Posted by on 7 września 2019

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 34 pacjentów (5,7%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 15 pacjentów (5,0%) w grupie otrzymującej placebo, co spowodowało przerwanie podawania ewolokumabu u pacjenta. Zwiększenie poziomu kinazy kreatynowej do ponad pięciokrotnej górnej granicy prawidłowego zakresu wystąpiło u 7 pacjentów (1,2%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu pacjenta (0,3%) w grupie placebo, z bólami mięśni zgłaszanymi przez 24 pacjentów (4,0%). ) i 9 pacjentów (3,0%), odpowiednio; zwiększenie aktywności aminotransferaz do ponad trzykrotnej górnej granicy prawidłowego zakresu wystąpiło odpowiednio u 5 pacjentów (0,8%) i 3 pacjentów (1,0%) (Tabela 3). Leczenie preparatem Evolocumab nie miało niekorzystnego wpływu na wskaźniki glikemii (Tabela 3). Dwóch pacjentów z grupy evolocumab miało wykrywalne przeciwciała wiążące przed lub w czasie randomizacji. Jeden pacjent z grupy evolocumab miał nowo wykryte przejściowe prze ciwciała wiążące anty-evolocumab podczas leczenia. Żadne przeciwciała neutralizujące anty-evolocumab nie zostały wykryte u żadnego pacjenta (tabela S7 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
Okazało się, że leczenie za pomocą 420 mg evolocumabu co 4 tygodnie przez 52 tygodnie spowodowało względne obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 57%, biorąc pod uwagę zmianę w grupie placebo. Wynik ten był zgodny z efektami, które obserwowano przy tym samym schemacie ewolokumabu w 12-tygodniowych badaniach fazy 2.3-6 Ponadto nie stwierdziliśmy zmniejszenia skuteczności ewolokumabu od 12 tygodnia do 52. Wyniki badania były również podobne do stwierdzenia względnej redukcji o 52% stężenia cholesterolu LDL w pierwszym roku badania Open-Label badania długoterminowego przeciwko LDL-C (OSLER).
Nasz projekt badania wymagał okresu docierania, w którym tło terapii obniżającej stężenie lipidów zostało skorygowane na podstawie celów cholesterolu LDL, zgod nie z określeniem ryzyka sercowo-naczyniowego zdefiniowanego przez ATP-III u pacjenta. Te oparte na ryzyku terapie obniżające stężenie lipidów wahały się od samej diety do kombinacji 80 mg atorwastatyny i 10 mg inhibitora wchłaniania cholesterolu ezetymibu na dobę. Procentowa redukcja cholesterolu LDL w grupie otrzymującej ewolokumab, biorąc pod uwagę zmianę w grupie placebo, różniła się nieznacznie w zależności od terapii w tle, w zakresie od 48,5% w grupie otrzymującej atorwastatynę i ezetymib do 61,6% w grupie otrzymującej 10 mg atorwastatyny.
Nasze odkrycia dostarczają pewnych wglądów w wielkość i czas trwania hamowania PCSK9 z przeciwciałami jako funkcja terapii obniżającej poziom lipidów w tle. W naszym badaniu niezwiązany PCSK9 mierzono tydzień i 4 tygodnie po podaniu ewolokumabu [hasła pokrewne: eskulap łosice, termolezja, nfz lista oczekujących na sanatorium ]

 1. Gustaw
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: integracja sensoryczna[…]

 2. Chocolate Thunder
  15 stycznia 2019

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

 3. Speedwell
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do krem[…]

 4. Helena
  19 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

 5. Barbara
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: koktalje białkowe[…]

 6. Alan
  23 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

Powiązane tematy z artykułem: eskulap łosice nfz lista oczekujących na sanatorium termolezja

Posted by on 7 września 2019

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 34 pacjentów (5,7%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 15 pacjentów (5,0%) w grupie otrzymującej placebo, co spowodowało przerwanie podawania ewolokumabu u pacjenta. Zwiększenie poziomu kinazy kreatynowej do ponad pięciokrotnej górnej granicy prawidłowego zakresu wystąpiło u 7 pacjentów (1,2%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu pacjenta (0,3%) w grupie placebo, z bólami mięśni zgłaszanymi przez 24 pacjentów (4,0%). ) i 9 pacjentów (3,0%), odpowiednio; zwiększenie aktywności aminotransferaz do ponad trzykrotnej górnej granicy prawidłowego zakresu wystąpiło odpowiednio u 5 pacjentów (0,8%) i 3 pacjentów (1,0%) (Tabela 3). Leczenie preparatem Evolocumab nie miało niekorzystnego wpływu na wskaźniki glikemii (Tabela 3). Dwóch pacjentów z grupy evolocumab miało wykrywalne przeciwciała wiążące przed lub w czasie randomizacji. Jeden pacjent z grupy evolocumab miał nowo wykryte przejściowe prze ciwciała wiążące anty-evolocumab podczas leczenia. Żadne przeciwciała neutralizujące anty-evolocumab nie zostały wykryte u żadnego pacjenta (tabela S7 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
Okazało się, że leczenie za pomocą 420 mg evolocumabu co 4 tygodnie przez 52 tygodnie spowodowało względne obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 57%, biorąc pod uwagę zmianę w grupie placebo. Wynik ten był zgodny z efektami, które obserwowano przy tym samym schemacie ewolokumabu w 12-tygodniowych badaniach fazy 2.3-6 Ponadto nie stwierdziliśmy zmniejszenia skuteczności ewolokumabu od 12 tygodnia do 52. Wyniki badania były również podobne do stwierdzenia względnej redukcji o 52% stężenia cholesterolu LDL w pierwszym roku badania Open-Label badania długoterminowego przeciwko LDL-C (OSLER).
Nasz projekt badania wymagał okresu docierania, w którym tło terapii obniżającej stężenie lipidów zostało skorygowane na podstawie celów cholesterolu LDL, zgod nie z określeniem ryzyka sercowo-naczyniowego zdefiniowanego przez ATP-III u pacjenta. Te oparte na ryzyku terapie obniżające stężenie lipidów wahały się od samej diety do kombinacji 80 mg atorwastatyny i 10 mg inhibitora wchłaniania cholesterolu ezetymibu na dobę. Procentowa redukcja cholesterolu LDL w grupie otrzymującej ewolokumab, biorąc pod uwagę zmianę w grupie placebo, różniła się nieznacznie w zależności od terapii w tle, w zakresie od 48,5% w grupie otrzymującej atorwastatynę i ezetymib do 61,6% w grupie otrzymującej 10 mg atorwastatyny.
Nasze odkrycia dostarczają pewnych wglądów w wielkość i czas trwania hamowania PCSK9 z przeciwciałami jako funkcja terapii obniżającej poziom lipidów w tle. W naszym badaniu niezwiązany PCSK9 mierzono tydzień i 4 tygodnie po podaniu ewolokumabu [hasła pokrewne: eskulap łosice, termolezja, nfz lista oczekujących na sanatorium ]

 1. Gustaw
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: integracja sensoryczna[…]

 2. Chocolate Thunder
  15 stycznia 2019

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

 3. Speedwell
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do krem[…]

 4. Helena
  19 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

 5. Barbara
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: koktalje białkowe[…]

 6. Alan
  23 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

Powiązane tematy z artykułem: eskulap łosice nfz lista oczekujących na sanatorium termolezja