Posted by on 1 września 2019

Istnieje powszechna wiara, przyjęta przez prezydenta Baracka Obamę, a także przywódców kongresów i przemysłu, że następna runda reformy służby zdrowia powinna wykorzystać siły rynkowe, aby obniżyć koszty opieki i poprawić jej jakość. Wykorzystanie sił rynkowych w polityce zdrowotnej zazwyczaj wiąże się z modyfikacją cen z kieszeni i informacji dla konsumentów (strona popytu) oraz zachęt dla usługodawców (strona podażowa). Takie zorientowane na rynek reformy – polityki, które zmieniają otoczenie gospodarcze, w którym konsumenci i usługodawcy dokonują wyborów związanych z opieką zdrowotną w pogoni za swoimi indywidualnymi interesami – mogą być realizowane nawet w wysoce uregulowanych sytuacjach. Głównym pytaniem jest, jak zaprojektować te interwencje, aby ulepszyć system medyczny, bez szkodliwych skutków ubocznych (patrz tabela). Po stronie popytu od dziesięcioleci wykorzystuje się podział kosztów konsumenckich, aby zmienić decyzje dotyczące poszukiwania opieki, przestrzegania zaleceń i dążenia do tańszych opcji leczenia. Wykazano, że 10-procentowy wzrost kosztów opieki spoza własnej kieszeni obniża całkowite wydatki na pacjenta o około 2% .1 Podobnie, dodanie wysokiego (około 1000 $) potrącenia do planu zmniejsza całkowite wydatki o 4 do 15% .2 W związku z tym przyjęcie polityki zwiększającej udział kosztów ponoszonych przez pacjentów jest jednym ze sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na opiece medycznej.
Jednak badania pokazują również, że istnieją ograniczenia dotyczące użyteczności podziału kosztów w celu poprawy efektywności. Co najważniejsze, pacjenci z wysokim poziomem podziału kosztów wydają się równie ograniczać podstawowe usługi opieki zdrowotnej, jak i usługi o niskiej lub zerowej wartości. Ustalenia te sugerują, że podział kosztów konsumenckich powinien być selektywny lub oparty na wartości: niski podział kosztów w przypadku usług o wysokiej wartości i wysoki podział kosztów w przypadku usług o niskiej wartości. Poczyniono pewne postępy w projektowaniu ubezpieczenia wartościowego produktów farmaceutycznych, ale stosowanie tej koncepcji w innych aspektach opieki medycznej opóźniło się, częściowo z powodu braku informacji porównawczo-efektywnościowych.
Wiele wysiłków zmierzających do poprawy rynków opieki zdrowotnej wiąże się z zapewnieniem konsumentom technicznego wsparcia decyzji – pomagając im określić, kiedy szukać pomocy, jak radzić sobie z przewlekłymi chorobami i jak uczestniczyć w decyzjach dotyczących wyboru leczenia. Płatnicy zainwestowali miliardy dolarów w wysiłki mające na celu zaangażowanie pacjentów w opiekę nad sobą i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia. Dowody na skuteczność takich działań są jednak niewystarczające. Rozczarowujące wyniki ostatniego eksperymentu Medicare z usługami zarządzania chorobami świadczonymi przez strony trzecie podważyły podejścia najczęściej stosowane w celu zaangażowania konsumentów.3
Poczyniono również znaczne wysiłki, aby uzbroić konsumentów w informacje, które pomogą im wybrać lekarzy i szpitale, które są wysokiej jakości, taniej lub obiema. Połączone cele tych wysiłków to poprawa średniej jakości lub wydajności poprzez kierowanie pacjentów do najlepszych dostawców i tworzenie konkurencji między dostawcami poprzez inspirowanie ich do poprawy opieki w zakresie ocenianych i zgłaszanych wymiarów. Karty raportów dostawców są dostępne i ewoluują od lat 80. XX wieku, ale badania podały w wątpliwość ich wartość, ponieważ pacjenci często nie rozumieją, nie ufają ani nie polegają na takich recenzjach podczas wyboru dostawców.
Z drugiej strony, po stronie podaży, istnieją pewne dowody odpowiedzi usługodawców na publiczne zgłaszanie ich wyników
[przypisy: metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs, międzynarodowe centrum słuchu i mowy, konsylium głogów ]

 1. Little Cobra
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]

 2. Izabela
  19 stycznia 2019

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 3. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: siłownie zewnętrzne producent[…]

 4. Sandra
  23 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

Powiązane tematy z artykułem: konsylium głogów metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs międzynarodowe centrum słuchu i mowy

Posted by on 1 września 2019

Istnieje powszechna wiara, przyjęta przez prezydenta Baracka Obamę, a także przywódców kongresów i przemysłu, że następna runda reformy służby zdrowia powinna wykorzystać siły rynkowe, aby obniżyć koszty opieki i poprawić jej jakość. Wykorzystanie sił rynkowych w polityce zdrowotnej zazwyczaj wiąże się z modyfikacją cen z kieszeni i informacji dla konsumentów (strona popytu) oraz zachęt dla usługodawców (strona podażowa). Takie zorientowane na rynek reformy – polityki, które zmieniają otoczenie gospodarcze, w którym konsumenci i usługodawcy dokonują wyborów związanych z opieką zdrowotną w pogoni za swoimi indywidualnymi interesami – mogą być realizowane nawet w wysoce uregulowanych sytuacjach. Głównym pytaniem jest, jak zaprojektować te interwencje, aby ulepszyć system medyczny, bez szkodliwych skutków ubocznych (patrz tabela). Po stronie popytu od dziesięcioleci wykorzystuje się podział kosztów konsumenckich, aby zmienić decyzje dotyczące poszukiwania opieki, przestrzegania zaleceń i dążenia do tańszych opcji leczenia. Wykazano, że 10-procentowy wzrost kosztów opieki spoza własnej kieszeni obniża całkowite wydatki na pacjenta o około 2% .1 Podobnie, dodanie wysokiego (około 1000 $) potrącenia do planu zmniejsza całkowite wydatki o 4 do 15% .2 W związku z tym przyjęcie polityki zwiększającej udział kosztów ponoszonych przez pacjentów jest jednym ze sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na opiece medycznej.
Jednak badania pokazują również, że istnieją ograniczenia dotyczące użyteczności podziału kosztów w celu poprawy efektywności. Co najważniejsze, pacjenci z wysokim poziomem podziału kosztów wydają się równie ograniczać podstawowe usługi opieki zdrowotnej, jak i usługi o niskiej lub zerowej wartości. Ustalenia te sugerują, że podział kosztów konsumenckich powinien być selektywny lub oparty na wartości: niski podział kosztów w przypadku usług o wysokiej wartości i wysoki podział kosztów w przypadku usług o niskiej wartości. Poczyniono pewne postępy w projektowaniu ubezpieczenia wartościowego produktów farmaceutycznych, ale stosowanie tej koncepcji w innych aspektach opieki medycznej opóźniło się, częściowo z powodu braku informacji porównawczo-efektywnościowych.
Wiele wysiłków zmierzających do poprawy rynków opieki zdrowotnej wiąże się z zapewnieniem konsumentom technicznego wsparcia decyzji – pomagając im określić, kiedy szukać pomocy, jak radzić sobie z przewlekłymi chorobami i jak uczestniczyć w decyzjach dotyczących wyboru leczenia. Płatnicy zainwestowali miliardy dolarów w wysiłki mające na celu zaangażowanie pacjentów w opiekę nad sobą i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia. Dowody na skuteczność takich działań są jednak niewystarczające. Rozczarowujące wyniki ostatniego eksperymentu Medicare z usługami zarządzania chorobami świadczonymi przez strony trzecie podważyły podejścia najczęściej stosowane w celu zaangażowania konsumentów.3
Poczyniono również znaczne wysiłki, aby uzbroić konsumentów w informacje, które pomogą im wybrać lekarzy i szpitale, które są wysokiej jakości, taniej lub obiema. Połączone cele tych wysiłków to poprawa średniej jakości lub wydajności poprzez kierowanie pacjentów do najlepszych dostawców i tworzenie konkurencji między dostawcami poprzez inspirowanie ich do poprawy opieki w zakresie ocenianych i zgłaszanych wymiarów. Karty raportów dostawców są dostępne i ewoluują od lat 80. XX wieku, ale badania podały w wątpliwość ich wartość, ponieważ pacjenci często nie rozumieją, nie ufają ani nie polegają na takich recenzjach podczas wyboru dostawców.
Z drugiej strony, po stronie podaży, istnieją pewne dowody odpowiedzi usługodawców na publiczne zgłaszanie ich wyników
[przypisy: metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs, międzynarodowe centrum słuchu i mowy, konsylium głogów ]

 1. Little Cobra
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]

 2. Izabela
  19 stycznia 2019

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 3. Róża
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: siłownie zewnętrzne producent[…]

 4. Sandra
  23 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

Powiązane tematy z artykułem: konsylium głogów metoda ruchu rozwijającego weroniki sherborne kurs międzynarodowe centrum słuchu i mowy