Posted by on 7 września 2019

Poziom cholesterolu LDL na linii podstawowej i procentowe zmniejszenie wartości wyjściowych, które zostały obliczone przy użyciu wzoru Friedewald a były podobne do tych, które zmierzono za pomocą ultrawirowania. Poziom cholesterolu LDL spadł poniżej 70 mg na decylitr u 82,3% pacjentów w grupie otrzymującej ewolokumab, w porównaniu do 6,4% pacjentów z grupy placebo. Leczenie preparatem Evolocumab, w porównaniu z placebo, również skutkowało znaczącym zmniejszeniem o najmniejszych kwadratów średniego procentu od poziomu wyjściowego w poziomach apolipoproteiny B, cholesterolu nie-HDL, lipoproteiny (a) i triglicerydów. Po uwzględnieniu zmiany w grupie placebo, leczenie evolocumabem powodowało średni wzrost o średnio najmniejszych kwadratów o 5,4 ? 1,1% w poziomie cholesterolu HDL (P <0,001) i 3,0 ? 0,8% w poziomie apolipoproteiny A1 (nieskorygowany P <0,001). Nie zaobserwowano znaczących zmian poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (ta bela S1 w dodatkowym dodatku).
W grupie otrzymującej ewolokumab średnie zmniejszenie początkowych poziomów niezwiązanego PCSK9 mierzonych w tygodniach 13 i 37 w odstępie tygodnia po podaniu wyniosło odpowiednio 91,1 ? 1,8% i 86,9 ? 1,3%; w pomiarach przeprowadzonych w 12, 24, 36 i 52 tygodniu w odstępie 4 tygodni po podaniu stwierdzono średnie zmniejszenie odpowiednio o 41,2 ? 1,2%, 38,3 ? 2,2%, 38,3 ? 2,2% i 42,4 ? 1,8% ( Tabela S2 w Dodatku Uzupełniającym). Redukcje po tygodniu utrzymywały się na poziomie około 90%, niezależnie od terapii w tle, ale te w 4 tygodniu po podaniu leku były większe w grupie stosującej wyłącznie dietę, a grupa otrzymująca 10 mg atorwastatyny niż w dwóch grupach otrzymujących 80 mg atorwastatyny (tabela S2 i Ryc. S4 i S5 w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane i immunogenność
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane występujące podczas leczenia i wyniki laboratoryjne. Ogólna częstość w ystępowania zdarzeń niepożądanych występujących podczas leczenia była podobna w grupie otrzymującej ewolokumab i grupie placebo, przy czym odpowiednio 448 z 599 pacjentów (74,8%) i 224 z 302 pacjentów (74,2%) miało niekorzystny przebieg. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w grupie stosującej ewolokumab były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, grypa i ból pleców (Tabela 3 i Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Poważne działania niepożądane wystąpiły u 33 pacjentów (5,5%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu 13 pacjentów (4,3%) w grupie placebo (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania stosowania leku badanego wystąpiły u 13 pacjentów (2,2%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 3 pacjentów (1,0%) w grupie placebo (tabela S5 w dodatkowym dodatku) [podobne: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego ]

 1. Radosław
  11 stycznia 2019

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

 2. Papa Smurf
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: protetyka[…]

 3. Turnip King
  15 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 4. Overrun
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do hotel spa góry[…]

 5. Alexander
  19 stycznia 2019

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 6. Drugstore Cowboy
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu woda mineralna[…]

 7. Kajetan
  23 stycznia 2019

  Chyba bierzemy te same kapsułki

Powiązane tematy z artykułem: odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego

Posted by on 7 września 2019

Poziom cholesterolu LDL na linii podstawowej i procentowe zmniejszenie wartości wyjściowych, które zostały obliczone przy użyciu wzoru Friedewald a były podobne do tych, które zmierzono za pomocą ultrawirowania. Poziom cholesterolu LDL spadł poniżej 70 mg na decylitr u 82,3% pacjentów w grupie otrzymującej ewolokumab, w porównaniu do 6,4% pacjentów z grupy placebo. Leczenie preparatem Evolocumab, w porównaniu z placebo, również skutkowało znaczącym zmniejszeniem o najmniejszych kwadratów średniego procentu od poziomu wyjściowego w poziomach apolipoproteiny B, cholesterolu nie-HDL, lipoproteiny (a) i triglicerydów. Po uwzględnieniu zmiany w grupie placebo, leczenie evolocumabem powodowało średni wzrost o średnio najmniejszych kwadratów o 5,4 ? 1,1% w poziomie cholesterolu HDL (P <0,001) i 3,0 ? 0,8% w poziomie apolipoproteiny A1 (nieskorygowany P <0,001). Nie zaobserwowano znaczących zmian poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (ta bela S1 w dodatkowym dodatku).
W grupie otrzymującej ewolokumab średnie zmniejszenie początkowych poziomów niezwiązanego PCSK9 mierzonych w tygodniach 13 i 37 w odstępie tygodnia po podaniu wyniosło odpowiednio 91,1 ? 1,8% i 86,9 ? 1,3%; w pomiarach przeprowadzonych w 12, 24, 36 i 52 tygodniu w odstępie 4 tygodni po podaniu stwierdzono średnie zmniejszenie odpowiednio o 41,2 ? 1,2%, 38,3 ? 2,2%, 38,3 ? 2,2% i 42,4 ? 1,8% ( Tabela S2 w Dodatku Uzupełniającym). Redukcje po tygodniu utrzymywały się na poziomie około 90%, niezależnie od terapii w tle, ale te w 4 tygodniu po podaniu leku były większe w grupie stosującej wyłącznie dietę, a grupa otrzymująca 10 mg atorwastatyny niż w dwóch grupach otrzymujących 80 mg atorwastatyny (tabela S2 i Ryc. S4 i S5 w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane i immunogenność
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane występujące podczas leczenia i wyniki laboratoryjne. Ogólna częstość w ystępowania zdarzeń niepożądanych występujących podczas leczenia była podobna w grupie otrzymującej ewolokumab i grupie placebo, przy czym odpowiednio 448 z 599 pacjentów (74,8%) i 224 z 302 pacjentów (74,2%) miało niekorzystny przebieg. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w grupie stosującej ewolokumab były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, grypa i ból pleców (Tabela 3 i Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Poważne działania niepożądane wystąpiły u 33 pacjentów (5,5%) w grupie otrzymującej ewolokumab iu 13 pacjentów (4,3%) w grupie placebo (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania stosowania leku badanego wystąpiły u 13 pacjentów (2,2%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 3 pacjentów (1,0%) w grupie placebo (tabela S5 w dodatkowym dodatku) [podobne: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka, rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego ]

 1. Radosław
  11 stycznia 2019

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

 2. Papa Smurf
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: protetyka[…]

 3. Turnip King
  15 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 4. Overrun
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do hotel spa góry[…]

 5. Alexander
  19 stycznia 2019

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 6. Drugstore Cowboy
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu woda mineralna[…]

 7. Kajetan
  23 stycznia 2019

  Chyba bierzemy te same kapsułki

Powiązane tematy z artykułem: odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz katowice rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego