Posted by on 1 listopada 2018

Najważniejszym ograniczeniem tego badania jest to, że niewielki rozmiar próbki wyklucza wystarczającą demonstrację bezpieczeństwa. Ponadto ryzyko reakcji immunologicznych wzrasta po raz drugi, gdy podaje się antysens – ryzyko, którego nie testowaliśmy w tym badaniu. Brak reakcji w surowicy w tym badaniu ma tendencję do poparcia twierdzenia, że produkt F (ab ) 2 ma lepszy profil bezpieczeństwa niż całe przeciwciała przeciwko immunoglobulinie, ale potrzebne są większe badania, aby to potwierdzić. Uogólnienie tych wyników jest ograniczone przez rozkład wieku badanych osobników, użycie nieaktywnego placebo, a nie niespecyficznego F (ab ) 2 jako kontroli, oraz potencjał dla geograficznej zmienności jadu skorpiona. Jednak nasze wyniki są zgodne z ustaleniami z niekontrolowanych badań, które wykazały skuteczność działania przeciwdepresyjnego u dorosłych i dzieci w Meksyku.2
Opracowywanie nowych środków farmaceutycznych na rzadkie choroby, szczególnie te, które występują w nagłych wypadkach, a zwłaszcza te, które wymagają intensywnej opieki nad małymi dziećmi, jest zniechęcającym zadaniem w środowisku regulacyjnym i gospodarczym w Stanach Zjednoczonych. Dzięki starannie zaprojektowanym badaniom przeprowadzonym w dwóch tylko szpitalach w naturalnym zakresie choroby, w którym dozwolone było podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie, i pomimo wyjątkowo niskiej częstości występowania choroby odkryliśmy, że skuteczne jest nowe antygen. Nasze odkrycia sugerują, że to antygen F (ab ) 2 skutecznie rozwiązał toksyczne działanie jadu skorpiona w ciągu 4 godzin po podaniu przeciwciała.
[więcej w: kryształy charcota leydena, patofizjonomika, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

Powiązane tematy z artykułem: kryształy charcota leydena patofizjonomika procedury w gabinecie stomatologicznym

Posted by on 1 listopada 2018

Najważniejszym ograniczeniem tego badania jest to, że niewielki rozmiar próbki wyklucza wystarczającą demonstrację bezpieczeństwa. Ponadto ryzyko reakcji immunologicznych wzrasta po raz drugi, gdy podaje się antysens – ryzyko, którego nie testowaliśmy w tym badaniu. Brak reakcji w surowicy w tym badaniu ma tendencję do poparcia twierdzenia, że produkt F (ab ) 2 ma lepszy profil bezpieczeństwa niż całe przeciwciała przeciwko immunoglobulinie, ale potrzebne są większe badania, aby to potwierdzić. Uogólnienie tych wyników jest ograniczone przez rozkład wieku badanych osobników, użycie nieaktywnego placebo, a nie niespecyficznego F (ab ) 2 jako kontroli, oraz potencjał dla geograficznej zmienności jadu skorpiona. Jednak nasze wyniki są zgodne z ustaleniami z niekontrolowanych badań, które wykazały skuteczność działania przeciwdepresyjnego u dorosłych i dzieci w Meksyku.2
Opracowywanie nowych środków farmaceutycznych na rzadkie choroby, szczególnie te, które występują w nagłych wypadkach, a zwłaszcza te, które wymagają intensywnej opieki nad małymi dziećmi, jest zniechęcającym zadaniem w środowisku regulacyjnym i gospodarczym w Stanach Zjednoczonych. Dzięki starannie zaprojektowanym badaniom przeprowadzonym w dwóch tylko szpitalach w naturalnym zakresie choroby, w którym dozwolone było podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie, i pomimo wyjątkowo niskiej częstości występowania choroby odkryliśmy, że skuteczne jest nowe antygen. Nasze odkrycia sugerują, że to antygen F (ab ) 2 skutecznie rozwiązał toksyczne działanie jadu skorpiona w ciągu 4 godzin po podaniu przeciwciała.
[więcej w: kryształy charcota leydena, patofizjonomika, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

Powiązane tematy z artykułem: kryształy charcota leydena patofizjonomika procedury w gabinecie stomatologicznym