Posted by on 8 września 2019

Amgen sponsorował i projektował wersję próbną (ta druga we współpracy z ostatnim autorem) i był odpowiedzialny za zbieranie i analizę danych. Lokalne rady ds. Przeglądu instytucjonalnego zatwierdziły protokół badania. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszych i ostatnich autorów, a Amgen zapewnił pomoc redakcyjną. Wszyscy współautorzy uczestniczyli w kolejnych rewizjach rękopisu. Autorzy akademiccy mieli pełny dostęp do danych i ręczyli za ich dokładność i kompletność, za prezentowane analizy oraz za wierność badania w protokole próbnym. Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli byli w wieku 18 do 75 lat z poziomem cholesterolu LDL wynoszącym 75 mg na decylitr (1,94 mmol na litr) lub wyższym i poziomem triglicerydów na czczo wynoszącym 400 mg na decylitr (4,52 mmol na litr) lub niżej. Kryteriami wyłączającymi były: niewydolność serca, zawał serca, niedawna lub planowana proced ura rewaskularyzacji, niekontrolowane nadciśnienie, nadczynność tarczycy lub niedoczynność tarczycy, umiarkowana do ciężkiej niewydolność nerek oraz czynna choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby. Pełne szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia z badania znajdują się w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed rozpoczęciem badania.
Procedury badania
Pacjenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne i po otrzymaniu wstrzyknięcia placebo 6 ml, zgodzili się na poddanie się comiesięcznym wstrzyknięciom podskórnym przez rok, w którym wystąpił okres 4 do 12 tygodni, podczas których podjęto decyzję o obniżeniu poziomu lipidów w tle otwartym leczono (ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Wszyscy pacjenci zostali poinformowani o składnikach diety zmiany stylu życia terapeutycznego, zgodnie z zaleceniami panelu III terapii dorosłych (ATP III) Narodowego Programu Edukacji o Cholestero lu.11 Na podstawie przesiewowego poziomu cholesterolu LDL, wcześniejszego stosowania terapii statynami, oraz ryzyko sercowo-naczyniowe (zgodnie z wytycznymi ATP-III), przypisaliśmy wszystkich pacjentów do jednego z czterech schematów zmniejszania stężenia lipidów: dieta osobnicza, dieta z 10 mg atorwastatyny dziennie, dieta z 80 mg atorwastatyny na dobę lub dieta z 80 mg atorwastatyny plus 10 mg ezetymibu na dobę.
Na zakończenie pierwszych 4 tygodni okresu docierania, kwalifikowalność do randomizacji opierała się na poziomie cholesterolu LDL na czczo wynoszącym 75 mg na decylitr lub wyższym, zgodnie z ustaleniami laboratorium centralnego (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). Wśród pacjentów, którzy spełnili to kryterium, osoby z chorobą niedokrwienną serca (lub równoważnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca), u których poziom cholesterolu LDL był mniejszy niż 100 mg na decylitr (2,59 mmol na litr) oraz u osób bez choroby wieńcowej (lub wi eńcowej) ryzyko choroby serca), który miał poziom cholesterolu LDL mniejszy niż 130 mg na decylitr (3,36 mmol na litr) kwalifikował się do randomizacji [podobne: cytoliza, sanmed wieluń, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

 1. Pogue
  15 stycznia 2019

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 2. Sara
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: tampony[…]

 3. Patrycja
  19 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

 4. Kuba
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: olej kokosowy na włosy[…]

 5. Bianka
  23 stycznia 2019

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza procedury w gabinecie stomatologicznym sanmed wieluń

Posted by on 8 września 2019

Amgen sponsorował i projektował wersję próbną (ta druga we współpracy z ostatnim autorem) i był odpowiedzialny za zbieranie i analizę danych. Lokalne rady ds. Przeglądu instytucjonalnego zatwierdziły protokół badania. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszych i ostatnich autorów, a Amgen zapewnił pomoc redakcyjną. Wszyscy współautorzy uczestniczyli w kolejnych rewizjach rękopisu. Autorzy akademiccy mieli pełny dostęp do danych i ręczyli za ich dokładność i kompletność, za prezentowane analizy oraz za wierność badania w protokole próbnym. Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli byli w wieku 18 do 75 lat z poziomem cholesterolu LDL wynoszącym 75 mg na decylitr (1,94 mmol na litr) lub wyższym i poziomem triglicerydów na czczo wynoszącym 400 mg na decylitr (4,52 mmol na litr) lub niżej. Kryteriami wyłączającymi były: niewydolność serca, zawał serca, niedawna lub planowana proced ura rewaskularyzacji, niekontrolowane nadciśnienie, nadczynność tarczycy lub niedoczynność tarczycy, umiarkowana do ciężkiej niewydolność nerek oraz czynna choroba wątroby lub zaburzenia czynności wątroby. Pełne szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia z badania znajdują się w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed rozpoczęciem badania.
Procedury badania
Pacjenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne i po otrzymaniu wstrzyknięcia placebo 6 ml, zgodzili się na poddanie się comiesięcznym wstrzyknięciom podskórnym przez rok, w którym wystąpił okres 4 do 12 tygodni, podczas których podjęto decyzję o obniżeniu poziomu lipidów w tle otwartym leczono (ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Wszyscy pacjenci zostali poinformowani o składnikach diety zmiany stylu życia terapeutycznego, zgodnie z zaleceniami panelu III terapii dorosłych (ATP III) Narodowego Programu Edukacji o Cholestero lu.11 Na podstawie przesiewowego poziomu cholesterolu LDL, wcześniejszego stosowania terapii statynami, oraz ryzyko sercowo-naczyniowe (zgodnie z wytycznymi ATP-III), przypisaliśmy wszystkich pacjentów do jednego z czterech schematów zmniejszania stężenia lipidów: dieta osobnicza, dieta z 10 mg atorwastatyny dziennie, dieta z 80 mg atorwastatyny na dobę lub dieta z 80 mg atorwastatyny plus 10 mg ezetymibu na dobę.
Na zakończenie pierwszych 4 tygodni okresu docierania, kwalifikowalność do randomizacji opierała się na poziomie cholesterolu LDL na czczo wynoszącym 75 mg na decylitr lub wyższym, zgodnie z ustaleniami laboratorium centralnego (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). Wśród pacjentów, którzy spełnili to kryterium, osoby z chorobą niedokrwienną serca (lub równoważnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca), u których poziom cholesterolu LDL był mniejszy niż 100 mg na decylitr (2,59 mmol na litr) oraz u osób bez choroby wieńcowej (lub wi eńcowej) ryzyko choroby serca), który miał poziom cholesterolu LDL mniejszy niż 130 mg na decylitr (3,36 mmol na litr) kwalifikował się do randomizacji [podobne: cytoliza, sanmed wieluń, procedury w gabinecie stomatologicznym ]

 1. Pogue
  15 stycznia 2019

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 2. Sara
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: tampony[…]

 3. Patrycja
  19 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

 4. Kuba
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: olej kokosowy na włosy[…]

 5. Bianka
  23 stycznia 2019

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

Powiązane tematy z artykułem: cytoliza procedury w gabinecie stomatologicznym sanmed wieluń