Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka pacjentów na początku badania. Od 10 lutego 2014 r. Do 28 kwietnia 2014 r. Przebadano 238 pacjentów, a 203 zapisano do 37 ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Większość pacjentów to mężczyźni (87%) i zakażeni genotypem HCV (83%); 34% było czarnych. Dwudziestu dziewięciu pacjentów (14%) miało marskość, a 92 z 200 (46%) z wyjściowymi danymi FibroTest miało wynik zwłóknienia 0,59 lub więcej, co odpowiada oszacowanemu etapowi zwłóknienia Metawiru co najmniej F3. Ogółem 199 pacjentów (98%) otrzymywało leczenie przeciwretrowirusowe, a 149 (73%) miało genotyp IL28B inny niż CC w locus polimorfizmu pojedynczego nukleotydu RS1297860, co wskazuje na zwiększone ryzyko braku odpowiedzi na leczenie oparte na interferonie. terapie. Pięćdziesięciu trzech pacjentów otrzymało wcześniejsze leczenie HCV (w tym pacjenta, któremu błędnie przypisano wcześniej nieleczoną 12-tygodniową grupę i włączono do analizy jako randomizowane). Wśród wcześniej leczonych pacjentów 50 (94%) otrzymywało interferony (22% z inhibitorami proteazy HCV), a 3 (6%) miało nawrót HCV po leczeniu sofosbuwirem i rybawiryną. Prawie połowa (47%) wszystkich wcześniej leczonych pacjentów nie otrzymała ani odpowiedzi, ani częściowej odpowiedzi wirusologicznej na poprzednie leczenie (tabela i tabele S2, S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja i obserwacja. Jeden pacjent, który otrzymał wcześniej leczenie, został losowo przydzielony do grupy, której wcześniej nie leczono, w wyniku błędu i otrzymał 12 tygodni leczenia.
Dziewięćdziesiąt osiem procent pacjentów ukończyło okres leczenia. Odnotowano dwie przerwy w przyjmowaniu leku z powodu nieprzestrzegania, a dwie z powodu uwięzienia (ryc. 1).
Odpowiedź wirusologiczna
Rycina 2. Rycina 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe skuteczności. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem 1, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia. Kluczowymi punktami końcowymi skuteczności były odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem 1, którzy otrzymali 8 tygodni leczenia i odpowiednie odsetki u wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia. Wartości przedstawione w nawiasach i słupkach I reprezentują 95% przedziały ufności.
Spadek poziomu RNA HCV w badanym okresie był szybki i 92 do 98% pacjentów miało poziom HCV RNA poniżej 25 IU na mililitr do 4 tygodnia leczenia (Tabela S5 i Rys. S1 w Uzupełniającym dodatku). W przypadku pacjentów z zakażeniem genotypem 1, wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu wynosił 96,4% (95% CI, 89,8 do 99,2) wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia (pierwotny punkt końcowy), 75,6% (95% CI, 59,7 do 87,6) wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali 8 tygodni leczenia i 97,7% (95% CI, 88,0 do 99,9%) wśród wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia. Wśród wszystkich pacjentów wskaźniki odpowiedzi wynosiły odpowiednio 97,0%, 76,0% i 98,1% (ryc. 2).
U pacjentów z genotypem 2, 3 i 4 stwierdzono ciągłą odpowiedź wirusologiczną u wszystkich 26 pacjentów (100%) w dwóch 12-tygodniowych grupach iu 7 z 9 pacjentów (78%) w grupie 8-tygodniowej
[przypisy: eskulap łosice, termolezja, złamanie przezkrętarzowe kości udowej ]

 1. Marek
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: cellulit[…]

 2. Konrad
  15 stycznia 2019

  Profilaktyka to regularne badania

 3. Commando
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ortodonta Warszawa[…]

 4. Piotr
  19 stycznia 2019

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 5. Olaf
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zaćma[…]

 6. Oskar
  23 stycznia 2019

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Powiązane tematy z artykułem: eskulap łosice termolezja złamanie przezkrętarzowe kości udowej

Posted by on 1 września 2019

Charakterystyka pacjentów na początku badania. Od 10 lutego 2014 r. Do 28 kwietnia 2014 r. Przebadano 238 pacjentów, a 203 zapisano do 37 ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Większość pacjentów to mężczyźni (87%) i zakażeni genotypem HCV (83%); 34% było czarnych. Dwudziestu dziewięciu pacjentów (14%) miało marskość, a 92 z 200 (46%) z wyjściowymi danymi FibroTest miało wynik zwłóknienia 0,59 lub więcej, co odpowiada oszacowanemu etapowi zwłóknienia Metawiru co najmniej F3. Ogółem 199 pacjentów (98%) otrzymywało leczenie przeciwretrowirusowe, a 149 (73%) miało genotyp IL28B inny niż CC w locus polimorfizmu pojedynczego nukleotydu RS1297860, co wskazuje na zwiększone ryzyko braku odpowiedzi na leczenie oparte na interferonie. terapie. Pięćdziesięciu trzech pacjentów otrzymało wcześniejsze leczenie HCV (w tym pacjenta, któremu błędnie przypisano wcześniej nieleczoną 12-tygodniową grupę i włączono do analizy jako randomizowane). Wśród wcześniej leczonych pacjentów 50 (94%) otrzymywało interferony (22% z inhibitorami proteazy HCV), a 3 (6%) miało nawrót HCV po leczeniu sofosbuwirem i rybawiryną. Prawie połowa (47%) wszystkich wcześniej leczonych pacjentów nie otrzymała ani odpowiedzi, ani częściowej odpowiedzi wirusologicznej na poprzednie leczenie (tabela i tabele S2, S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja i obserwacja. Jeden pacjent, który otrzymał wcześniej leczenie, został losowo przydzielony do grupy, której wcześniej nie leczono, w wyniku błędu i otrzymał 12 tygodni leczenia.
Dziewięćdziesiąt osiem procent pacjentów ukończyło okres leczenia. Odnotowano dwie przerwy w przyjmowaniu leku z powodu nieprzestrzegania, a dwie z powodu uwięzienia (ryc. 1).
Odpowiedź wirusologiczna
Rycina 2. Rycina 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe skuteczności. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem 1, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia. Kluczowymi punktami końcowymi skuteczności były odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu u wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem genotypem 1, którzy otrzymali 8 tygodni leczenia i odpowiednie odsetki u wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia. Wartości przedstawione w nawiasach i słupkach I reprezentują 95% przedziały ufności.
Spadek poziomu RNA HCV w badanym okresie był szybki i 92 do 98% pacjentów miało poziom HCV RNA poniżej 25 IU na mililitr do 4 tygodnia leczenia (Tabela S5 i Rys. S1 w Uzupełniającym dodatku). W przypadku pacjentów z zakażeniem genotypem 1, wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu wynosił 96,4% (95% CI, 89,8 do 99,2) wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia (pierwotny punkt końcowy), 75,6% (95% CI, 59,7 do 87,6) wśród wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymali 8 tygodni leczenia i 97,7% (95% CI, 88,0 do 99,9%) wśród wcześniej leczonych pacjentów, którzy otrzymali 12 tygodni leczenia. Wśród wszystkich pacjentów wskaźniki odpowiedzi wynosiły odpowiednio 97,0%, 76,0% i 98,1% (ryc. 2).
U pacjentów z genotypem 2, 3 i 4 stwierdzono ciągłą odpowiedź wirusologiczną u wszystkich 26 pacjentów (100%) w dwóch 12-tygodniowych grupach iu 7 z 9 pacjentów (78%) w grupie 8-tygodniowej
[przypisy: eskulap łosice, termolezja, złamanie przezkrętarzowe kości udowej ]

 1. Marek
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: cellulit[…]

 2. Konrad
  15 stycznia 2019

  Profilaktyka to regularne badania

 3. Commando
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ortodonta Warszawa[…]

 4. Piotr
  19 stycznia 2019

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 5. Olaf
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zaćma[…]

 6. Oskar
  23 stycznia 2019

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Powiązane tematy z artykułem: eskulap łosice termolezja złamanie przezkrętarzowe kości udowej