52-tygodniowy test kontrolowany za pomoca Evolocumabu w hiperlipidemii AD 7

Kwi. 19, 2018 by

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia zgłaszano u 34 pacjentów (5,7%) w grupie otrzymującej ewolokumab i u 15 pacjentów (5,0%) w grupie otrzymującej placebo, co spowodowało przerwanie podawania ewolokumabu u pacjenta. Zwiększenie

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 6

Kwi. 18, 2018 by

Poziom cholesterolu LDL na linii podstawowej i procentowe zmniejszenie wartości wyjściowych, które zostały obliczone przy użyciu wzoru Friedewald a były podobne do tych, które zmierzono za pomocą ultrawirowania. Poziom cholesterolu

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 5

Kwi. 17, 2018 by

Powody wyłączenia z badania przed okresem docierania nie są dostępne. Badanie przeprowadzono od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. Spośród 2120 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu, 905 poddano randomizacji, 901

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 4

Kwi. 16, 2018 by

Wszystkie poziomy cholesterolu LDL, które zastosowano jako pierwszorzędowe lub drugorzędowe punkty końcowe badania, mierzono za pomocą ultrawirowania, o ile nie podano inaczej. Długoterminowe profile bezpieczeństwa i działania niepożądanego oceniano za