupę podstawową (Tabela Wyniki analiz według grupy badanej przedstawiono na rysunkach S2A, S2B i S2C w dodatkowym dodatku; wyniki analizy post hoc połączonych danych z dwóch 12-tygodniowych grup badawczych przedstawiono na rysunku S2D. Odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej po 8 tygodniach leczenia był niższy ogólnie i w obrębie podgrup, z wyjątkiem pacjentów z wyjściowym poziomem HCV RNA wynoszącym poniżej 2 milionów IU na mililitr (18 z 18 pacjentów [100%]), w porównaniu z z pacjentami o poziomie 2 milionów jm na mililitr lub więcej (20 z 32 pacjentów [62%]).
Chociaż liczba pacjentów z marskością wątroby była niewielka, to ich odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej był podobny jak u pacjentów bez marskości wątroby: 22 z 24 pacjentów z marskością wątroby (92%) w porównaniu do 122 z 124 pacjentów bez marskości (98%) w połączeniu z 12 – grupy tygodniowe.
Virologic Breakthrough, Relapse i Resistance
Nie było pacjentów z przełomem wirusologicznym HCV w okresie leczenia. Spośród 16 pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu, 12 miało nawrót (1 w każdej 12-tygodniowej grupie leczenia i 10 w grupie 8-tygodniowej) (Tabela Spośród 12 pacjentów, którzy mieli nawrót, 9 otrzymywało jednocześnie darunawir z rytonawirem. Wszyscy 4 chorzy na marskość wątroby, którzy mieli nawrót, mieli genotyp 1a HCV. Jeden wcześniej nieleczony pacjent, który otrzymał 12 tygodni leczenia, zaprzestał leczenia po tygodniu wykrywalnym HCV RNA i został uznany za niewydolnego z wirologią. Spośród 3 pacjentów z niewydolnością niewydolności nerek 2 straciło czas obserwacji, a zmarło w 4. tygodniu obserwacji po leczeniu.
Na początku, sekwencje NS5A były dostępne dla 198 pacjentów, a sekwencje NS5B były dostępne dla 39 pacjentów, w tym 12 pacjentów z niewydolnością wirusologiczną, których można było ocenić. Polimorfizmy w pozycjach związanych z opornością na daklataswir (aminokwasy NS5A 28, 30, 31 lub 93) obserwowano w wyjściowych sekwencjach NS5A u 33 pacjentów (17%). Jedna podstawowa sekwencja NS5B uzyskana u wcześniej nieleczonego pacjenta wykazała substytucje aminokwasów uprzednio obserwowane u pacjentów, u których zawiodła terapia sofosbuwirerem (C316H i V321I) .32,33
Spośród 12 pacjentów, u których wystąpił nawrót w 12. tygodniu po leczeniu, stwierdzono, że tylko 3 poziomy polimorfizmów oporności na daklatasir były na początku badania. Pacjenci ci obejmowali 2 w 8-tygodniowej grupie – z genotypem 2, który posiadał warianty NS5A-L31M, NS5B-C316H i NS5B-V321I na początku i w czasie niepowodzenia leczenia oraz z genotypem 3, który miał NS5A- Wariant A30S na początku badania oraz w momencie niepowodzenia leczenia (z niedostępnymi danymi na temat wariantów NS5B w momencie niepowodzenia leczenia) – i wcześniej nieleczonym pacjentem z genotypem 1a, który był leczony przez 12 tygodni i który miał marskość i wysoki wyjściowy HCV RNA poziom (> 10 milionów IU na mililitr) i nosił wariant NS5A-Y93N na początku badania oraz w momencie niepowodzenia leczenia i wariantu NS5B-L159F w momencie niepowodzenia leczenia (ryc.
[hasła pokrewne: odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, cytoliza, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

 1. Adrianna
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: lekarz[…]

 2. Captain Peroxide
  15 stycznia 2019

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 3. Dominika
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kabiny prysznicowe z hydromasażem[…]

 4. Tola
  19 stycznia 2019

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 5. Ryszard
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kosmetyki do solarium[…]

 6. Marcelina
  23 stycznia 2019

  Takie badanie od 10 lat robia

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka procedury w gabinecie stomatologicznym

Posted by on 1 września 2019

Wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 24. tygodniu po leczeniu w populacji, która miała zamiar leczyć, wynosiły 92% w dwóch 12-tygodniowych grupach i 72% w 8-tygodniowej grupie, a brakujące dane uznawano za niepowodzenia leczenia. Różnice między stawkami w 12. tygodniu po leczeniu a tymi w 24. tygodniu były głównie spowodowane brakującymi danymi. Zgodność między dwoma okresami po leczeniu wynosiła 98 do 99% u pacjentów, u których dane były dostępne w dwóch punktach czasowych. Znaleziono dwie prawdopodobne reinfekcje po 12. tygodniu po leczeniu (tabela S12 w dodatkowym dodatku). Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w dwóch 12-tygodniowych grupach były podobne bez względu na podgrupę podstawową (Tabela Wyniki analiz według grupy badanej przedstawiono na rysunkach S2A, S2B i S2C w dodatkowym dodatku; wyniki analizy post hoc połączonych danych z dwóch 12-tygodniowych grup badawczych przedstawiono na rysunku S2D. Odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej po 8 tygodniach leczenia był niższy ogólnie i w obrębie podgrup, z wyjątkiem pacjentów z wyjściowym poziomem HCV RNA wynoszącym poniżej 2 milionów IU na mililitr (18 z 18 pacjentów [100%]), w porównaniu z z pacjentami o poziomie 2 milionów jm na mililitr lub więcej (20 z 32 pacjentów [62%]).
Chociaż liczba pacjentów z marskością wątroby była niewielka, to ich odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej był podobny jak u pacjentów bez marskości wątroby: 22 z 24 pacjentów z marskością wątroby (92%) w porównaniu do 122 z 124 pacjentów bez marskości (98%) w połączeniu z 12 – grupy tygodniowe.
Virologic Breakthrough, Relapse i Resistance
Nie było pacjentów z przełomem wirusologicznym HCV w okresie leczenia. Spośród 16 pacjentów, którzy nie mieli utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu, 12 miało nawrót (1 w każdej 12-tygodniowej grupie leczenia i 10 w grupie 8-tygodniowej) (Tabela Spośród 12 pacjentów, którzy mieli nawrót, 9 otrzymywało jednocześnie darunawir z rytonawirem. Wszyscy 4 chorzy na marskość wątroby, którzy mieli nawrót, mieli genotyp 1a HCV. Jeden wcześniej nieleczony pacjent, który otrzymał 12 tygodni leczenia, zaprzestał leczenia po tygodniu wykrywalnym HCV RNA i został uznany za niewydolnego z wirologią. Spośród 3 pacjentów z niewydolnością niewydolności nerek 2 straciło czas obserwacji, a zmarło w 4. tygodniu obserwacji po leczeniu.
Na początku, sekwencje NS5A były dostępne dla 198 pacjentów, a sekwencje NS5B były dostępne dla 39 pacjentów, w tym 12 pacjentów z niewydolnością wirusologiczną, których można było ocenić. Polimorfizmy w pozycjach związanych z opornością na daklataswir (aminokwasy NS5A 28, 30, 31 lub 93) obserwowano w wyjściowych sekwencjach NS5A u 33 pacjentów (17%). Jedna podstawowa sekwencja NS5B uzyskana u wcześniej nieleczonego pacjenta wykazała substytucje aminokwasów uprzednio obserwowane u pacjentów, u których zawiodła terapia sofosbuwirerem (C316H i V321I) .32,33
Spośród 12 pacjentów, u których wystąpił nawrót w 12. tygodniu po leczeniu, stwierdzono, że tylko 3 poziomy polimorfizmów oporności na daklatasir były na początku badania. Pacjenci ci obejmowali 2 w 8-tygodniowej grupie – z genotypem 2, który posiadał warianty NS5A-L31M, NS5B-C316H i NS5B-V321I na początku i w czasie niepowodzenia leczenia oraz z genotypem 3, który miał NS5A- Wariant A30S na początku badania oraz w momencie niepowodzenia leczenia (z niedostępnymi danymi na temat wariantów NS5B w momencie niepowodzenia leczenia) – i wcześniej nieleczonym pacjentem z genotypem 1a, który był leczony przez 12 tygodni i który miał marskość i wysoki wyjściowy HCV RNA poziom (> 10 milionów IU na mililitr) i nosił wariant NS5A-Y93N na początku badania oraz w momencie niepowodzenia leczenia i wariantu NS5B-L159F w momencie niepowodzenia leczenia (ryc.
[hasła pokrewne: odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, cytoliza, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

 1. Adrianna
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: lekarz[…]

 2. Captain Peroxide
  15 stycznia 2019

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 3. Dominika
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kabiny prysznicowe z hydromasażem[…]

 4. Tola
  19 stycznia 2019

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

 5. Ryszard
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kosmetyki do solarium[…]

 6. Marcelina
  23 stycznia 2019

  Takie badanie od 10 lat robia

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka procedury w gabinecie stomatologicznym